Projekti

Yleinen

Profile

Termistö suomi-englanti

Tämä sivu on tarkoitettu kaikille KohaSuomea käyttäville.
Sivun tarkoitus on yhdenmukaistaa termit, jotta osaisimme kaikki puhua samoista asioista niiden oikeilla nimillä.

Jos joku tarvitsemasi termi puuttuu, älä emmi lisätä sitä!
Jos termissä on mielestäsi jotain vikaa, voi osallistua termistökeskusteluun Versiovaihto -foorumilla
Erimielisyydet ratkaistaan puolueettoman ja läpinäkyvän KohaSuomi välimiesmenettelyn kautta. ;)
Esimerkiksi asiakasedustajien tapaamisessa (varoitus: termeistä vääntäminen on tosi raskasta ja aikaavievää)

Miksi termistöt ovat tärkeitä?

Hyvä pohjustus termeihin
Pähkinänkuoressa:
Sanaston käyttöönotto on vähän hankalaa aluksi (niinkuin työajanseuranta), mutta se ratkaisee ajan kuluessa monenlaisia väärinkäsityksiä ja konflikteja.
Eli käytetään niitä oikeita termejä (ja huolehditaan että kaverikin käyttää).
Se ei oo noloo!

Jos termille on monta englannin kielistä vaihtoehtoa, käytetään lihavoitua vaihtoehtoa.
Koha-yhteisössä on toimijoita monista eri englannin kielen kielialueista, ja joskus samoista asioista puhutaan eri termein.

Suomeksi English Kuvaus/Description
A
aineistolaji item type Niteen fyysinen olemus, esim. kirja, nuotti, DVD ym.
asiakaslaji patron category Asiakastyyppi, esim. iän mukaan (lapsi) tai muun tarpeen mukaan (esim. yhteisöasiakas)
E
emojulkaisu host item
ennakkohankinta advance acquisition/order ks. uutuushankinta. Kuitenkin hankintaa aineistosta, jota ei vielä ole julkaistu.
H
hyllypaikka shelving location Niteiden sijaintipaikka, vastaa kutakuinkin samaa kuin Osasto muissa kirjastojärjestelmissä
J
julkaisujärjestelmä content management system Järjestelmä jonka kautta voidaan julkaista verkkopalveluidemme käyttäjille tietoa kirjaston tapahtumista, uutisista, aukioloajoista ja muusta tärkeästä ja viihteellisestä. HUOM! Ei ole näyttöluettelo
K
kaukolaina interlibrary loan (ILL) Laina, joka tehdään oman kirjastokimpan ulkopuolelle.
kausijulkaisu serial Tekstiaineistot, joilla on jaksollinen julkaisumalli, esim. aikakauslehdet, sanomalehdet, vuosikirjat. Oikea termi: jatkuvat julkaisut (suom. MARC21-formaatin mukaisesti)
kellutus floating Aineisto jää siihen kirjastoon, mihin se palautetaan, vaikka kotikirjasto olisikin toinen kirjasto
kirjasto library, branch Rakennus tai kulkuväline, joka sisältää aineistoa asiakkaiden käyttöön (lainattavaa tai ei-lainattavaa)
kokoelmatiedot Collection Tiedot mitä niteitä kirjastojärjestelmässä on yksittäisellä nimekkeellä. Kokoelmatietoihin kuuluu yksittäisen niteen tiedot.
kuljetus transfer Aineiston siirto kirjastosta toiseen, kun nide on palautettu muuhun kuin kotikirjastoon tai varaukseen on jäänyt kiinni nide ja noutopaikkana on toinen kirjasto
N
verkkokirjasto web library Asiakkaillemme tarjottu kirjastomme verkkopalvelu, sisältää kaikki julkiset palvelut, kuten kirjastojärjestelmän julkisen hakuliittymän, sekä sisällönhallintajärjestelmän ja muut oheispalvelut joihin asiakkaan on tarkoitus päästä omalla selaimellaan.
nide item Kirjastojärjestelmän fyysinen teoskappale, kuten kirja, DVD tai CD-äänilevy. Voi olla myös elektronista aineistoa, jos toimittajalta ostetaan e-aineistoa kuten tavallista painettua aineistoa
nidevaraus hold on specific item, item-level hold Tiettyyn teoskappaleeseen kohdistuva varaus
nimeke biblio ks. nimeketietue
nimeketietue bibliographic record Kuvailutieto/metadata jostain teoksesta
nimekevaraus hold, biblio-level hold Ks. Varaus. Vertaa Nidevaraus, joka kohdistuu nimekkeen yksilöityyn niteeseen.
noutoilmoitus pick up notice Asiakkaalle lähetetty viesti, jossa ilmoitetaan varauksen olevan kirjastossa noudettavissa
näyttöluettelo Online Public Access Catalog (OPAC) verkkosivu, jonka kautta asiakkaat hakevat kirjastojärjestelmästä niteitä, sekä tekevät varauksia ja hoitavat oman tilinsä tietoja. HUOM! Ei ole julkaisujärjestelmä
O
osakohde component part Nimekkeeseen (emotietueeseen) liittyvät osat, esim. musiikkiäänitteen kappaleet, kokoomateoksen artikkelit ym.
R
rinnakkaisvaraus parallel hold Varaus kahdesta tai useammasta nimekkeestä, joista yhden kiinnittyminen varaukseen saa muut saman rinnakkaisvarauksen varaukset raukeamaan
S
saatavuustieto availability Tieto montako nidettä on lainattavissa annetulle asiakkaalle (ikärajat?) (tai yleensä). Mitkä ovat niteiden sijaintitiedot. Voiko nidettä varata (entäs tiettyyn toimipisteeseen)? Voiko nidettä lainata vai onko pelkästään lukusalikäyttöön tms? Jos ei voi lainata, milloin aikaisintaan saatavana (nykyinen laina-aika + varaukset)?
siirtolaina rotating collections Nide/niteet, jotka on siirretty kotikirjastosta vastaanottavaan kirjastoon tietyksi ajaksi. Järjestelmä näyttää niteiden kuuluvan siirtokokoelmaan ja kotikirjastona näkyy vastaanottava kirjasto
sisällönhallintajärjestelmä content management system (CMS) ks. julkaisujärjestelmä
T
tiketti issue Tehtävienhallinnassa oleva yksittäinen tehtävä/bugi/tapaaminen/palaute, joka on perusta avointen haasteiden hallinnassa
triage triage Asiakaspalautteen suodattamista, yhdistelyä ja priorisointia. Usein samoista asioista tulee moninaisesti kirjoitettua palautetta, jotka tarkoittavat keskenään samaa asiaa. Myös kiireelliset vikatilanteet pitää priorisoida omaan poikkeusjonoonsa.
täydennyshankinta supplementary acquisitions Kirjastoon tehty hankinta jo kirjastossa olevasta nimekkeestä
U
uutuushankinta new accessions/*acquisitions*/additions Kirjastoon tehdyt ennakko-, tai uutuushankinnat kirjastosta ennestään löytymättömistä nimekkeistä.
V
varaus hold Asiakkaan tekemä pyyntö saada lainaan tietty teos, joka on sillä hetkellä lainassa
virkailijatyökalu staff client, SC Kirjastovirkailijoille ja muille kirjaston käyttämisestä vastuuta kantaville tehty työkalu, jolla hoidetaan kirjastojärjestelmän päivittäisiä asioita, kuten lainaamista, palauttamista, hankintaa ja luettelointia.

Lähdeluettelo: