Projekti

Yleinen

Profile

Melindan testausohje

Taustatietoa

Melinda ei tarkista mitä sinne työnnetään, joten kontrolli on tehtävä Tätin päässä. Sinne viedään täydellisiä tietueita. Hyvä prosessi on, että jos huomaa tietueen olevan Melindassa uudempi niin se otetaan itselle ja muokataan, jos on tarvetta. Varsinkin jos huomaa, että Melindassa olevassa tietueesssa on 9-osakenttiä ja niissä Melindan ohjauskomentoja. Nämä osakentät tulisi säilyttää tietueessa. Työkalusta löytyy siirtoja varten vienti- ja tuontiominaisuudet.

Kun Täti tietue viedään uutena Melindaan tulee Tätin oma tietue päivittymään automaattisesti Melindassa käsitellyllä tietueella, jotta saadaan Melindan 035a-kenttä replikointia varten. Sama pitäisi tapahtua myös emotietueen mukana meneville osakohteille. Yksittäistä osakohdetta josta puuttuu Melinda ID on lähes toivotonta siirtää, sillä vastaavan löytäminen Melindasta on lähes mahdotonta.

Prosessi

  • Etsi tietue, jonka haluat siirtää Melindaan.
  • Avaa tietue näytöllä “Tallenna”
  • Valitse Melinda
  • Tarkastele tietuetta/tietueita

Jos Melinda-tietue löytyy, näkyy se omassa sarakkeessa.

  • Vie/Tuo tietue.

Jos tietue ei löydy Melindasta, niin näkyy näytöllä vain Tätin tietue ja vientinappi.
Jos Tätin tietueesta ei löydy Melindan 035a-kenttää, on ensin tuotava tietue Melindasta Tätiin.
Jos Tätin tietueesta löytyy Melindan 035a-kenttä, niin päivitys on mahdollista.

Välilehdet

  • Siirto-välilehdellä voidaan tehdä vienti ja tuonti-toiminnot. Välilehden avaaminen hakee uudestaan tietueen Melindasta, joten aina välilehdelle saavuttaessa tiedon pitäisi olla ajantasalla Melindan kanssa.
  • Tapahtumat-välilehdellä voi nähdä jokaiset siirrot ja niiden tilat. Ensin tietue menee “odottaa”-tilaan, mikä tarkoittaa että tietue odottaa siirtoa Melindan rajapintaan. Muut tilat ovat “onnistui” ja “epäonnistui”.