Projekti

Yleinen

Profile

SIP2-palvelimien asennusohje

SIP2-palvelimet sijaisevat omassa LXC-siilossa. Tässä ohje kuinka tehdään uusi palvelin ja mistä voidaan muokata palvelimien asetuksia.

Ohjeet

 1. Mene siiloon, ssh <nimi> tai sudo lxc-attach -n <nimi>
 2. Mene SIP-asetuksiin, cd /home/koha/koha-dev/etc/SIPconfig/
 3. Jos hakemistossa ei ole vielä xml-tiedostoa, niin kopioi /home/koha/koha-dev/etc/SIPconfig.xml sinne. cp ../SIPconfig.xml <nimi>.xml
 4. Jos hakemistossa on jo tiedostoja, niin lisää uusi asetus tiedostoon, missä on kirjastopisteelle varattu portti. Kannattaa laittaa kaikki kirjastopisteen automaattitunnukset samaan tiedostoon.
 5. Jos sinun pitää avata SIP-yhteys uuteen porttiin, niin kannattaa kopioida olemassa oleva tiedosto ja muokata kopioon arvot.
 6. Muuta halutun tiedoston asetuksia, nano <nimi>.xml (Katso SIP2-asetukset xml-tiedostossa)
 7. Mene Kohaan ja luo saman niminen automaatti-käyttäjä. Kirjautumistunnus, salasana ja kirjastopiste pitää olla sama kuin xml-tiedostossa. Kirjastokortin numero täytyy olla sama kuin tunnus.
 8. Anna käyttäjälle circulation-oikeudet:
  • circulate_remaining_permissions Remaining circulation permissions,
  • force_checkout Force checkout if a limitation exists,
  • manage_restrictions Manage restrictions for accounts
 1. Käynnistä SIP2-palvelin (Katso Hallinta)
 2. Testaa toiminta hostista

telnet <siilon IP> <portti>
9300CNTUNNUS|COSALASANA|CPKIRJASTON LYHENNE|
Vastauksena pitäisi tulla 941 viesti.

Uuden portin yhteys siiloon.

 1. Avaa portti natista. nano /var/lib/lxc/container/iptables
 2. Käynnistä siilo uudestaan.
 3. Pyydä portin avausta palvelimen tarjoajalta.

SIP2-asetukset xml-tiedostossa

<server-params
min_servers='1' (Kannattaa laittaa tähän pisteen automaattien määrä)
min_spare_servers='1' (Kannattaa laittaa tähän ainakin 1, koska jakaa liikennettä paremmin)
/>
<service
port="0.0.0.0:PORTTI/tcp" (Vaihda nollien tilalle siilon IP ja aseta portti)
transport="RAW"
protocol="SIP/2.00"
timeout="60" />

<login id="TUNNUS" password="SALASANA" delimiter="|" error-detect="enabled" institution="KIRJASTON LYHENNE" terminator="CR" encoding="utf8" checked_in_ok="1" no_alert="1" />
<login id="TUNNUS" password="SALASANA" delimiter="|" error-detect="enabled" institution="KIRJASTON LYHENNE" terminator="CR" encoding="utf8" checked_in_ok="1" no_alert="1" />

<institution id="KIRJASTON LYHENNE" implementation="ILS" parms="">
<policy checkin="true" renewal="true" checkout="true"
status_update="false" offline="false"
timeout="25"
retries="5" />
</institution>

Hallinta Koha 17.06

 • Käynnistys

sudo /etc/init.d/koha-sip-daemon start <nimi>

 • Pysäytys

sudo /etc/init.d/koha-sip-daemon stop <nimi>

 • Uudelleen käynnistys

sudo /etc/init.d/koha-sip-daemon restart <nimi>

_- Wanha koha
 • Käynnistys

service koha-sip-daemon start <nimi> tai ALL tcpdump

 • Pysäytys

service koha-sip-daemon stop <nimi> tai ALL tcpdump

 • Uudelleen käynnistys

service koha-sip-daemon restart <nimi> tai ALL tcpdump -_

Sip-palvelinten uudelleenkäynnistys kello viideltä aamuisin

Rootin crontabin lisäys:
0 5 * * * /etc/init.d/koha-sip-daemon restart ALL

Koha sip watchdog

koha-sip-watchdog päällä, tarkkailee SIP-palvelimia 5 min välein ja käynnistelee jos ei vastaa. 
.../koha-dev/var/log/cronjobs/koha-sip-watchdog.sh.log

Lisätty Koha-SIP-Watchdog, joka tarkistaa SIP-palvelimen tilaa palvelinpäässä.

Kuvaus: A cronsript to periodically check that configured SIP-servers are responding
and restart them automatically if they are not.

Check that configured koha SIP-servers are responding and restart if necessary.

Lähde: https://github.com/KohaSuomi/kohasuomi/commit/19ba626fc2ae804144451cb6b96a34eb8644d9b6 [Viitattu: 3.2.2017]

Omatoimikirjastot

Lainauskiellossa oleville asiakkaille halutaan sallia pääsy omatoimikirjastoon. Sisäänpääsyä kontrolloi 64-paluuviesti:

Lainauskielto:
OUTPUT MSG: '64YYYY YY 00020170203 ...'

Ei rajoituksia:
OUTPUT MSG: '64 00020170203 ...'

Y-kirjainten selitykset, kaikki ei ole käytössä Kohassa:

$patron_status = sprintf(
'%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s', #Eli YYYYYYYYYYYYYY
denied($patron->charge_ok),
denied($patron->renew_ok),
denied($patron->recall_ok),
denied($patron->hold_ok),
boolspace($patron->card_lost),
boolspace($patron->too_many_charged),
boolspace($patron->too_many_overdue),
boolspace($patron->too_many_renewal),
boolspace($patron->too_many_claim_return),
boolspace($patron->too_many_lost),
boolspace($patron->excessive_fines),
boolspace($patron->excessive_fees),
boolspace($patron->recall_overdue),
boolspace($patron->too_many_billed)
);

Toistaiseksi ovilukija pitää ohjelmoida jättämään nämä huomioimatta.

SIP2 dokumentaatio

Lähde:
https://koha-community.org/manual/18.05/en/html/17_miscellaneous.html [Viitattu: 12.3.18]