Projekti

Yleinen

Profile

OUTI-Kohan items-taulun triggerit

OUTI-Kohan items-taulussa on kaksi triggeriä:

delimiter $$
create trigger before_items_insert
   before insert on items
   for each row
begin
   set NEW.permanent_location=NEW.location;
end$$
delimiter ;
delimiter $$
create trigger before_items_update
   before update on items
   for each row
begin
   set NEW.permanent_location=NEW.location;
end$$
delimiter ;
CREATE OR REPLACE DEFINER=`<user>`@`<host>` TRIGGER before_items_insert
  BEFORE INSERT ON items FOR EACH ROW 
   SET NEW.permanent_location=NEW.location;
CREATE OR REPLACE DEFINER=`<user>`@`<host>` TRIGGER before_items_update
  BEFORE UPDATE ON items FOR EACH ROW
   SET NEW.permanent_location=NEW.location;

Triggereillä huolehditaan siitä, että niteen location ja permanent_location tiedot vastaavat aina toisiaan. Huomaa että tämä estää 'CART' -toiminnon (tänään palautetut) käytön!