Projekti

Yleinen

Profile

Termistö suomi-englanti

Tämä sivu on siirretty Koha-Suomen GitHubiin Koha-translations-repositorion wikiin

Tämä sivu on tarkoitettu kaikille KohaSuomea käyttäville.
Sivun tarkoitus on yhdenmukaistaa termit, jotta osaisimme kaikki puhua samoista asioista niiden oikeilla nimillä.

Jos joku tarvitsemasi termi puuttuu, älä emmi lisätä sitä!
Jos termissä on mielestäsi jotain vikaa, voi osallistua termistökeskusteluun Versiovaihto -foorumilla
Erimielisyydet ratkaistaan puolueettoman ja läpinäkyvän KohaSuomi välimiesmenettelyn kautta. ;)
Esimerkiksi asiakasedustajien tapaamisessa (varoitus: termeistä vääntäminen on tosi raskasta ja aikaavievää)

Miksi termistöt ovat tärkeitä?

Hyvä pohjustus termeihin
Pähkinänkuoressa:
Sanaston käyttöönotto on vähän hankalaa aluksi (niinkuin työajanseuranta), mutta se ratkaisee ajan kuluessa monenlaisia väärinkäsityksiä ja konflikteja.
Eli käytetään niitä oikeita termejä (ja huolehditaan että kaverikin käyttää).
Se ei oo noloo!

Jos termille on monta englannin kielistä vaihtoehtoa, käytetään lihavoitua vaihtoehtoa.
Koha-yhteisössä on toimijoita monista eri englannin kielen kielialueista, ja joskus samoista asioista puhutaan eri termein.

