Projekti

Yleinen

Profile

Käsittelemättömät kehitysehdotukset

 • Yleisissä kirjastoissa Celian Daisy-äänikirjat ovat yleensä varattavissa verkkokirjastossa. Samaan aikaan niitä saavat lainata vain lukemisesteiset. Käytännössä ei kirjastoissa pystytä valvomaan, ketkä niitä esim. automaateilla lainaavat, mutta tämä on ollut Celia-kirjastolle ok, kunhan niissä selvästi lukee, että ovat vain lukemisesteisille. Varattavuuden myötä tämä sama pitäisi olla selkeästi nähtävillä myös verkkokirjastossa eli Finnassa.
  Tärkeää on, että tieto olisi nähtävillä heti hakutuloslistalla, koska siitä voi jo tehdä varauksen, jolloin asiaks ei välttämättä edes käy teoksen tarkemmissa tiedoissa.
  Monet kirjastot ovat ratkaisseet asian niin, että Daisy-äänikirjojen tietueen alanimekkeenä on teksti Daisy-äänikirja vain lukemisesteisille. Näin tieto on helposti asiakkaan nähtävillä. Ongelma on, että se on luettelointisääntöjen vastainen eikä ainakaan Melindaan saa tällaista luettelointia päätyä. Toinen ongelma on, että Finna.fi-näkymään päätyy sama teos eri tavoilla luetteloituna.
  Ratkaisuvaihtoehdot:
  1. Merkitään teksti edelleen alanimekkeeksi ja pidetään huolta, ettei nämä luetteloinnit päädy tätistä Melindaan. Eikä välitetä Finna.fi-näkymän monista tietueista (niitä lienee joka tapauksessa muidenkin aineistojen kohdalla).
  2. Finnan hakutuloslistaan pitää lisätä nimekkeen alapuolella olevaan tilaan marc-kenttä, joka sisältää tekstin Daisy-äänikirja vain lukemisesteisille. Tuleeko tämä teksti sitten kenttään 532, 506, 341 vai joku muu on erikseen päätettävä asia.
  532 - HUOMAUTUS SAAVUTETTAVUUDESTA
  506 - HUOMAUTUS PÄÄSYRAJOITUKSISTA
  341 - SAAVUTETTAVUUSSISÄLTÖ
  (4.5.2021)
  • Keskustellaan vaihtoehdoista Finna-toimiston kanssa.
 • varauksen voisi perua netissä kun se on noudettavana, jotta välttyisi euron maksulta. Tuli mieleen, että kirjaston henkilökunnan pitäisi saada tuohon liittyen jotenkin tieto varauksen noutohyllystä poistamista ja käsittelyä varten. Asiakkaalle on kerrottu, että noudettavana olevan varauksen perumisesta voi ilmoittaa kirjastoon. Mutta olisihan tuo ehdotettu ihan kätevä ja asiakkaan omatoimisuutta lisäävä ominaisuus. (Katri 23.2.2021)
  • mistä lähtisi ilmoitus henkilökunnalle? Finnasta? Mihin osoitteeseen viesti lähtisi?
  • onko kirjastoja/kimppoja, jossa noutamattoman varauksen maksu halutaan silti periä?
 • asiakkaalle mahdollisuus valita/päivittää Finnassa Kohan Ilmoitusten kieli -kentän arvo. (Katri 15.5.2020)
  • kulkeeko tieto rajapinnassa? Kysymys Koha-Suomen kehittäjille. -> Kulkee, tieto on asiakkaan tiedoissa borrowers-taulussa ja kulkee restissäkin.
  • 8.10.2021 Kansalliskirjasto selvittelee
 • Hellessä saadun asiakaspalautteen perusteella Koha-Finnassa hakijan on hankala löytää/hahmottaa teoksen niteiden saatavuustiedot.
  Vihreät pallot ja punaiset rastit eivät aina avaudu asiakkaalle. Näkymä on riippuvainen kirjastojärjestelmästä, kerrottiin ’Finnasta’ Vaski-tyylistä ratkaisua kysyttäessä.
  Vaskissa on punaiseen rastiin liittyen selventävänä tietona ’Lähin eräpäivä’. Vihreään palloon liittyen on tieto ’Lainattavissa: niteiden määrä’. (Vaihtoehtoisesti täällä on mietitty sitä, että saatavuustiedot ylipäätään näkyisivät vasta sitten, kun teoksen klikkaa auki.) Koha-Finnan hakutulosnäytöstä toivotaan Vaski-Finnan näytön kaltaista. Eli toive ei liity pelkästään mainitsemiini rasteihin ja palloihin.
  (Katri 11.3.2020) - - Annelin kommentti 27.8.2020: Vaski-Finnassa tuodaan näköjään saatavuustiedot jo hakutuloslistalle samaan tyyliin kuin mitä tietuenäytölle tuodaan. Vähentäähän tuo tietenkin yhden klikkauksen verran, kun asiakkaan ei tarvitse avata koko tietuetta nähdäkseen tarkemmat saatavuustiedot. Minusta meidän versio on parempi, koska ei tarvitse klikkailla kuntatasoja auki vaan näkee kokonaiskuvan kerralla. Mutta nämä on ehkä makuasioita
