Projekti

Yleinen

Profile

Kansalliskirjastolle esitetyt kehitysehdotukset

Käsittelyhistoria:
Käsitelty Koha-Suomen pääkäyttäjäryhmässä 28.8.2018.
Käsitelty Koha-Suomen asiantuntijaryhmässä 29.3.2019, paikalla myös Erkki Tolonen Kansalliskirjastosta.
Käsitelty Koha-Suomen pääkäyttäjäryhmässä 8.10.2019.
Toteutetut kehitysehdotukset siirretty omaan dokumenttiin.
Käyty läpi yhdessä Kansalliskirjaston Erkki Tolosen kanssa 4.11.2019. #-merkillä merkityt kommentit lisätty kokouksen aikna.
Käsitelty Koha-Suomen asiantuntijaryhmässä 25.8.2021

Tärkeimmät kehityskohteet

 • Teoksen alanimeke näkyviin laina- ja varaustietoihin. UUSI KEHITYSEHDOTUS 8.10.2019
  Voisiko lainoihin saada näkyville myös teoksen alanimekkeen? Siitä olisi hyötyä varsinkin niissä tapauksissa, että teokset on luetteloitu ikään kuin sarjan nimen mukaan ja alanimekkeenä on osan nimi. Esim. Siri Kolun Me Rosvolat : karkkikumous. Meillä asiakas oli palauttanut väärän teoksen, kun lainoissa ei näkynyt alanimekkeen karkkikumousta.
  • Kansalliskirjastolla työn alla #
  • Edelleen kesken 19.8.2021
 • Kirjaston niteiden piilotus Finnassa. UUSI KEHITYSEHDOTUS 8.10.2019
  Kirjaston niteet pitäisi pystyä piilottamaan tilapäisesti/pysyvästi Finnassa. Piilotus tapahtuisi Finnassa hallintaliittymässä.
  Kirjastojärjestelmässä pitää hoitaa ettei ko. kirjasto ole varausten noutopisteenä.
  TÄMÄN KEHITYSEHDOTUKSEN KUVAUS ON KESKEN.
  • opachiddenitems-järjestelmäasetus?
  • 8.10.2021: Testataan opachiddenitems-järjestelmäasetusta ja keskustellaan Koha-kehittäjien kanssa
  • availability-rajapinta ei huomio, mutta items-rajapinta huomioi.
 • Ilmoitus kirjastokortin vanhenemisesta. UUSI KEHITYSEHDOTUS 15.5.2019
  Kuvaus Kohassa: Asiakkuuden saa vanhenemaan määräajoin ja tästä vanhentumisesta saa lähtemään ennakkoilmoituksen (lähinnä sähköpostina) asiakkaalle. Kohan verkkokirjastoon tulee ilmoitus kirjastokortin vanhenemisesta. Ensin ennakkoilmoitus ja sitten toisenlainen ilmoitus, että tili on vanhentunut. Järjestelmäasetus (NotifyBorrowerDeparture,) määrittää, kuinka paljon ennakkoon ilmoitus tulee näkyviin.
  Vastaava toiminto pitäisi saada myös Finnaan. Kirjautumisen jälkeen tulisi selkeä ilmoitus kirjastokortin lähestyvästä vanhenemisesta. Jo vanhentunut kirjastokortti näkyykin Finnassa. Tämä kehitysehdotus on esitetty myös erillisessä Kohan viestit Finnaan -dokumentissa.
  Esimerkki Kohan verkkokirjastosta:

  Tiketti: https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4220
  • Tilanne ennallaan 19.8.2021
  • 8.10.2021 Toiminee uudemman REST-rajapinnan kanssa. Testattava uudessa versiossa.
 • Kirjastokorttiin liitetyt Finna-tilit UUSI KEHITYSEHDOTUS 15.5.2019
  Finna-tilistä pitäisi nähdä, jos siihen liittyvä kirjastokortti on liitetty toiseen Finna-tiliin. Tämä on ihan tietosuoja-asia.
  Tyypillisesti vanhemmat liittävät lastensa kortit omalle Finna-tililleen. Lapsen tilille kun kirjautuu, ei sieltä näe lainkaan että tämä kortti on liitetty toiseen Finna-tiliin. Kun lapsi kasvaa ja alkaa ehkä itse hoitaa kirjastoasioitaan ei hän välttämättä edes tiedä, että vanhempi on liittänyt hänen korttinsa joskus monta vuotta sitten omaan Finna-tiliinsä ja edelleen näkee esim. kaikki lainat ja maksut. Siksi Finna-tilissä pitäisi olla pysyvä ilmoitus jossain kohtaa (ehkä jossain viesti-osiossa näiden muiden viestien kanssa) niin kauan kuin kortti on liitettynä johonkin toiseen Finna-tiliin. Tämä kehitysehdotus on esitetty myös erillisessä Kohan viestit Finnaan -dokumentissa.
  • Kansalliskirjastolla pohdinnan alla, miten pystyisi toteuttamaan. Tunnistettu isoksi jutuksi ja aiheuttaa asiakkaille käytettävyysongelmia. #
  • Tähän liittyy myös se, että vanhemmalla ei ole oikeutta nähdä tietyn ikäisen lapsen lainoja. #
  • 8.10.2021: Finna-toimisto vie käytettävyysarviointiin.
 • Faseteilla pitää voida rajata ja tarkassa haussa hakea myös Kohan kokoelman (ccode), hyllytarkenteen (sub_location) ja genren (genre) mukaan. Suluissa Kohan items-taulun sarakkeiden nimet.
  • Tähän kaivataan käyttökuvauksia, jotta voidaan päättää paremmmin/helpommin, miten ne saisi nykyisten fasettien sekaan. #
 • Opinnäytteet pois aineistotyyppifasetista
  Opinnäytteet-fasetti on yleisten kirjastojen kannalta turha ja suorastaan haitallinen, koska esim. kirja-rajaus poistaa hakutuloksesta opinnäytteet. Opinnäytteiden ei pitäisi olla aineistotasoinen fasetti. Opinnäytteiden aineistotyyppi tulee määräytyä fyysisen olemuksen perusteella: kirja, ekirja.
  Aiheesta on keskusteltu myös Kansalliskirjaston foorumeilla. Ehdotuksena on ollut, että opinnäytteistä tehtäisi oma fasetti ja ne poistuisivat aineistotyypeistä. Olisivat aineistotyyppeinä sitten kirjoja tai e-kirjoja. Koha-Suomi kannattaa tätä ajatusta.
  https://jira.kansalliskirjasto.fi/browse/ALLI-2847
  https://foorumi.kiwi.fi/t/millaisia-fasetteja-finnassa-tarvitaan/56/3
  • Asia edistynyt, mutta vielä ei ole valmista ratkaisua. Laajennettu aineistotyyppifasetti yksi mahdollinen ratkaisu. Kansalliskirjasto selvittää yhdessä Kyytin kanssa.
  • 12.3.2021 oli palaveri Kyyti - Kansalliskirjasto. Sen jälkeen asia ei ole edennyt.
  • 30.11.2021 on toteutettu laajennettu aineistotyyppi väitöskirjojen osalta eli väitöskirjat löytyvät sekä kirjojen että opinnäytteiden alta. Riittääkö tämä meille?
  • Kansalliskirjastolta kirjoittivat edelleen: "Laajennettu aineistotyyppi on käytössä myös Finna.fi:ssä, joten meidän pitää miettiä mitä otetaan mukaan myös sen näkökulmasta: käytännössä kaikki laajennettuun aineistotyyppiin tehdyt muutokset koskevat myös sitä. Muistaakseni opinnäytteissä saattoi olla esim. taidekorkeakouluissa sellaista aineistoa, jota ei tuonne kirjoihin kannattanut ottaa mukaan, ja niiden poissulkemisessa oli vielä jotain haasteita. Myöskin esim. kandi-tason töiden ottaminen mukaan kirjoihin puhututti jonkin verran, kaikille hakijoilla nämä eivät ehkä vertaudu kirjoihin. Maisteri-tason työt olivat myös hiukan siinä rajoilla. Ehkä tämän voisi ottaa ensi sektoritapaamiseen vähän laajemmin keskusteluun. Nyt kun tuo laajennos on saatu toteutettua, niin kirjastojen puolella on varmaan vähän helpompi ottaa kantaa myös itse toteutukseen. Olisiko teillä jotain ehdotuksia omasta puolestanne, mitä mieluusti haluaisitte vielä mukaan tuolta opinnäytteistä tuonne kirjoihin? Ehkäpä ne pystyisi erottamaan tuolta muuten kuin vain aineistotyypin perusteella?"
 • Lainahistorian järjestäminen nimekkeen, tekijän ja aineistotyypin mukaan.
  Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus kotipalvelua tekeville. Nyt voi järjestää vain lainaus-, palautus- tai eräpäivän mukaan.
  • Rajapinnan pitäisi pystyä tekemään järjestäminen, jotta se toimisi Finnassa (Finna kysyy sivu kerrallaan tietoja, jolloin järjestäminen ei onnistu). REST #
   Koha-yhteisön uudessa versiossa on rajapinnan sivutus _page ja sorttaus _order_by query parametrilla
   
  • Uusi Koha-versio?
  • 8.10.2021 Testataan uudessa versiossa
 • Kohassa asiakkaille tallennetut viestit (messages) näkymään asiakkaalle myös Finnassa esim. Omat tiedot –välilehdellä.
  Viesti-toimintoa käytetään erilaisiin tiedotteisiin kuten ”kortti jäänyt kirjastoon” ja ”sähköpostiosoite väärä”.
  - Tästä tiedusteltu ja vastattu, että onnistuu, jos se on Kohan rajapinnasta saatavilla.
  - https://jira.kansalliskirjasto.fi/browse/ALLI-5495
  Viestit ja nyt jo näkyvät huomautukset pitää myös saada huomattavasti paremmin esille Finnassa.
  • Tämä on menossa eteenpäin. Varmistettava, että REST-rajapinnasta saadaan kaikki tarvittava tieto lähetettyä. #
  • 8.10.2021 Toimii uudemmassa Kohan RESTissä. Testataan uudemmassa versiossa.
 • Tiedonhaussa hyllypaikka ja kokoelma näkyviin jokaisen niteen kohdalle, vaikka niteillä olisi vain yksi hyllypaikka.
  Päivityksessa on korjattu, että jos samassa kirjastossa on useammassa hyllypaikassa niteitä, näkyvät hyllypaikat nidekohtaisesti. Olisi kuitenkin parempi, jos tämä hyllypaikka tieto näkyisi aina kaikissa tapauksissa jokaisen niteen kohdalla erikseen.
  • Kansalliskirjastossa selvitetään asiaa vielä. #

Seuraavaksi tärkeimmät

 • Tieto äänitteen MP3-tallennemuodosta näkyviin UUSI KEHITYSEHDOTUS 8.10.2019
  MP3-CD-muotoisista äänikirjoista näkee nykyisin aika huonosti, että kyseessä on MP3-muotoinen levy ja vaatii siten soittimelta enemmän ominaisuuksia. Finnassa näkyy Laitevaatimukset-kohdassa 538a-kentän tieto "MP3-tiedostoja toistava laite", mutta tieto ei ehkä kovin helposti osu asiakkaan silmään. Voisiko teoksen tietoihin laittaa näkyviin myös 347b-kentän tiedon eli koodausformaatin esim. Ulkoasu-tiedon yhteyteen? Tyyliin "1 CD-levy (7 h 15 min), MP3". Luettelointisääntöjen mukaan koodausformaattitietoa ei enää saa lisätä 300-kenttään. Esimerkki mp3-muotoisesta äänikirjasta: https://outi.finna.fi/Record/outi.2117424
  Vaihtoehtoisesti 538a-kentän tiedon voisi nostaa näkymässä Ulkoasu-tiedon jälkeiseksi tiedoksi. Tai lisätä 347b-kentän tiedot omalle rivilleen ulkoasutiedon jälkeen.
  • 8.10.2021 Kansalliskirjasto ottaa huomioon, kun miettivät tietuesivun näkymää.
 • Hakutuloslistan Kirjaudu sisään varataksesi toisi kirjautumisen jälkeen saman teoksen kohdalle.
  Ei tarvitsisi selata koko hakutulosta uudestaan.
  • Siirtyy suunnilleen samoille kohdille, mutta ei aina oikean teoksen kohdalle (25.8.2021)
  • 8.10.2021: Kansalliskirjasto laittaa tarkistettavaksi käytettävyyspuolelle.
 • Omissa tiedoissa voisi näkyä osioiden otsikoissa, kuinka monta lainaa ja paljonko maksuja
  Siis tähän tyyliin kuten Kohan verkkokirjastossa:

  Lainojen ja maksujen osalta tämä on toteutunut (havainto 11.8.2020).
  • Ratkaistu, saisiko varauksetkin?
  • 8.10.2021: Kansalliskirjasto laittaa selvitykseen, saadaanko rajapinnan kautta tieto varausten määrästä.
 • Kohan asiakastiedoissa olevan rajoitteen tieto näkyviin Finnaan
  esim. ”Kirjastokorttisi on lainauskiellossa. Lasku Oulu 1234/2018.”
  • 8.10.2021 Tarkistetaan uudessa versiossa.
 • Asiakkaalle ilmoitetaan, että hänellä on jo varaus varattavana olevasta teoksesta. Tieto tulisi näkyä myös teoksen tiedot -sivulla (tietuenäyttö) ja ehkä myös hakutuloslistalla.
  Palautteen perusteella asiakas ei aina muista onko jo tehnyt varauksen ko. teokseen. Asiakkaiden varausmäärät voivat olla suuria: kymmenistä jopa sataan.
  • Tiedon olemassaolevasta varauksesta pitää ehkä tulla REST-rajapinnasta. #
  • 8.10.2021 Kansalliskirjasto selvittää, onko rajapinnassa saatavilla tietuesivulla asiakkaan varaustiedot.

Vähiten tärkeät

 • Kohasta lähteneet viestit näkyviin Finnaan - "Viestiarkisto" UUSI KEHITYSEHDOTUS 15.5.2019
  Kohasta lähtee asiakkaille useita erilaisia ilmoituksia sähköpostina, tekstiviestiä tai paperi/e-kirjeenä. Lähteneet ilmoitukset näkyvät Kohan virkailijaliittymässä, mutta ne voisivat näkyä myös Finnassa. Aika usein tulee tilanteita, joissa asiakkaan kanssa saa keskustella onko ilmoitus tullut hänelle vai ei. Finnasta voisi asiakas aina nähdä mitä ilmoituksia hänelle on lähtenyt. Esim. tekstiviestit voivat jäädä tulematta perille, jos puhelin on ollut pitkään suljettuna.
  Aivan kaikkia viestejä ei varmaan ole syytä Finnassa näyttää, mutta ainakin seuraavat voisivat olla hyödyllisiä:
  - Eräpäiväilmoitus (Item due) DUE, DUEDGST
  - eräpäivänä asiakkaalle lähtevä muistutus eräpäivästä
  - Ennakkoilmoitus (advance notice) PREDUE, PREDUEDGST
  - ennen eräpäivää lähtevä muistutus tulevasta eräpäivästä
  - aikataulu asiakkaan valittavissa
  - Saapumisilmoitus (hold filled) HOLD
  - Palautuskuitti (item check-in) CHECKIN
  - Lainauskuitti (item checkout) CHECKOUT
  - 1. palautuskehotus ODUE1
  - 2. palautuskehotus ODUE2
  Voisi olla myös hyvä, että vain jo lähetetyt ilmoitukset näytetään (message_queue -taulu, status-sarake, arvo ”sent”). Tämä kehitysehdotus on esitetty myös erillisessä Kohan viestit Finnaan -dokumentissa.
  • Tieto pitänee saada kulkemaan ensin RESTin kautta. #
  • 8.10.2021 Pitää selvittää, kulkeeko tieto RESTin kautta.
 • Tähtien jättö ilman kommentointia
  • 8.10.2021 Kansalliskirjasto selvittää, oisiko mahdollista.
 • Pitäisi voida valita, haluaako nähdä omissa lainoissa, varauksissa, lainahistoriassa ym. teoslistauksissa kansikuvat vai ei.
  Nyt kansikuvat vievät hänen mielestänsä liikaa tilaa ja lainoja ei saa nopeasti vilkaistua yhdellä silmäyksellä. Tai kansikuvat pienemmiksi.

Keskustelun alla olevat asiat

 • Uutuushaku
  Tähän on useampi näkökulma ja tarve.
 1. Uutuus katsotaan siitä, kun nide (vai tietue) on lisätty järjestelmään.
  Tämä kiinnostaa heitä, jotka tekevät etukäteen varauksia, vaikka itse aineisto ilmestyisi vasta puolen vuoden päästä.
  Päivämäärä katsotaan niteen tilauspäivästä (tai tietueen lisäyspäivästä).
 2. Uutuus katsoaan siitä, kun nide saapuu kirjastoon.
  Tämä kiinnostaa heitä, jotka tulevat kirjastosta hakemaan uutuuksia.
  Päivämäärä katsotaan niteen vastaanottopäivästä.
 3. Aineiston vastaanotto- tai luettelointivaiheessa merkitään järjestelmään, onko kyseessä uutuusnide.
  Tällainen toiminnallisuus oli Pallas Prossa ja Origossa. Jos Kohassa olisi tällainen ominaisuus, voisi Finna katsoa uutuustiedon siitä.
 • Fasetteihin selityksiä
  Kirjaston käyttäjä ei välttämättä ymmärrä, mitä tarkoittavat esim. aihe, genre, alue ja aika. Voisiko näissä olla joku selitys? Onko tästä Kansalliskirjastossa ollut jotain ajatuksia? Esim. pop-up-teksti tai samanlainen kysymysmerkistä aukeava selitys kuin Rajaa hakua -palkissa.