Projekti

Yleinen

Profile

MarcToFrameworkcodeAutoconvert

Järjestelmäasetus, jolla valitaan automaattisesti käyttöön luettelointipohja kiinteämittaisten kenttien perusteella.

- 000/06 + 000/07:
   a+s: SER
- 000/06:
   a: KIR
   c: NUO
   e: MAP
   g: VR
   j: CDA
   r: LAU
   t: KIR