Projekti

Yleinen

Profile

IntranetUserJS

Seuraavia koodinpätkiä voi laitella IntranetUserJS-järjestelmäasetukseen.

HUOM! Koha-Suomen kirjastojen pääkäyttäjät: Kohaan tehdyn tietoturva-auditoinnin perusteella IntranetUserJS-järjestelmäasetukseen on lisätty ominaisuus, että asetuksen sisällöstä lasketaan tarkistussumma, joka tallennetaan koha-confiin. Asetukseen tallennetut JavaScriptit ajetaan vain, jos tarkistussumma täsmää. Jos tarkistussumma ei täsmää, Kohan käyttöliittymän toiminta keskeytetään, jotta asetuksesta ei saa ajettua mahdollista haittakoodia. Jos asetukseen muuttaa yhdenkin merkin, tarkistussumma muuttuu. Jos teet muutoksia IntranetUserJS-järjestelmäasetukseen, huolehdi ennakkoon, että joku kehittäjistä on päivittämässä samaan aikaan tarkistussumman koha-confiin.

Kun Kohan käyttöliittymän toiminta pysäytetään IntranetUserJS-järjestelmäasetuksen tarkistussumman vuoksi, tulee ilmoitus: KOHA IS STOPPED DUE TO CHECKSUM MISMATCH IN SYSTEM PREFERENCES. PLEASE CONTACT YOUR SYSTEM ADMINISTRATOR.

Muutokseen liittyvä tiketti

Lainaus

Alt+p tulostaa kuitin

/* When returning books, if there is an input with onclick handler that starts with "Dopop",
  allow pressing alt+p to click on that input. That should be a "print a slip" -type thing. */

$(document).ready(function () {
 $(document).bind('keypress', function(e) {
   var code = e.keyCode || e.which;
   if (code == 112 && e.altKey) { /* alt+p */
    e.preventDefault();
    $('body#circ_returns input.print[onclick^=Dopop]').trigger("click");
   }
 });

Palautus

"Maksuja ei peritä käsin peruutetuista varauksista" -täppä päälle

$(document).ready(function () {
 $("#forgivemanualholdsexpire").attr('checked', true);
});

Kuvakaappaus palautus-sivusta, jossa näkyy palautus-kenttä sekä oikealla palautukseen liittyviä asetuksia. Alimmaisena asetuksena valittuna "Poista käsin poistettujen varausten maksut"

Palautusosion siivousta (Tritonia)

$( document ).ready(function() {
 $( '#circ_returns #return_date_override_fields' ).hide();
 $( '#circ_returns' ).on( 'click', '.show_circ_options_button', function(){
 $( '#return_date_override_fields, .show_circ_options_button' ).toggle();
 });
 $( '#circ_returns #checkin-form #return_date_override_fields' ).before( '<div class="show_circ_options_button"><i class="fa fa-caret-right"></i> Check in options</div><div class="show_circ_options_button" style="display: none;"><i class="fa fa-times"></i> Close check in options</div>');
 $( '#circ_returns #return_date_override_fields' ).prepend( '<h3>Check in options</h3>' );
 $( '#circ_returns #return_date_override_fields' ).append( $( '#circ_returns #checkin_options' ).parents( '.yui-u' ).html() );
 $( '#circ_returns .yui-u > #checkin_options' ).remove();
if( ( $( '#circ_returns #exemptcheck' ).prop("checked") == true ) || ( $( '#circ_returns #return_date_override_remember' ).prop("checked") == true ) || ( $( '#circ_returns #dropboxcheck' ).prop("checked") == true ) || ( $( '#circ_returns #forgivemanualholdsexpire' ).prop("checked") == true ) ) {
 $( '#return_date_override_fields, .show_circ_options_button' ).toggle();
}
});

Kursorin kohdistus oikeaan paikkaan palautussivuilla

$( document ).ready(function() {
 $( '#circ_returns #checkin-form #barcode' ).focus();
});

Piilota Perheen lainat -välilehti

/* Piilota Perheen lainat -välilehti */
$(document).ready(function() { $("#relatives-issues-tab").parent().hide(); });

Asiakkaan muokkausnäyttö

Syntymäajan asettaminen automaattisesti henkilötunnuksesta

Asettaa automaattisesti syntymäajan kun sotu on laitettu, ja poistutaan sotu-kentästä. Tiketti #3796

/* Generoi syntymäaika henkilötunnuksesta */
$(document).ready(function() {
 $('body#pat_memberentrygen.pat input[name="ssn_ssn"]').blur(function() {
   var tmp = $(this).val().trim();
   var re = /^\d{6}[-A]\d{3}[0-9A-Z]$/i;
   if (re.test(tmp)) {
    var day = tmp.substr(0, 2);
    var month = tmp.substr(2, 2);
    var year = tmp.substr(4, 2);
    if (tmp.substr(6, 1) == "-") {
      year = "19" + year;
    } else {
      year = "20" + year;
    }
    $('#dateofbirth').datepicker('setDate', new Date(year+'-'+month+'-'+day));
   }
 });
});