  • Voisiko LISÄÄ-linkin muuttaa muotoon LISÄÄ KIRJASTOJA tai LISÄÄ TIETOJA. Testataan. Auttaisiko se hoksamaan, että kirjastotietoja on enemmän kuin näkyvillä juuri sillä hetkellä?
  • 8.10.2021 Kansalliskirjasto selvittelee pallo/rasti-symboliikkaa, saisiko niihin esim. alt-tekstit ja mihin ne perustuu. Pystyisikö myös hyödyntämään Kohan kirjastoryhmiä saatavuustietojen ryhmittämisessä. Selvitetään, välittyykö ryhmät restin kautta.
 • Finnassa näkyy asiakkaan maksamattomat maksut punaisella huutomerkillä oikealla ylhäällä kirjautumistiedoissa ja oman tilin valikossa. Huutomerkki näkyy vaikka maksettavaa olisi vain 10 senttiä. Asiakas ei kuitenkaan voi maksaa verkkomaksuna näin pieniä summia eikä kirjastoissa haluta, että pieniä summia maksetaan myöskään tiskillä.
  Ehdotus: Huutomerkki näkyy vain silloin, kun asiakkaan maksujen määrä on suurempi tai yhtäsuuri kuin minimisumma, jonka verkkomaksuna voi maksaa.
  • 8.10.2021 Huutomerkki poistunut käytöstä. Ei tarvita tätä enää.
 • Asiakas toivoi, että varaukset voisi järjestää nimekkeen mukaan aakkosiin. Joissakin kimpoissa asiakas voi tehdä rajattoman määrän varauksia, jolloin yksittäisen varauksen löytäminen isosta määrästä voi olla hankalaa. (29.6.2021)
  • 8.10.2021: Kansalliskirjasto selvittelee asiaa. Pitääkö tieto tulla rajapinnan kautta?
 • Asiakas toivoi, että sarjojen hakemista ja järjestämistä numerojärjestykseen parannettaisiin/helpotettaisiin. Nyt oikean järjestyksen löytäminen on hankalaa erilaisten pokkari- ja kieliversioiden vuoksi. Toki tähän liittyy kuvailusääntöjen tuomat haasteet, aikojen kuluessa muuttuneet säännöt ja se, että kaikki sarjoiksi mielletyt eivät varsinaisesti ole sarjoja. Pohdittiin, pystyisikö sarjojen järjestämistä helpottamaan esim. sarja-teosavaimella jollain tapaa. (29.6.2021)
  • Järjestä-valikkoon vaihtoehto Sarjan järjestyksen mukaan
  • Jos haetaan sarjan nimellä, niin ne järjestyisi automaattisesti oikeaan järjestykseen
  • 8.10.2021 Kansalliskirjastossa pohdinnan alla.
 • Finnan Omat tili | Varaukset sivulle tarvitaan varaustunnus 8.2.2022
  • Asiakas kun noutaa varausta ja katsoo Finnan varauset-sivulta, olisi hyödyllistä, että varaustunnuksen näkisi siitä. Omat tiedot -osiossa se on kovin piilossa.
 • Varauksen tehtyään voisi nähdä vielä yhteenvedon siitä, mihin varaus on tehty ja mihin kirjastoon nouto on tilattu. Yhteenveto voisi näkyä popup-ikkunassa, jossa muutenkin lukee ”Varauspyyntö onnistui” + linkki varauksiin. Tämä voisi auttaa asiakkaita tarkistamaan vielä sen, että varaus on varmasti tehty siihen kirjastoon, josta haluavat aineiston noutaa. (Vaski 14.3.2022)
 • Kenttien 245n ja 245p tiedot olisi hyvä saada näkyville varaus- ja lainatietoihin. Esimerkiksi Suuri Toivelaulukirja -sarjan osien numerot eivät näy varausten ja lainojen tiedoissa. (Vaski 14.3.2022)
 • Saatavuustiedot voisi näyttää tietueen sivulla siten, että asiakkaan valitseman oletuskirjaston saatavuustiedot näkyvät listalla ensimmäisinä. Tämä nopeuttaisi oman useimmin käytetyn kirjaston aineistojen selaamista. Jos asiakas on siis esim. valinnut Hirvensalon kirjaston oletuskirjastokseen, niin tietueen saatavuustiedoissa Hirvensalon kirjasto on ensimmäisenä. (Vaski 14.3.2022)
 • Jos varaus-painiketta ei näy, olisi hyvä, että varaus-painikkeen tilalla olisi painikkeen puuttumista selittävä teksti. Toiminnallisuus riippuu siitä, kuinka Finna tarkistaa sen, että painike puuttuu: voidaanko esimerkiksi siinä tapauksessa, että asiakkaalla on jo teokseen varaus, laittaa teksti ”Sinulla on jo varaus tähän teokseen” tms.? (Vaski 14.3.2022)

