Projekti

Yleinen

Profile

OUTI-Kohan borrowers-taulun triggerit

OUTI-Kohassa ja Lapin Kohassa on kaksi triggeriä tietokannan borrowers-taulussa:

delimiter $$
create trigger before_borrowers_insert
   before insert on borrowers
   for each row
begin
   set NEW.userid=NEW.cardnumber;
end$$
delimiter ;
delimiter $$
create trigger before_borrowers_update
   before update on borrowers
   for each row
begin
   set NEW.userid=NEW.cardnumber;
end$$
delimiter ;
CREATE OR REPLACE DEFINER=`<user>`@`<host>` TRIGGER before_borrowers_insert
  BEFORE INSERT ON borrowers FOR EACH ROW 
   SET new.userid=new.cardnumber;
CREATE OR REPLACE DEFINER=`<user>`@`<host>` TRIGGER before_borrowers_update
  BEFORE UPDATE ON borrowers FOR EACH ROW
   SET new.userid=new.cardnumber;

Triggereiden tarkoituksena on kirjoittaa userid-kenttään asiakkaan korttinumero, koska järjestelmään kirjautuminen halutaan mahdollistaa ainoastaan kirjastokortin numerolla + pin-koodilla. Samaan järjestelmään ei haluta toista rinnakkaista kirjautumistunnusta.