Poista asiakkaan muokkausnäytöllä kentistä ylimääräiset välilyönnit

Näillä kahdella JS:llä voi poistaa asiakkaan muokkausnäytöllä ylimääräiset välilyönnit kentistä. Näytöllä on kahta eriä kenttätyyppiä, minkä vuoksi JS:kin on kaksi. Funktiot poistaa kentistä välilyönnit alusta ja lopusta sekä useammat peräkkäiset välilyönnit välistä.

/* poista asiakkaan muokkausnäytön kentistä välilyönnit alusta, lopusta ja useammat peräkkäiset välilyönnit välistä*/
$(document).ready(function() {
 $('body#pat_memberentrygen.pat input').blur(function() {
   var tmp = $(this).val();
   tmp = tmp.replace(/^ +/, '');
   tmp = tmp.replace(/ +$/, '');
   tmp = tmp.replace(/ */g, ' ');   
   $(this).val(tmp);
 });
});

/* poista asiakkaan muokkausnäytön kentistä välilyönnit alusta, lopusta ja useammat peräkkäiset välilyönnit välistä*/
$(document).ready(function() {
 $('body#pat_memberentrygen.pat textarea').blur(function() {
   var tmp = $(this).val();
   tmp = tmp.replace(/^ +/, '');
   tmp = tmp.replace(/ +$/, '');
   tmp = tmp.replace(/ */g, ' ');   
   $(this).val(tmp);
 });
});

Poista sukunimestä ja etunimestä välilyönnit alusta ja lopusta

Näiden asemesta on ehkä järkevämpää käyttää yläpuolella olevaa skriptiä.

/* poista sukunimestä ja etunimestä välilyönnit alusta ja lopusta */
$(document).ready(function() {
 $('body#pat_memberentrygen.pat input#surname').blur(function() {
   var tmp = $(this).val();
   tmp = tmp.replace(/^ +/, '');
   tmp = tmp.replace(/ +$/, '');
   $(this).val(tmp);
 });
});

$(document).ready(function() {
 $('body#pat_memberentrygen.pat input#firstname').blur(function() {
   var tmp = $(this).val();
   tmp = tmp.replace(/^ +/, '');
   tmp = tmp.replace(/ +$/, '');
   $(this).val(tmp);
 });
});

Aseta syntymäpäiväkalenterin alasvetovalikon vuodet

Raja on 50 edellistä vuotta

/* aseta syntymäpäivä-datepickerin dropdownin vuodet */
$(document).ready(function() {
 $("body#pat_memberentrygen.pat #dateofbirth").datepicker({yearRange: "c-50:c+1"});
});

Kopioi puhelinnumero SMS-tekstiviestinumerokenttään

$(document).ready(function() {
 $("body#pat_memberentrygen.pat input#phone").blur(function() {
  var v = $(this).val().trim();
  var e = $("input#SMSnumber");
  if (e) {
    e.val(v);
  }
 });
});

Siirretään Hetu ja tilastoryhmä toiseen paikkaan asiakkaan tietojen muokkaussivulla

$( document ).ready(function() {
 $( '#pat_memberentrygen #anonothernames' ).parents( 'ol' ).append( '<li>' + $( '#pat_memberentrygen #patron_attr_3' ).parents( 'li' ).html() + '</li>' );
 $( '#pat_memberentrygen #anonothernames' ).parents( 'ol' ).append( '<li>' + $( '#pat_memberentrygen #patron_attr_5' ).parents( 'li' ).html() + '</li>' );
 $( '#pat_memberentrygen #memberentry_patron_attributes #patron_attr_3, #pat_memberentrygen #memberentry_patron_attributes #patron_attr_5' ).parents( 'li' ).remove();
});

Kopioidaan kirjastokortin numero käyttäjätunnus-kenttään

Vaatii, että käyttäjän pitää klikata kirjastokortti-kentän ulkopuolelle (esim. tallentaa tiedot), jotta tieto kopioituu.

$(document).ready(function() {
 $("body#pat_memberentrygen.pat input#cardnumber").blur(function() {
  var v = $(this).val().trim();
  var e = $("input#userid");
  if (e) {
    e.val(v);
  }
 });
});

Varaustunnuksen anonymisointi (Other name -kenttään)

Versioon 20.05 ja uudempaan.