Käsitellyt kehitysehdotukset, joita ei toimiteta eteenpäin

Todettu tarpeettomiksi tai Kansalliskirjasto ilmoittanut ettei toteuteta

 • Kirjautuneelle asiakkaalle hankintaehdotustoiminnallisuus.
  Kohan verkkokirjastoa vastaava toiminnallisuus, jossa asiakkaan tekemä hankintaehdotus tulee suoraan Kohaan ja hankintaehdotusten käsittelijä voi helposti vastata asiakkaalle Kohan kautta. Lari on tehnyt rajapinnan tätä varten jo Kohaan. Ere ideoi, että Finnan lomaketta täytettäessä Finna katselisi, jos sellainen aineisto jo löytyisikin kirjaston kokoelmista.
  • Finnan lomaketuki parantunut #
  • Tähän kaivataan tarkempi Kohan toiminnallisuuden kuvaus käyttöliittymäsuunnittelua varten (REST) #
  • Ei enää tarvita (25.8.2021)
 • Tähtien ja kommenttien siirto Kohasta Finnaan.
  Etteivät menisi hukkaan.
  • Selvitettävä, voiko Finnaan viedä tähtiä ja kommentteja mahdollisesti anonyyminä. #
  • Ei enää tärkeä 25.8.2021
 • Tieto käyttäjätietojen hyväksymisestä pitäisi tallettaa käyttäjätietoihin cookien sijaan, koska sehän periaatteessa on käyttäjätieto.
  • Asia käsitelty Finnassa ja nykyinen tapa on todettu parhaimmaksi. Ei muuteta. #
  • 25.8.2021
 • Finnassa luokkahaku toimisi 084a-kentän arvon lisäksi myös niteen signumin luokka-arvoon perustuen. Syystä että, tietueelta saattaa puuttua 084a-kentän arvo tai niteen luokka-arvo saattaa poiketa tietueen 084a-kentän arvosta.(852h-kentän haettavuus olisi ainakin Hellelle tarpeen. Onkohan muille Suomen kirjastoille?) Tätä testailin Helle-Finnassa ja esim. kun hakee luokalla 67.49 (vapaasana- tai Luokitus-haulla), ei löydy liitteen Helle-tietuetta, jossa luokkatieto on vain niteen signumissa. (Katri 8.1.2020).
  • Katin (Helle) kommentti 22.9.2020: Hellen osalta tämä kehitysehdotus on käynyt tarpeettomaksi. Syystä että, Kallisen Pasi on hienosti kopioinut luokkatiedot 852-kentästä/852-kentistä kentän 084 toistumiksi.
  • Luokkahaku on hakutilastojen perusteella hyvin vähäistä, joten ei koettu tarpeelliseksi. 3.9.2021
 • ”…voisi olla hyvä olla olemassa ruksi "Olen tarkistanut tietoni ja ne ovat ajan tasalla”, jonka tiedon lähettämällä kirjastossa voitaisiin uusia asiakkaan tili.” Idea poimittu Redminen tiketistä 2383. (Piia S. 29.10.2019)
  • mihin tieto välitettäisiin? Sähköpostiin? Finnan hallintapaneelin tietokantaan (missä esim. palautteet)
  • jotta olisi hyödyllinen, pitäisi tieto saada suoraan Kohaan samaan paikkaan, mihin tulee muutospyynnöt. Jos saadaan yhteisöversioon toiminnallisuus, niin sitten voidaan toteuttaa se myös REST-rajapintaan. 3.9.2021

