Projekti

Yleinen

Profile

Testausohjeet

1. Käy läpi järjestelmäasetukset

Käy läpi kaikki järjestelmäasetukset. Voit käyttää apuna Uusia ominaisuksia- ja Järjestelmäasetusmuutokset -wikejä.

Testaa yhteisön ominaisuudet

Luettelointitiedot ja tiedonhaun tulokset

Tarkista mm. seuraavia asioita:

 • toimiiko luettelointi ja näkyvätkö tarvittavat kentät
 • toimiiko kiinteämittaisten kenttien editorit
 • tarkista musiikkiaineistosta, että osakohteet ovat sidottu emoon
 • auktoriteetteja pystyy luomaan, muokkaamaan ja poistamaan
 • toimiiko poimintaluettelointi
 • luettelointitietueita voi poistaa
 • tietueiden erämuokkaus toimii
 • tietueiden yhdistäminen toimii

Niteet

Tarkista, että:

 • niteet ovat kiinni oikeissa nimekkeissä
 • niteet ovat oikeassa kirjastoissa/oikeassa hyllypaikassa/oikeassa kokoelmassa
 • niteillä on oikeat nideominaisuudet (lainattavissa/ei lainattavissa, kadonnut, laskutettu yms.)
 • nidehuomautukset ovat siirtyneet
 • lainassa olevilla niteillä on oikeat eräpäivät
 • hankintatilassa olevat niteet ovat siirtyneet oikein
 • niteitä voi lisätä, muokata ja poistaa
 • kaikkia tarvittavia nideominaisuuksia pystyy muuttamaan
 • niteiden muokkaus ja poisto eräajona toimii

Asiakastiedot

Tarkista, että:

 • kaikki lainaajatiedot ovat siirtyneet oikeisiin kenttiin (kirjastokortin numero, kotikirjasto, asiakastyyppi, sukunimi, etunimi, syntymäaika, osoitetiedot, puhelin numerot, sähköpostiosoite, mahdolliset huomautukset, viestiasetukset yms.)
 • takaajatiedot ovat oikein
 • mahdollinen lainauskielto (Kohassa ”Rajoitukset”) on siirtynyt oikein
 • maksut ovat oikein
 • kaikkia asiakastyyppejä voi hakea
 • kaikkia asiakastyyppejä voi lisätä ja lomakkeilla ovat näkyvissä tarvittavat kentät.
 • asiakastiedot ja viestiasetukset näkyvät oikein
 • voiko asiakkaiden lähettämiä muokkauspyyntöjä hyväksyä ja hylätä

Sotusiilo

Tarkista, että:

 • asiakastiedoissa asiakkailla on sotuavain kentässä ”Sotuavain”

Aineiston käyttö

Tarkista, että:

 • lainat ovat siirtyneet ja ovat oikealla asiakkaalla
 • eräpäivät ovat oikein
 • uusintakertojen määrä on oikein
 • muistutusten lukumäärä on oikein
 • lainaaminen onnistuu niille asiakastyypeille, joille se on sallittua
 • lainoille tulee asiakastyypille kuuluvat laina-ajat/eräpäivät
 • ei voi lainata ei-lainattavia niteitä
 • varaukset jäävät palautuksessa kiinni
 • niteet menevät kuljetustilaan silloin kun pitääkin
 • lainoja voi uusia kuten pitääkin
 • lainoja ei voi uusia, kun se ei ole sallittua (pikalainat, laskutetut, uusintaraja ylitetty jne)
 • asiakkaan rajoitteet/lainauskiellot toimivat kuten pitääkin
 • toimiiko hyllyvarausraportti
 • toimiiko kellutus
 • toimiiko yhteydettömän tilan lainaus (offline)
 • siirtolainaus

Asiakasviestintä ja tulosteet

 • kuitit tulostuvat ja sisältö on oikein
 • asiakkaille lähtee tekstiviestit, sähköpostit, e-kirjeet ja sisältö on oikein
 • toimiiko lainan pikakuitintulostus (ALT+P)

Maksut ja laskutus

Tarkista mm., että

 • asiakkaille muodostuu maksut oikein (myöhästymismaksuja ei lasten hyllypaikoille, korkeampi myöhästymismaksu pikalainoille, noutamattoman varauksen maksu jne.)
 • maksuja voi poistaa ja lisätä
 • niteet voi laittaa laskutettu/ei-laskuteta –tilaan
 • laskutusraportit toimivat (kandidaatit, palautetut laskutetut, palautetut ei-laskutetut)

Varaukset

Tarkista mm., että

 • varauksia voi tehdä niteisiin, jotka ovat varattavia
 • varauksia ei voi tehdä niteisiin, jotka eivät ole varattavia
 • varaukset jäävät kiinni palautettaessa
 • varauksen noutoaika on oikein (esim. autoissa noutoaika voi olla normaalia pidempi)
 • kuljetukseen menevät varaukset näkyvät kuljetettavana oikeaan kirjastoon

Tiedonhaku ja hakutulokset

Tarkista mm., että

 • tietoa voi hakea kaikilla tarjolla olevilla vaihtoehdoilla
 • onko näkyvillä vähintään saman verran tietoja kuin edellisessä tuotantoversiossa
 • haun pystyy rajaamaan pelkästään emoihin tai osakohteisiin
 • fasetit toimii
 • kori- ja listatoiminnot toimii

Hankinta

Tarkista mm., että

 • tilauksia voi luoda, muokata ja poistaa
 • tilauksia voi vastaanottaa
 • budjetteja ja tilejä voi luoda, muokata ja poistaa
 • laskuja voi luoda, muokata ja poistaa
 • hankintaehdotuksia pystyy käsittelemään ja tekemään
 • toimittajia ja sopimuksia pystyy luomaan, muokkaamaan ja poistamaan
 • tarrojen tulostus

Kausijulkaisut

Tarkista mm., että

 • kausijulkaisutilauksia voi tehdä, muokata, sulkea ja poistaa
 • kausijulkaisutilauksia voi uusia
 • julkaisutiheyksiä ja numerointikaavoja voi luoda, muokata ja poistaa
 • kausijulkaisuja voi vastaanottaa, muokata ja poistaa

Itsepalvelu

Tarkista mm., että

 • lainaus- ja palautusautomaatit toimivat
  • lainaa, palauta, uusi
 • omatoimikirjastolaitteet toimivat
  • kirjaudu sisään
 • Kohan itsepalvelulainaus toimii
  • lainaa, palauta, uusi

Verkkokirjasto

Tarkista mm., että

 • asiakkaan käyttäjätiedot näkyvät oikein
 • lainat näkyvät oikein ja niitä voi uusia
 • viestiasetukset ovat oikein ja niitä voi muuttaa
 • maksuja voi maksaa
 • varauksia voi tehdä

E-aineistot

Tarkista mm., että

 • kirjautuminen e-aineistoihin toimii

Ylläpito

Tarkista mm., että

 • järjestelmäasetukset ovat oikein
 • taustajärjestelmät ja cron-ajot kunnossa (maksut muodostuu, tilaukset siirtyy, varaukset raukeaa, noutamattoman varauksen maksu…)
 • viestien lähetys toimii
 • toimiiko raportit
 • eräpäiväkalenteri
 • viestipohjat

Testaa Koha-Suomi-ominaisuudet

Koha-Suomen omat ominaisuudet siirretään ominaisuus kerrallaan uuteen versioon ja ne pitää testata aina siirron jälkeen, että ne toimivat kuten pitää. Valmistuvista ominaisuuksista tiedotetaan tällä sivulla ja Matrixissa.