Projekti

Yleinen

Profile

IntranetNav

IntranetNav-järjestelmäasetuksella saa lisättyä Kohan virkailijaliittymän yläreunan linkkivalikkoon linkkejä. Linkit järjestyvät valikossa vastakkaiseen järjestykseen kuin mitä ne on lueteltu asetuksessa.

<li class="nav navbar-nav pull-right"><a href="https://tiketti.koha-suomi.fi" target="_ksredmine">Koha-Suomi Redmine</a></li>
<li class="nav navbar-nav pull-right"><a href="https://outi.finna.fi" target="_finna">Verkkokirjasto</a></li>
<li class="nav navbar-nav pull-right"><a href="https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/news" target="_uutiset">Koha-uutiset</a></li>