Asiakaspalautteita Lapista

Nämä voidaan katsoa läpi, että onko jotain mitä haluamme nostaa esiin.

 • toisten käyttäjien arvostelua kirjoista/muista en kaipaa. Toivon että ne pysyvät piilossa jotta ne eivät tule silmille ilman, että itse haluaa tarkoituksella ne lukea Joskus menee oma ilo pilalle kun vahingossa näkee arvostelun jossain
 • perushakuruudussa saisi olla enemmän haun rajaus mahdollisuuksia, esim pääsisi valitsemaan heti aluksi että haluaa hakea vain kotikirjaston aineistoa
 • mobiiliversiona ei pysty käyttämään suosikkilistoja kunnolla
  Kommentti: Suosikkilistoja parannettu (2.47.0) 22.8.2019
 • Reaaliaikainen hakutuloksen tarjoaminen alkukirjainten ja suosituimpien hakujen perusteella, kiitos!
 • Mobiilisovellukseksi muuttaisin, nopeuttaisi entisestään asiointia
 • Lapin kirjastoissa näkyy kaikkien mahdollisten kirjastojen hyllytiedot. Olisi hyvä jos voisi valita oman kirjaston pelkästään.
 • Lisäisin mahdollisuuden käyttää tummaa teemaa.
 • Suodattimiin enemmän älyä eli rajoitaaa valintoja parhaalla arvauksella käyttäjän haluamaan suuntaan.
 • sisäänkirjautuminen sähköpostilla ja omalla salasanalla
 • johdatusta etsinnässä eteenpäin - esim hakusanapilven tms

Muita ehdotuksia

 • Lainahistoriasta voisi poistaa yksittäisiä lainoja
  OUTIssa tuli asiakkaalta toive, että lainahistoriasta voisi poistaa yksittäisiä lainoja. Koha tai REST-rajapinta ei tätä suoraan tue. Tämän ehdottamisesta Kansalliskirjastolle ei ole varsinaista pääkäyttäjäryhmän ehdotusta/päätöstä. Tätä selvittäessä huomasimme myös, että jos asiakkaalla lainassa olleen niteen poistaa, teosta ei näy enää asiakkaan lainahistoriassa ollenkaan. https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4089 (sp 14.8.19)
 • Finnan Kirjastokortit-välilehdelle tilin vanhenemispäivämäärä
  Asiakaspalaute: ”Hei, kirjastokortin voimassaoloajan päättymisestä tiedottavasta sähköpostista puuttuu kirjastokortin numero. Kun perheessä on alaikäisiä huollettavia ja kaikki kirjastosta tuleva sähköposti ohjattu huoltajan sähköpostiosoitteeseen, olisi oleellista tietää kenen kortti on vanhenemassa…”
  OUTIssa kirjastokorttinumeroa ei siis tuossa viestissä ole emmekä mielellään sitä sinne laittaisikaan.
  Voisiko ehdottaa Finnaan semmoista muutosta, että Kirjastokortit-välilehdelle lisättäisiin tilin vanhenemispäivämäärä-sarake? Vaikka kirjastokorttinumero-sarakkeen perään? Tuolloin tuon viestin saaneella asiakkaalla olisi helppo tarkistaa kaikkien liitettyjen korttien pvm yhdellä ”vilkaisulla” ja mennä sen kortin tietoihin samantien tekemään tarvittavat toimenpiteet.