Suomeksi English Kuvaus/Description
A
aineistotyyppi material type Niteen fyysinen olemus, esim. kirja, nuotti, DVD ym.
alitili child fund / sub fund Hankinta-osiossa tili, jolle on jyvitetty osa toisesta tiistä.
asiakastyyppi patron category Asiakkaan tyyppi, esim. iän mukaan (lapsi) tai muun tarpeen mukaan (esim. yhteisöasiakas)
auktorisoitu arvo authorised/authorized value Määrämuotoisia arvoja, joita voi käyttää mm. niteiden, asiakkaiden ja tietueiden yhteydessä
auktoriteetti authority MARC-formaatin mukaisia tietueita, joilla määritetään auktorisoitu arvo tekijöistä, asiasanoista yms.
B
budjetti budget Hankinta-osiossa kirjastolle voi määrittää budjetin eli määrärahan. Budjetti voi olla "ikuinen" tai voimassa määräajan (esim. vuosittainen)
C
credit credit Asiakkaan maksuissa "hyvitys" eli krediitti.
E
emojulkaisu host item
ennakkohankinta advance acquisition/order ks. uutuushankinta. Kuitenkin hankintaa aineistosta, jota ei vielä ole julkaistu.
H
hankinnan käsittelypäivä date accessioned Päivämäärä, jolloin hankintatieto on lisätty järjestelmään. Lisäksi tieto päivittyy, kun nide/tilaus vastaanotetaan.
hyllypaikka shelving location / location Niteiden sijaintipaikka, vastaa kutakuinkin samaa kuin Osasto muissa kirjastojärjestelmissä
hyvitys refund Asiakkaan maksuissa maksun palautus / hyvitys
I
ilmoittaa palauttaneensa claims returned Toiminto, jolla asiakas voi ilmoittaa palauttaneensa lainoissaan näkyvän teoksen.
J
julkaisujärjestelmä content management system Järjestelmä jonka kautta voidaan julkaista verkkopalveluidemme käyttäjille tietoa kirjaston tapahtumista, uutisista, aukioloajoista ja muusta tärkeästä ja viihteellisestä. HUOM! Ei ole näyttöluettelo
K
kassa cash register kassa, johon kirjataan maksusuoritukset
katkaisusääntö splitting rule Lukitusjärjestelmistä löytyvät luokituksen katkaisusäännöt
kaukolaina interlibrary loan (ILL) Laina, joka tehdään oman kirjastokimpan ulkopuolelle.
kausijulkaisu serial Tekstiaineistot, joilla on jaksollinen julkaisumalli, esim. aikakauslehdet, sanomalehdet, vuosikirjat. Oikea termi: jatkuvat julkaisut (suom. MARC21-formaatin mukaisesti)
kellutus floating Aineisto jää siihen kirjastoon, mihin se palautetaan, vaikka kotikirjasto olisikin toinen kirjasto
kiireetön varaus non priority hold Varaustyyppi, joka on käytettävissä vain virkailijaliittymässä. Kiireettömäksi merkitty varaus ei estä nykyisten lainojen uusimista.
kiertokokoelma rotating collection Kokoelma, joka määritetään kiertämään eri kirjastoissa tietyllä syklillä.
kiertolista routing list Toiminto, jolla esim. kausijulkaisu/aikakauslehti laitetaan kiertämään tietylle listalle henkilöitä.
kirjasto library, branch Rakennus tai kulkuväline, joka sisältää aineistoa asiakkaiden käyttöön (lainattavaa tai ei-lainattavaa)
kokoelma collection Tiedot mitä niteitä kirjastojärjestelmässä on yksittäisellä nimekkeellä. Kokoelmatietoihin kuuluu yksittäisen niteen tiedot.
kokoelma / kokoelmakoodi collection / ccode Nide voi kuulua hyllypaikan lisäksi kokoelmaan, joka määrittelee sen sijaintia tarkemmin fyysisessä kirjastotilassa
kori cart Toiminto, johon voi tehdä viedä tietokannan teoksia ja lähettää tiedot sähköpostiin tai tehdä kaikkiin kerralla varaus
kuljetus transfer Aineiston siirto kirjastosta toiseen, kun nide on palautettu muuhun kuin kotikirjastoon tai varaukseen on jäänyt kiinni nide ja noutopaikkana on toinen kirjasto
kurssivaranto course reserve Toiminto, johon voi määrittää kursseja, niille mm. opettajan ja mitä teoksia kurssiin liittyy
kuvailu cataloging Kun termi liittyy kuvailu osioon Kohassa
kuvailupohja framework Esim. MARC bibliographic framework / MARC-kuvailupohja
kytkös, kytkeminen mapping tietojen kytkeminen, "mäppääminen" toisiinsa, esim marc-tietojen kytkeminen tietokannan tauluihin
käsittelijä manager Kaukolainapyynnön käsittelevä henkilö/käyttäjätunnus
L
lainaus ja palautus circulation Kun termi liittyy lainauksen ja palautuksen osioon Kohassa
lainahuomautus checkout note Kohan ominaisuus, jossa asiakas voi lisätä Kohan verkkokirjastossa huomautuksen lainassa olevalle niteelle. Esim. "Tämä on kadonnut" tai "Liite puuttuu". Näistä tulee virkailijoille ilmoitus Lainahuomautukset-osioon ja he voivat käsitellä ne tarpeen mukaan.
lehtitilaus subscription Aikakauslehden tai sanomalehden tilaus
lista list Toiminto, jossa voi luoda listan, johon liittää tietokannassa olevia listoja. Listatoiminnolla voi lähettää tietoja, tehdä erämuokkauksia
lisäkentät additional fields Toiminto, jossa voi lisätä lisäkenttiä hankinnan tilauskoreihin ja kausijulkaisutilauksiin
luokitusjärjestelmä classification source Järjestelmäasetuksissa määritettävä luokitusopas
luokitusopas filingrule, filing rule Järjestelmäasetuksissa määritettävä luokitusopas
luokka, signum callnumber, call number Sijainti hyllyssä
luettelo catalog tiedonhaussa tietokannan sisältö
M
maksa pay Maksaa asiakkaan maksu
maksu fee Maksu
maksusuoritus payment Asiakkaan maksuihin suoritettu maksu
myyntipiste point of sale Kohan moduuli, jota voi käyttää kassakoneena
N