// This file is part of Koha.
//
// Koha is free software; you can redistribute it and/or modify it
// under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// Koha is distributed in the hope that it will be useful, but
// WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with Koha; if not, see <http://www.gnu.org/licenses>.

// Adapted from Koha-suomi patch for KD-1452 (commit 1c71b272885d9c510630 from https://github.com/KohaSuomi/Koha/ branch master) 
$(document).ready(function(){
  if (window.location.pathname == '/cgi-bin/koha/members/memberentry.pl' && window.location.search.includes("?op=add&")) {
   var unixepoch = Math.round( (new Date()).getTime() / 10 ).toString();
   var epochdashed = unixepoch.replace( /(....)/g, '$1-').replace(/-$/,'' );
   $('input[id=othernames]').val(epochdashed);

   $("#othernames").focus(function() {
    unixepoch = Math.round( (new Date()).getTime() / 10 ).toString();
    epochdashed = unixepoch.replace( /(....)/g, '$1-').replace(/-$/,'' );
    $('input[id=othernames]').val(epochdashed);
   });
  }

   if (window.location.pathname == '/cgi-bin/koha/members/memberentry.pl' && window.location.search.includes("?op=modify")) {
   $("#othernames").focus(function() {
    unixepoch = Math.round( (new Date()).getTime() / 10 ).toString();
    epochdashed = unixepoch.replace( /(....)/g, '$1-').replace(/-$/,'' );
    $('input[id=othernames]').val(epochdashed);
   });
  }
});

Tarkka haku

Aineistolajirajauksen tyhjennys

/* Aineistolajirajauksen tyhjennys tarkassa haussa */
function poista_itype_valinnat() {
 $('body#catalog_advsearch #advsearch-itemtypes input[id^="itypephr"]').each(function() { $(this).prop('checked', false)});
}
$(document).ready(function() {
 $('<a onclick="poista_itype_valinnat(); return false;" href="#">Tyhjennä</a>').insertAfter('body#catalog_advsearch #advsearch-itemtypes h4:first-of-type');
});

Aseta hakukenttien oletukseksi nimeke, tekijä, ja sanahaku

Tiketti #494. Valikkojen oletus on asiasana, joten kolmannen arvoa ei tarvitse erikseen asettaa.

$(document).ready(function() {
 var elems = $("body#catalog_advsearch select[name='idx']");
 elems.eq(0).val('ti');
 elems.eq(1).val('au');
});

Linkki Finna-näkymään

Versioon 20.05 ja uudempaan.

// This file is part of Koha.
//
// Koha is free software; you can redistribute it and/or modify it
// under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// Koha is distributed in the hope that it will be useful, but
// WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with Koha; if not, see <http://www.gnu.org/licenses>.
$(document).ready(function() {
  if (window.location.pathname == '/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl') {
    var details_elem = document.getElementById("catalogue_detail_biblio");
    var span_elem = document.createElement("span");
    span_elem.className = "results_summary";
    var link_elem = document.createElement("a");
    var params = new URLSearchParams(window.location.search);
    var biblionumber = parseInt(params.get("biblionumber"));
    link_elem.href = "https://kohatesti.finna-test.fi/kvkoha1/Record/kvkoha." + biblionumber;
    var link_text = document.createTextNode("Avaa Finnassa");

    link_elem.appendChild(link_text);
    span_elem.appendChild(link_elem);
    details_elem.appendChild(span_elem);
  }

});

Luettelointi, niteiden muokkaus ja kausijulkaisut

Luettelointinäkymässä highlight työstettävälle tagille (ja pois kun klikkaa taustaa)

$( document ).ready(function() {
 $( '#cat_addholding .tag, #cat_addbiblio .tag' ).on( 'click', function( event ){
 $( '.tag' ).removeClass( 'new_active_tag' );
 $( this ).addClass( 'new_active_tag' );
event.stopPropagation();
});
 $( '#cat_addholding #doc, #cat_addbiblio #doc' ).on( 'click', function(event){
 $( '.tag' ).removeClass( 'new_active_tag' );
});

Luettelointinäkymässä lisätään lukitulle tagi-inputille lukkoikoni

$( '#cat_addbiblio .tag .subfield_line .input_marceditor.readonly' ).after( '<i class="fa fa-lock"></i>' );

Lisätään holding id näkyville tietueen holdings-listaukseen

$( document ).ready(function() {
 $( '#catalog_detail .summaryholdings_table thead tr' ).append( '<th>Holding ID</th>' );
 $( '#catalog_detail .summaryholdings_table tbody tr' ).each(function(){
 $( this ).append( '<td>' + $( this ).children( '.actions' ).children( '.delete' ).attr( 'href' ).split("holding_id=").pop() + '</td>' );
});

