Projekti

Yleinen

Profile

Tilastotyöryhmä

Tilastotyöryhmän kokousmuistiot.

Kokous 25.10.2021

Aika: 25.10.2021 klo 9.15
Läsnä: Anneli Österman, Emmi Takkinen, Helmi Borén, Pasi Rantanen, Anni Salonen, Päivi Knuutinen, Piia Semenoff, Pirjo Sapman, Lari Strand, Aki Pyykkö

1. Tilastotarpeiden läpikäynti

Käytiin läpi kuntien tarpeet vielä kertaalleen ja täydennettiin tarpeen mukaan. Lisäksi täydennettiin kirjastojen tarvelistaa.

2. Jatko

Seuraavaksi kehittäjät Emmi ja Lari tutkivat, miten kuntien tarpeen kattava setti saadaan haettua. Toimisiko siinä parhaiten esim. liitännäinen (plugin). Anneli selvittää Arilta, mikä on projektin tavoiteaikataulu. Kunhan Emmi ja Lari ovat saaneet tehtyä esimerkkitoteutuksen, Anneli kutsuu työryhmän koolle ja tutkitaan yhdessä toteutusta ja vastaako se haluttua.


Kokous 27.9.2021

Aika: 27.9.2021 klo 9.15
Läsnä: Emmi Takkinen, Piia Semenoff, Päivi Knuutinen, Reetta Pihlaja, Tuomas Kunttu, Anni Salonen, Jarmo Tikka, Aki Pyykkö, Anneli Österman, Lari Strand, Pasi Rantanen

1. Pseudonymisointi

Pseudonymisointi Kohassa, uudemmassa Koha-versiossa. Tutkitaan, onko toiminnallisuudesta hyötyä, koska se tallentaa anonyymisti lainatapahtumiin ja lainaavaan asiakkaaseen liittyviä tietoja.

2. Käydään läpi kerätyt tilastotoiveet

Tilastotarpeet

Kävimme läpi kerätyt tarpeet ja poimimme sieltä listan siitä, mitä tilastoja kunnille ilmoitetaan sekä listan kirjaston tarpeista. Kunnille ilmoitettavista tilastoista tehdään yksi iso "könttä", jota voi tarkastella ruudulla tai ladata excel/csv-taulukkona itselle jatkokäsittelyyn esim. Excelissä tai PowerBI:ssä.

3. Seuraava kokous

Ma 25.10.2021 klo 9.15.

Seuraavaan kokoukseen mennessä kaikki kyselee vielä, onko kirjaston omia tarpeita sen lisäksi, mitä kunnille toimitetaan.


Aloituskokous

Aika: 30.8.2021 klo 9.30-10.15
Läsnä: Anni Salonen, Tuomas Kunttu, Jarmo Tikka, Piia Semenoff, Pasi Rantanen, Päivi Knuutinen, Pirjo Sapman, Helmi Boren, Aki Pyykkö, Reetta Pihlaja, Ari Mäkiranta, Anneli Österman, Lari Strand, Emmi Takkinen

1. Ryhmän järjestäytyminen ja esittäytyminen

2. Ryhmän tavoitteet

Ryhmän tavoite on kerätä ja sopia tilastotarpeet.

3. OKM-tilastot

  • selvitetään OKM:ltä automatisointimahdollisuudet
  • OKM-tilasto-raportin saa CSV:ksi ja on samassa järjestyksessä kuin OKM-tilastojensyöttölomake.

4. Kuntien toiminnanohjauksen tarvitsemat tilastot

  • Jokainen kerää oman kimpan/kirjaston kuntien toimintatilastotarpeet ja mitä tilastotyökaluja on jo käytössä (esim. PowerBI, tms.).
  • Selvitetään, minkälaisia rajapintoja tilastotyökaluissa on valmiina.
  • Automaattien laina/palautustilastot, saako Kohasta esim. asiakastyypin mukaan?
  • Omatoimikirjautumisten määrä tunneittain? Laskettavissa ehkä lokeilta.
  • Kerätään tilastotarpeet wikiin. He joilla on Redminessä wikien muokkausoikeus, voivat laittaa tarpeet suoraan wikiin. Muut voivat laittaa koonnin Annelille, joka lisää ne wikiin.

5. Tiedonsiirto tilastojärjestelmiin

  • Tehdään rajapinta tai plugin, riippuen tilastojärjestelmistä.

6. Loppuvuoden kokoukset

Seuraava kokous 27.9.2021 klo 9.15-11.00. Anneli laittaa kokouskutsun.

7. Muut asiat

  • Ei muita asioita.