Projekti

Yleinen

Profile

Finna-aineistolajit

Koha-Suomen pääkäyttäjäryhmän 23.2.2021 ja 2.3.2021 päättämät aineistotyyppien tunnisteet
(1.11.2021 lisätty VIDEOPELI ja LAUTAPELI korvaamaan KONSOLIP):

Article ARTIKKELI Artikkeli
Atlas ATLAS Atlas
BluRay BLURAY Blu-ray
BookSection KIRJANOSA Kirjan osa
Book KIRJA Kirja
Braille BRAILLE Braille
CDROM CDROM CD-ROM
CD CD CD
ChipCartridge PIIRIKOT Piirikotelo
Drawing PIIRROS Piirros
DVD DVD DVD
eBook EKIRJA eKirja
Electronic ELEKTRON Elektroninen
Journal ALEHTI Aikakauslehti
Kit MONIVIES Moniviestin
Manuscript KASIKIRJ Käsikirjoitus
Map KARTTA Kartta
Microfilm MIKROF Mikrofilmi
MusicalScore NUOTTI Nuotti
MusicRecording MUSATAL Musiikkitallenne
Newspaper SLEHTI Sanomalehti
NonmusicalCassette PUHEKAS Kasetti, puhe
NonmusicalCD PUHECD CD, puhe
NonmusicalDisc PUHELEVY Äänilevy, puhe
NonmusicalRecording PUHETAL Äänitallenne, puhe
OnlineVideo EVIDEO eVideo
Painting MAALAUS Maalaus
Photo VALOKUVA Valokuva
PhysicalObject ESINE Esine
Print MUUPAINATE Muu painate
Serial KAUSIJULK Kausijulkaisu
Slide DIA Dia
SoundCassette AANIKAS Äänikasetti
SoundDisc AANILEVY Äänilevy
SoundRecording AANITALL Äänitallenne
TechnicalDrawing TYOPIIR Työpiirustus
VideoCassette VIDEOKAS Videokasetti
VideoDisc VIDEOLEVY Videolevy
Video VIDEO Video
TapeCartridge NAUHAKAS Nauhakasetti
DiscCartridge OPTINEN Optinen levykasetti
TapeCasette DATKAS DAT-kasetti
TapeReel MAGNEETTI Magneettinauha
FloppyDisc LEVYKE Levyke
Filmstrip RAINA Raina
Transparency KALVO Kalvo
Collage KOLLAASI Kollaasi
Photonegative NEGATIIVI Valokuvanegatiivi
Flashcard KORTTI Sana- tai kuvakortti
Chart KAAVIO Kaavio
MotionPicture ELOKUVA Elokuva
SensorImage KAUKOKART Kaukokartoituskuva
VideoCartridge VIDEOSILM Videosilmukkakasetti
VideoReel VIDEOKELA Videokela
Collection KOKOELMA Kokoelma
SubUnit SARJANOSA Sarjan osa
ContinuouslyUpdatedRecource PAIVITTYVA Päivittyvä julkaisu
Other MUU Muu aineisto
VideoGame VIDEOPELI Videopeli
BoardGame LAUTAPELI Lautapeli

Aikaisempi listaus Finna-aineistotyypeistä

Book material kirja tunniste
Book kirja KIRJA
Book section kirjan osa KIRJANOSA
eBook e-kirja EKIRJA
Braille pistekirjoitus BRAILLE
Sound äänite
CD cd CD
Sound disk äänilevy AANILEVY
CD, speech cd, puhe PUHECD
Sound cassette äänikasetti AANIKAS
Music recording musiikkitallenne MUSATAL
Sound cassette, speech äänikasetti, puhe PUHEKAS
Sound disc, speech äänilevy, puhe PUHELEVY
Sound recording, speech äänitallenne, puhe PUHETAL
Journal/Article lehti/artikkeli
Serial kausijulkaisu KAUSIJULK
Journal aikakauslehti ALEHTI
Newspaper sanomalehti SLEHTI
eJournal e-aikakauslehti ELEHTI
Musical score nuotti NUOTTI
Video video
DVD dvd DVD
BluRay bluray BLURAY
Video cassette videokasetti VIDEOKAS
Film elokuva ?
Other/Undefined muu/määrittelemätön
Microfilm mikrofilmi MIKROF
Kit kooste MONIVIES
CD-ROM cd-rom CDROM
Electronic elektroninen ELEKTRO
Other muu ?
Other print muu painate ?
Thesis opinnäyte
Thesis väitöskirja KIRJA
Other muu KIRJA?
ProGradu pro gradu KIRJA
Bachelor's (polytechnic) amk-opinnäytetyö KIRJA
Licentiate lisensiaatintyö KIRJA
Master's maisterivaiheen työ KIRJA
Bachelor's kandityö KIRJA
Laudatur laudatur KIRJA
Map kartta
Map kartta KARTTA
Atlas atlas ATLAS
Physical object esine ESINE
Image kuva
Slide dia DIA
Drawing piirros PIIRROS
Photo valokuva VALOKUVA
Work of art taideteos
Painting maalaus MAALAUS
Drawing piirros PIIRROS
Text, other teksti, muu ?
Manuscript käsikirjoitus KASIKIRJ