Projekti

Yleinen

Profile

Vanhentuneen käyttäjätunnuksen kirjatumisen esto

Cron job: manageExpiredAccounts.pl

Ajosykli: 10-15 minuuttia

Kuvaus englanniksi

Prevent patrons from logging in when their accounts are expired by blocking the passwords. Upon refreshing the account, the passwords will also be re-enabled. Enter the categorycode of patrons to manage as a parameter (for example STAFF).

Put something like this in your crontab to have the password management happen automatically during library opening hours:

# */10 06-20 * * * $KOHA_PATH/misc/cronjobs/manageExpiredAccounts.pl STAFF

Kuvaus suomeksi

Skripti estää vanhentuneilla käyttäjätunnuksilla kirjautumisen Kohaan. Vanhentumistieto tarkistetaan borrowers-taulun dateexpiry-sarakkeesta. Kun vanhentumispäivä muutetaan tulevaisuuteen, alkaa käyttäjätunnus toimimaan taas vanhalla salasanalla seuraavan kerran kun skripti ajetaan. Jos tunnuksen salasana vaihdetaan voimassaolopäivän muuttamisen yhteydessä, alkaa tunnus toimimaan samantien.