Projekti

Yleinen

Profile

Wiki

Täältä löydät Koha-Suomen eri ryhmien kokousmuistiot vuodesta 2021 alkaen. Vanhemmat muistiot ovat tämän projektin "Dokumentit" osassa.

Muistiot

Koha-Suomen hallituksen tiedotteet - Siirretty Koha-Suomen verkkosivuille muistioihin
Koha-Suomen asiantuntijaryhmän muistiot - siirretty Koha-Suomen verkkosivuille
Kehittäjien viikkopalaverimuistiot
Pääkäyttäjien viikkopalaverimuistiot

Koha-henkilöt

Koha-Suomi-tiimi - Siirretty Koha-Suomen GitHubiin Koha-repositorion wikiin
Korkeakoulukirjastojen Koha-tiimi