Projekti

Yleinen

Profile

Aikataulu 2020-2021

Tälle sivulle kerätään Koha-Suomessa tehtäviä (isompia) muutos- ja päivitystöitä aikavälille 2020-2021.

Kirjoita kullekin riville työtehtävän nimi, kuvaus, tila ja tekijä (oletettavasti oma nimi). Priorisoidaan
myöhemmin.

Työtehtävä Kuvaus Tekijä Prioriteetti Tila Aloitettu Valmis
Versiopäivityksen aikataulutus Säilytettäviä muutoksia käyty läpi tähän mennessä tulleiden kommenttien perusteella ja kasailtu taulukkoon. Versiovaihdon kommentointi auki 15.10.2020 saakka, jonka jälkeen käydään kehittäjien kesken läpi ja esitetään asiantuntijoille → päätökset. Arvioitava työnmäärä. Emmi aloitettu
KS-ominaisuuksien vienti yhteisöön Voinee jatkaa niiltä osin kuin tarve kunnes versiopäivityksen teko aloitetaan. Emmi kesken
Käyttäjäoikeuksien migraatio skripti Tulostaa tekstitiedostoon SQL-lauseita, joilla oikeudet voidaan asettaa yhteisön mukaisesti. Minne KS-oikeudet? Voidaanko käyttäjille välttämättä antaakaan kaikissa tapauksissa täysiä oikeuksia (esim. Parameters oikeudet) Emmi kesken
Mongo-tilastot Selvitetään mitä Joensuuhun ja KiFiin tarvitaan/halutaan. Testiympäristöön vienti (ja Larille pääsy sinne). Pitäisikö myös APIa koittaa hyödyntää? HUOM! Tilastoinnista ja sen tarpeista toteutetaan tarkempi selvitys. Katsotaan tämän jatkoa/tarvetta sitten uudelleen. Emmi kesken
Täti-Melinda integraatio Säädettävä Testi-täti ja testi-Melinda toimimaan keskenään mikropalvelun avulla. Sen jälkeen toiminnat käynnistettävä tuotannossa. Johanna korkea kesken
Finna-haku Finnan hakutoiminnan kutsuminen Kohan käyttöliittymästä. Jukka kesken
Heinävesi-konversio Heinäveden aineiston siirtäminen Lumpeesta Vaaraan Jukka Korkea kesken vuoden 2020 lopussa
YSO-konversio Pasi Ka ei aloitettu
Koha-Suomi REST namespace/URL Koha-Suomi-spesifit REST endpointit täytyy siirtää syrjään yhteisön REST:in alta ennen versiopäivitystä. Kartoitettava mitkä Kohaan integroidut järjestelmät tulevat toimeen yhteisön REST-endpointeilla (jos mitkään) ja loppujen kanssa organisoitava siirtyminen käyttämään uutta URL:ia korkea ei aloitettu
KS-Messaging (Pate) Kaikki Koha-installaatiot siirrettävä käyttämään KS-Messagingia vanhojen e-kirjerajapintojen sijaan. Vanhoja rajapintoja ei siirretä uuteen versioon. PasiKa korkea kesken
ElasticSearch käyttöönotot Indeksiasetukset mietietittävä, tästä on "jossain" RedMinen uumenissa indeksointitarpeet -dokumentti kesken
Aineistolajit Aineistolaji-uudistuksen aiheuttamat toimenpiteet (nykyisten aineistolajien konversiot laina-aikapohjaisiksi kimpoittain, laina- ja maksusääntöjen päivitys ja testaukset, 942-pluginit kuvailutietueen aineistolajin määrittelemiseksi jne). Vaatii varmaankin oman työlistansa, mutta olkoon tälleen markkeerattuna nyt tässä toistaiseksi ei aloitettu
Kyyti-testi Kyytin palvelinmen /sys tiedostojärjestelmä on tällä hetkellä LXC:n osalta hupsis. Kyytiä varten tarvitaan "varajärjestelmä", jotta korjaus tuotantopalvelimella voidaan tehdä ilman pelkoa pitkästä käyttökatkosta PasiKa korkea kesken
Finvoice-laskut "Laki velvoittaa julkisen sektorin organisaatioiden vastaanottamaan Eurooppa-normin mukaisia laskuja. Samoin yritykset voivat pyytää verkkolaskun myös Eurooppa-normissa." Tuo laskujen vastaanottohan meitä ei varsinaisesti koske ja laskujen lähetyskin "Eurooppa-normissa" on enemmänkin kuntien laskutusohjelmistojen päänsärky, mutta Finvoice-tuki silti tarvitaan. Johanna aloitettu
Production-haaran päivitys Tietotuvapäivitykset ovat "liimattu" tuotannon päähän kirjastojen kohaympäristöissä, poista ne ja päivitä masterista commitit productioniin, jotta päivittyvät automaattisesti. PasiKa ei aloitettu
"Toipumiskartoitus" Palvelinkaluston ikääntyessä lienee syytä tehdä kimppa kimpalta systemaattinen tsekkaus vikatilanteiden varalta. Eli käydään läpi esimerkiksi varmistukset ja miten mahdollisista vikatilanteista voidaan toipua. Samalla voisi selvittää huoltosopimusten ym. voimassaoloajat ja niiden mahdolliset jatkot. Tähän liittyy Vaaran backup-systeemin korjaus + Kyytin varapalvelin korkea ei aloitettu
Laskutusjärjestelmät Koha-Suomen käytössä olevat laskutusjärjestelmät täytyy ruotia läpi ja yhdenmukaistaa. Versiopäivityksessä KS-Messagingiin siirryttäessä esimerkiksi Lastu EPL heittää toimimasta, koska se nojaa vanhempaan e-kirjetoiminnallisuuteen ei aloitettu
Suomi.fi REST Suomi.fi-viestien SOAP-toteutus korvataan REST-rajapinnalla (SOAP:ia ei ole otettu käyttöön) matala ei aloitettu