nide item Kirjastojärjestelmän fyysinen teoskappale, kuten kirja, DVD tai CD-äänilevy. Voi olla myös elektronista aineistoa, jos toimittajalta ostetaan e-aineistoa kuten tavallista painettua aineistoa
nidetyyppi item type Niteen fyysinen olemus, esim. kirja, nuotti, DVD ym.
nidevaraus hold on specific item, item-level hold Tiettyyn teoskappaleeseen kohdistuva varaus
nimeke biblio ks. nimeketietue
nimeketietue bibliographic record Kuvailutieto/metadata jostain teoksesta
nimekevaraus hold, biblio-level hold Ks. Varaus. Vertaa Nidevaraus, joka kohdistuu nimekkeen yksilöityyn niteeseen.
niteen tiedot item details Niteen tarkemmat tiedot
noutoilmoitus pick up notice, Asiakkaalle lähetetty viesti, jossa ilmoitetaan varauksen olevan kirjastossa noudettavissa
O
oikaisu adjustment Tilauksen hintojen tasaus/säätö/korjaus/pyöristys
osakohde component part Nimekkeeseen (emotietueeseen) liittyvät osat, esim. musiikkiäänitteen kappaleet, kokoomateoksen artikkelit ym.
P
paikallinen varausryhmä local hold group Kirjastoryhmä, jonka sisällä voi tehdä varauksia
palautusilmoitukset claim(s) Kohan toiminnallisuus, jossa asiakas voi (verkkokirjaston kautta) ilmoittaa palauttaneensa lainan. Ilmoitukset näkyvät asiakkaan tiedoissa palautusilmoitukset-välilehdellä, jossa virkailija voi käsitellä ne. Palautetuiksi ilmoitetuista niteistä tulee palautustilanteessa ilmoitus.
pohjakassa float Point of Sale -toiminnallisuudessa kassan pohjakassa
R
rahayksikkö currency Hankinnassa valittavat rahayksiköt
rinnakkaisvaraus parallel hold Varaus kahdesta tai useammasta nimekkeestä, joista yhden kiinnittyminen varaukseen saa muut saman rinnakkaisvarauksen varaukset raukeamaan
S
saatavana available niteen saatavuustieto
saatavuustieto availability Tieto montako nidettä on lainattavissa annetulle asiakkaalle (ikärajat?) (tai yleensä). Mitkä ovat niteiden sijaintitiedot. Voiko nidettä varata (entäs tiettyyn toimipisteeseen)? Voiko nidettä lainata vai onko pelkästään lukusalikäyttöön tms? Jos ei voi lainata, milloin aikaisintaan saatavana (nykyinen laina-aika + varaukset)?
sanasto dictionary Raportteihin liittyvä termistö
siirtolaina rotating collections Nide/niteet, jotka on siirretty kotikirjastosta vastaanottavaan kirjastoon tietyksi ajaksi. Järjestelmä näyttää niteiden kuuluvan siirtokokoelmaan ja kotikirjastona näkyy vastaanottava kirjasto
sisällönhallintajärjestelmä content management system (CMS) ks. julkaisujärjestelmä
T
taattava guarentee Lapsiasiakas tai muusta syystä huollettava asiakas
tarjottu rahamäärä tendered Summa, jonka asiakas tarjoaa maksua maksaessa. Summan perusteella Koha laskee vaihtorahan.
tarkennettu ennustuskaava advanced prediction pattern Lehtitilausten numeroinnin ennustuskaava
takaaja guarantor Lapsiasiakkaan tai muusta syystä huollettavan asiakkaan takaaja/huoltaja
tiketti issue Tehtävienhallinnassa oleva yksittäinen tehtävä/bugi/tapaaminen/palaute, joka on perusta avointen haasteiden hallinnassa
tilaus order Hankinta-osiossa yksittäisen teoksen tilausrivi, joka liittyy tilauskoriin
tilauskori basket Hankinta-osiossa yksittäisten teosten tilaukset kokoova tilauskori
tilausryhmä basket group Hankinta-osiossa ryhmä tilauksia
tili fund Hankinta-osiossa tili, jolle on jyvitetty osa budjetista. Jokainen tilaus (order) pitää kytkeä johonkin tiliin.
tilitys cashup Kassan tilitys eli rahojen nosto ja vienti pankkiin
tiski desk Kirjastolle voi määrittää useamman tiskin, joka näkyy varauksen yhteydessä.
toimittaja vendor Aineistotoimittaja, jolta tilauskoriin liittyvät tilaukset tilataan.
triage triage Asiakaspalautteen suodattamista, yhdistelyä ja priorisointia. Usein samoista asioista tulee moninaisesti kirjoitettua palautetta, jotka tarkoittavat keskenään samaa asiaa. Myös kiireelliset vikatilanteet pitää priorisoida omaan poikkeusjonoonsa.
täydennyshankinta supplementary acquisitions Kirjastoon tehty hankinta jo kirjastossa olevasta nimekkeestä
U
uutuushankinta new accessions/*acquisitions*/additions Kirjastoon tehdyt ennakko-, tai uutuushankinnat kirjastosta ennestään löytymättömistä nimekkeistä.
V
vaihtoehtoinen osoite alternate address Asiakkaan vaihtoehtoinen osoite
vaihtoehtoinen yhteys alternate contact Asiakkaan vaihtoehtoinen yhteystieto
varaus hold Asiakkaan tekemä pyyntö saada lainaan tietty teos, joka on sillä hetkellä lainassa
verkkokirjasto web library Asiakkaillemme tarjottu kirjastomme verkkopalvelu, sisältää kaikki julkiset palvelut, kuten kirjastojärjestelmän julkisen hakuliittymän, sekä sisällönhallintajärjestelmän ja muut oheispalvelut joihin asiakkaan on tarkoitus päästä omalla selaimellaan.
verkkokirjasto Online Public Access Catalog (OPAC) verkkosivu, jonka kautta asiakkaat hakevat kirjastojärjestelmästä niteitä, sekä tekevät varauksia ja hoitavat oman tilinsä tietoja. HUOM! Ei ole julkaisujärjestelmä
virkailijaliittymä staff client, SC Kirjastovirkailijoille ja muille kirjaston käyttämisestä vastuuta kantaville tehty työkalu, jolla hoidetaan kirjastojärjestelmän päivittäisiä asioita, kuten lainaamista, palauttamista, hankintaa ja luettelointia.

Lähdeluettelo: