Projekti

Yleinen

Profile

Käyttäjätunnuksen vapautus

Cron job ja suositeltu ajosykli

Cron job: reset_failed_logins.pl

Suositeltu ajosykli: 5 minuuttia

Kuvaus

Kuvaus englanniksi:

This cronjob will reset the amount of failed login attempts after specified amount of time. This will lift the bans caused by the user trying to log in with wrong password too many times. Resetting is done based on the borrowercategory.

The cronjob will need be run at appropriate intervals depending on the desired length of the bans. For example to reset failed login attempts that are older than 3600 seconds every hour add this to your crontab:

*/60 * * * * $KOHA_PATH/misc/cronjobs/reset_failed_logins.pl 3600 CATEGORYCODE

The time is calculated from the last time the user tried to log in, so each consecutive failed login while the account is locked will push the ban forward.

Kuvaus suomeksi:

Tämä ajastettu ajo resetoi borrowers-taulussa login_attempts-arvon ajastettuun ajoon määritetyn ajan jälkeen määritetyltä asiakastyypiltä. Suositellut määritykset ovat 3300 sekuntia ja VIRKAILIJA-asiakastyyppi. Ajo käytännössä vapauttaa käyttäjätunnukset, joiden salasana on kirjoitettu liian monta kertaa väärin ja ne ovat menneet lukkoon. Yritysten määrä määritetään FailedLoginAttempts-järjestelmäasetukseen. Jos järjestelmäasetus on tyhjä, käyttäjätunnukset eivät lukkiudu.

Vapautusaika lasketaan viimeisimmästä kirjautumisyrityksesta (borrowers: lastseen) eli tunnus pitää jättää rauhaan tunniksi sen jälkeen, kun se on lukkiutunut. Jokainen uusi kirjautumisyrityskerta lykkää vapautumista eteenpäin.

Ajastetun ajon ajosykliksi suositellaan 5 minuuttia. Tällöin ajoon määritetty 3300 sekuntia + ajosyklin 5 minuuttia tekee yhteensä tunnin.