Koha-Suomi Konesali/palvelinympäristö

Työtehtävä Kuvaus Tekijä Prioriteetti Tila Aloitettu Valmis
Käyttöjärjestelmän konfigurointi Osan hoitanee konesalipalvleuntarjoaja, tarkasteltava myös OUTI-auditoinnin loppuraporttia vasten. odottaa konesalia
Tiedostojärjestelmät, mountpointit odottaa konesalia
Kontainerisointi LXC tai LXD, onko LXD:hen siirtymisessä jotain huomionarvoisia etuja? odottaa konesalia
Tietokantapalvelimet tietokantapalvelimen asennus ja konfigurointi odottaa konesalia
Kuormanseuranta ja tasaus Hoitaako Koha-Suomi vai konesalipalvelintarjoaja? odottaa konesalia
Hälyt Millainen jako Koha-Suomen ja konesalipalvelintarjoajan välillä, kuka seuraa mitäkin? odottaa konesalia
Sertit *.koha-suomi.fi, jokaiselle kimpalle oma alidomain, esimerkiksi vaara.koha-suomi.fi odottaa konesalia
NAT, haproxy Liikenteen ohjaus oikeaan Koha-konttiin alidomainin perusteella haproxyllä odottaa konesalia
Muuriavaukset/blokit Pääasiassa varmaankin konesalipalveluntarjoaja, rajoitus vain Suomalaisiin iippareihin? odottaa konesalia
Client-side cert Pääsyn rajaaminen virkailijaliittymään selaimeen asennettavilla sertifikaateilla á la Lappi. Vaatii melko massiivisen organisointiprojektin sekä selainsertifikaattien jakelun henkilöstölle. Sertifikaattien hallinnointi täytyy miettiä (miten esimerkiksi kumotaan vanhat sertit niiltä käyttäjiltä, joiden työsuhde ei enää ole voimassa). odottaa konesalia, mutta valmistelun voisi hyvin aloittaa
Tietokantojen varmistus Valmis skripti olemassa, vaatii käyttöönoton tulevilla tietokantapalvelimilla odottaa konesalia
Kimppakohtaisten konfiguraatioiden varmistus Skripti olemassa, mutta vaatii varmaan muutoksia + käyttöönotto odottaa konesalia
Ajastetut tehtävät cron, at, jossain vaiheessa voisi valmistella siirtymää systemd timereihinkin ehkä? Silloin "jonkun" pitäisi kirjoittaa timer-unitit. odottaa konesalia
Sähköpostipalvelin Tarvitaanko oma sähköpostipalvelin vai voidaanko mennä relay-only:nä konesalipalveluntarjoajan palvelimen kautta? odottaa konesalia
SIP2oHTTPS SIP2-liikenne tullaan siirtämään Koha-Suomen konesalissa pääasiassa SIP2oHTTPS:n päälle. odottaa konesalia, testaukset tehtävä ennen
Tietoliikenneyhteydet Päärooli tässä varmaankin konesalipalveluntarjoajalla ja omistajakunnilla, mutta Koha-Suomi tarvitaan varmasti mukaan koordinoimaan hommaa. Lisäksi ainakin EDItX aiheuttaa myös palvelimen päässä konfigurointihommia. odottaa konesalia