Siirretään item-listaus sivun loppuun itemin muokkaussivulla

$( document ).ready(function() {
 $( '#cat_additem #cataloguing_additem_itemlist' ).prev( 'h1' ).hide();
 $( '#cat_additem #cataloguing_additem_itemlist' ).hide();
 $( '#cat_additem #yui-main' ).append( '<div id="jquery_added_itemlist" style="margin-top: 40px;border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);padding-top: 40px;"><h1>' + $( '#cat_additem #cataloguing_additem_itemlist' ).prev( 'h1' ).html() + '</h1>' + $( '#cat_additem #cataloguing_additem_itemlist' ).html() + '</div>' );
});

Poistetaan turhat hakaset "Edit item" -napista

$( document ).ready(function() {
 $( '#catalog_moredetail #catalogue_detail_biblio .yui-g .listgroup h4 a' ).each( function() {
 $( this ).text( $( this ).text().replace('[', '') );
 $( this ).text( $( this ).text().replace(']', '') );
 });
});

Poistetaan ylimääräiset välilyönnit niteen muokkausnäytöllä

/* poista niteen muokkausnäytön kentistä välilyönnit alusta, lopusta ja useammat peräkkäiset välilyönnit välistä*/
$(document).ready(function() {
 $('body#cat_additem.cat input').blur(function() {
   var tmp = $(this).val();
   tmp = tmp.replace(/^ +/, '');
   tmp = tmp.replace(/ +$/, '');
   tmp = tmp.replace(/ */g, ' ');
   $(this).val(tmp);
 });
});

Poistetaan ylimääräiset välilyönnit kausijulkaisujen vastaantotossa

Skripti poistaa ylimääräiset välilyönnit sekä tarkistaa, että sarjanumero on muodossa "vuosi : numero". Jos vuoden jälkeen puuttuu välilyönti, käytännössä se lisätään sinne. Tarkistus tehdään kaikkiin nidekenttiin, mutta korjaus ei "tartu", jos kentän alussa ei ole vuosinumeroa.

/* poista kausijulkaisun vastaanottonäytön kentistä välilyönnit alusta, lopusta ja useammat peräkkäiset välilyönnit välistä*/
$(document).ready(function() {
 $('body#ser_serials-edit.ser input').blur(function() {
   var tmp = $(this).val();
   tmp = tmp.replace(/^ +/, '');
   tmp = tmp.replace(/ +$/, '');
   tmp = tmp.replace(/ */g, ' ');
   tmp = tmp.replace(/(^[1-2][0-9]{3}) *: */, '$1 : ');
   $(this).val(tmp);
 });
});

Yleiset

Piilota Uusinta-välilehti yläosan hakukentästä

$(document).ready(function () {
 $( "li[aria-controls='renew_search']" ).hide();
});

Koha logo ylävalikkoon

$( document ).ready(function() {
 $( '#header #toplevelmenu' ).before( '<a href="/cgi-bin/koha/mainpage.pl" class="new_koha_toplogo" alt="Koha home"><img src="https://www.tritonia.fi/img/koha_logo_2019.png" alt="Koha home"></a>' );
});

Kielivalinta ylävalikkoon ja piilotetaan apusivulinkki

$( document ).ready(function() {
 $( '#header .nav.navbar-nav.pull-right #helper' ).parents( 'li' ).hide();
 $( '#changelanguage' ).hide();
 var $langtext = 'Kieli';
 if( $( '.currentlanguage' ).text() == 'English' ) {
 $langtext = 'Language';
 } else if ( $( '.currentlanguage' ).text() == 'Svenska' ) {
 $langtext = 'Språk';
 }
 $( '#header .nav.navbar-nav.pull-right' ).append( '<li class="dropdown" id="new_lang_dropdown"><a href="#" id="drop99" role="button" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">' + $langtext + ' <b class="caret"></b></a><ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="drop99">' + $( '#changelanguage ul.navbar-nav' ).html() + '</ul>' );
 $( '#header .currentlanguage' ).append( ' <i class="fa fa-check"></i>' );
});

Etusivun ikonien parempi asettelu

$( document ).ready(function() {
 $( '#main_intranet-main #yui-main' ).append( '<div id="new_icon_container"></div>' );
 $( '#main_intranet-main #yui-main .yui-b:first-child .yui-g:first-child' ).hide();
 $( '#main_intranet-main .biglinks-list li' ).each(function(){
 $( '#main_intranet-main #new_icon_container' ).append( $( this ).html() );
});

TODO FIXME

/*
$(document).ready(function() {
var issues_table = $('#issues-table').dataTable();
issues_table.fnSort( [ [0,'asc'] ] );
} ); */

/*
$(document).ready(function() {
$('#issues-table').dataTable({
"aaSorting": []
});
}); */