Projekti

Yleinen

Profile

Yleistä järjestelmäasetuksista

Suositeltavat merkit auktorisoiduissa arvoissa

Koha-yhteisön suositus on, että auktorisoitujen arvojen koodeihin, esim. kirjastojen, hyllypaikkojen, yms. lyhenteisiin kannattaa käyttää vain kirjaimia a-z ja numeroita 0-9. Muut merkit voivat aiheuttaa ongelmia Kohan ja indeksoinnin kanssa.

Esimerkki: OUTI-kirjastoissa Jäälin kirjaston lyhenteessä oli ä-kirjain, joka esti cost matrixin tallennuksen. Kun ä muutettiin tietokannan puolella a:ksi, onnistui tallentaminen.

Lisäksi koodeissa ei kannata olla myöskään alaviivoja, koska ne voivat aiheuttaa ongelmia indeksin kanssa.