Vaski palvelimet

Työtehtävä Kuvaus Tekijä Prioriteetti Tila Aloitettu Valmis
Testikohat Hellen palvelimella Kaksi kappaletta Vaski testiympäristöjä (vaski-blue ja vaski-green) Helle-kirjastojen (Tiera) -palvelimella. Jakavat Koha-installaation, mutta kummallakin oma tietokantansa ja konfiguraationsa. PasiKo valmis/jatkuva
Tuotantokoha Koha-Suomi konesaliin tai Tieran palvelimelle Vaski ottaa ensimmäisenä käyttöön Koha-Suomi konesalin. odottaa konesalia
Sotu-siilo/Hetula Sotu-siilo käyttöönotto Vaskia varten. Tässä vaiheessa mahdollisesti jaettu SSN-palvelu Hellen kanssa Koha-Suomen palvelimella. Ei tehdä testikonversiovaiheessa, vaan vasta tuotantodatalla. ei aloitettu

Vaski datakonversiot

Työtehtävä Kuvaus Tekijä Prioriteetti Tila Aloitettu Valmis
MARC tietueet Kohan vaatimat kentät, haulutut muutokset tietueisiin, virheellisten tietueiden korjaus (esimerkiksi tyhjät tai virheelliset osakentät) PasiKo/PasiKa korkea kesken Konversiokierros 2 6.11.2020
Niteet Nidetietueiden konversio ja tuonti Vaski-Kohaan PasiKo korkea kesken Konversiokierros 2 6.11.2020
Asiakkaat Asiakastietueiden (ml käytönestot, hetut, viestiasetukset, maksut) tuonti Vaski_kohaan PasiKo korkea kesken Konversiokierros 2 6.11.2020
Lainat/varaukset Laina- ja varaustietojen konversio ja tuonti Vaski-Kohaan PasiKo korkea kesken Konversiokierros 2 6.11.2020
Konvertoidun datan jälkikäsittelyskriptit Vaski-kantaan konversion jälkeen tehtävät SQL- ym. ajot PasiKo korkea kesken Konversiokierros 2 6.11.2020

Vaskin järjestelmäintegraatiot

Työtehtävä Kuvaus Tekijä Prioriteetti Tila Aloitettu Valmis
E-aineistopalvelut Mitä Vaskilla käytössä? Mahdollisuuksien mukaan Finna API, jos sillä ei pärjätä, Koha-REST. Myös Finna URL-redirect tarvittanee tiettyjen palveluiden osalta. PasiKo/Vaski kesken
Hubbletit Tablettikoneiden lainausjärjestelmä, Koha REST PasiKo kesken
Asiakaskoneiden varausjärjestelmä eBooking, SIP2oHTTPS tuki kehitteillä PasiKo odottaa laitevalmistajan toteutusta
Finna Koha-REST + OAI/PMH PasiKo ei aloitettu
Tunnistamo Varaamo-yhteys toteutetaan Turun kaupungin erillisen Tunnistamo-palvelun kautta, käytännössä Koha-REST PasiKo odottaa palveluntarjoajan toteutusta
Kirjastokorttitulostus Canon rakentaa rajapintaa, käyttää Koha-REST PasiKo odottaa laitevalmistajan toteutusta
Automaatit, ovikoneet SIP2oHTTPS toivottavasti mahdollisimman pitkälle, mutta voi vaatia myös stunneleita. SIP2oHTTPS testissä OUTIssa Mikroväylän omatoimilaitteen kanssa. PasiKo kesken
SCO Mahdollisesti käyttöön koulukirjastoissa ei aloitettu
RFID-lukijat ja portit Testattu lyhyesti Kohan kanssa, vaatii lisätestausta ja voi vaatia vielä Koha-Suomen toimenpiteitä kesken
Laskutus/reskontra/perintä Kenkä tietää? Kyllä ei kenkään. ei aloitettu
Asiakasviestintä: Sähköpostit Koha-Suomi relay-only postfix + konesalipalveluntarjoajan sähköpostipalvelin vai pitääkö pystyttää oma? odottaa konesalia
Asiakasviestintä: Tekstiviestit Operaattoriksi valittu DNA, ajuri tarvitaan! ei aloitettu
Asiakasviestintä: E-kirjeet KS-Messaging käyttöönotto, palveluntarjoaja ilmeisesti OpusCapita ei aloitettu
Hankinta EDItX yhteydet hankintaportaaliin. Tarvitaanko myös aineistontarjoajien verkkokauppoihin (kirjavälitys ja kirjastopalvelu) ei aloitettu
Kuvailutietojen lähteet TäTi varmaan pääasiallinen, tarvitaanko muita? ei aloitettu
Melinda Vaski on tällä hetkellä Melindassa, mitä tehdään Vaskin nykyisin Melindassa oleville tietueille? ei aloitettu