Projekti

Yleinen

Profile

Indeksointityöryhmän palaverit

Palaveri 4.6.2021

Läsnä: Anneli, Kaija, Antti, Pasi, Satu, Taru, Anna, Johanna

Asiat:

 • testausten läpikäynti
  • muutokset toimii
  • Anneli ja Johanna selvittelee vielä, saisiko Nidetyypit-fasetin otsikon käännöksen eriytettyä käännöstiedostoissa omaksi "rivikseen", jolloin sen pystyisi kääntämään eri tavalla kuin mitä muissa paikoissa.
  • Johanna selvittelee, saako aineistotyyppit näkymään fasetissa kuvauksen mukaisena, ei tunnuksena.
 • Täydennetään Elasticsearchin indeksit -sivun tiedot mahdollisimman pian. Satu täydentänyt jo, muutkin saavat täydentää, jos löytyy vapaita hetkiä ja tarvittavat oikeudet.
 • Seuraava palaveri 1.9.2021 klo 13, jossa käydään läpi kesän aikana saatuja käyttökokemuksia.

Palaveri 27.5.2021

Aika: 27.5.2021 klo 9
Läsnä: Pasi, Anna, Kaija, Sirpa, Taru, Anneli, Satu, Johanna, Antti, Kai,

Asiat

 • testausten läpikäynti
 • aineistolaji-fasetissa sekä nidetyypit että aineistotyypit
  • siirretään 952y itemtype-indeksiin, jolloin itype-indeksiin jää vain 942c. Koitetaan muuttaa Nidetyyppi-fasetin nimi Aineistotyyppi-muotoon javascriptillä
 • osakohde/emokohde-fasetit - onnistuisiko 000_/7
  • muutetaan fasettia niin, että se hakee bib-level-indeksistä: emo=m, osakohde:a. Lisätään elasticin hakutyyli.
 • ä/a haussa tulkitaan samaksi kirjaimeksi
  • Kohan ominaisuus, jolla helpotetaan erikoismerkkien hakemista
 • tarkassa haussa aineistotyyppi/hyllypaikka/kokoelma/yms. välilehdillä valitessa hakuehtoja, tehdään OR-haku, pitäisi tehdä AND-haku. Johanna tutkii.
 • 509ac Huomautus opinnäytteestä - suomalainen kenttä, 3AMK:lla tarve
  • lisätään note-indeksiin
 • 024a lisätty indentifier-standard-indeksiin, jotta se on sru:n kautta haettavissa
 • Kansalliksirjastolla tarve 960-kentän indeksointiin
  • luodaan indeksi collection-960, johon indeksoidaan 960a

Palaveri 6.5.2021

Aika: 6.5.2021 klo 9
Läsnä: Kaija, Kai, Anna, Johanna, Taru, Satu

Asiat

 • seuraava palaveri 27.5.2021 klo 9-10

Palaveri 29.4.2021

Aika: 29.4.2021 klo 9
Läsnä: Anneli, Taru, Kaija, Antti Pasi, Johanna, Satu, Anna

Asiat
 • käytiin läpi aikaisemmin epävarmoiksi jääneet kohdat, mm. kielikoodit ja mietittiin niille ratkaisu.
 • mietittiin, miten saadaan tietoja valikkoon
 • Johanna tekee muutokset ja uudet indeksit mappings-tiedostoon ja lisää sen sitten testi-tätiin ja Vaskin Helle-palvelimen testikantaan. Kunhan muutokset ovat voimassa, testataan taas.
 • Nykyisen version Elasticsearchin tuki rajoittaa jonkin verran sitä, mitä pystytään toteuttamaan. Mm. indeksien lyhenteitä ei saatu toimimaan ja uusia fasetteja ei ehkä saada tehtyä.

Palaveri 27.4.2021

Aika: 27.4.2021 klo 12
Läsnä: Anneli, Johanna, Ari, Kaija, Antti, Pasi, Satu, Sirpa, Kai, Taru, Anna

Asiat

 • Käydään läpi testaushavainnot
 • Mietitään, mitä tarvitaan valikoihin ja miten ne pystyisi toteuttamaan

Seuraava kokous to 29.4.2021 klo 9


Palaveri 29.3.2021

Aika: 29.3.2021 klo 9
Läsnä: Anneli, Ari, Antti, Pasi, Johanna, Satu, Sirpa, Kai, Anna, Kaija

Asiat:

 • Lista nyt käyty läpi ja seuraavaksi Anneli listaa muutokset ja Johanna tekee niistä uudet mäppäykset. Sen jälkeen se asennetaan testi-tätiin ja Vaskin testille. Sitten vain testataan, miten hyvin onnistuttiin.
 • Vaskista tullut kysymys, miten fasetointi toimii ja pystyykö sitä säätämään kimppakohtaisesti. Johanna selvittää fasetoinnin salat

Seuraava palaveri 27.4.2021 klo 12


Palaveri 22.3.2021

Aika: 22.3.2021 klo 14
Läsnä: Johanna, Ari, Kaija, Antti, Pasi, Satu, Sirpa, Kai, Anna
Asiat:

Seuraava palaveri ma 29.3.2021 klo 9.


Palaveri 2.3.2021

Läsnä: Satu Niininen, Johanna Räisä, Kaija Asukas, Pasi Hynninen, Anna Viitanen, Kai Sormunen, Ari Albrecht, Taru Savula, Sirpa Janhonen,

Asiat:
 • Jatketaan taulukon läpikäyntiä
  • päästiin 5xx-kenttien loppuun. Jatketaan kuutosista seuraavassa palaverissa.
 • Lisärajausten eli ctype-haun määrittelyt puutteelliset: Merkkipaikat 008/24-27 eivät riitä tarkan haun pudotusvalikossa olevien vaihtoehtojen muodostamiseen, koska myös mp 000/06 vaikuttaa 008-kentässä käytettäviin koodeihin. Samat 008-koodit tarkoittavat eri asiaa riippuen siitä, mitä on 000-kentässä. Nykyisellä tavalla toteutettuna hakutuloksiin tulee siis myös vääriä tapauksia mukaan (ja kokonaisuudet eivät ylipäätään ole mielekkäitä haettavia). Esimerkiksi ”Tiivistelmät, lyhennelmät” -vaihtoehto (ctype:a) sisältää lisäksi myös karttoja (koska jos 000/06=e, mp 008/25=a=yksittäinen kartta). Musiikkiaineistossa 008/24-27 on käytössä liiteaineiston koodeilla, joten musiikki sotkee esim. sanakirjojen hakutulosta.
  • Tutkitaan, saako määritettyä kaksi ehtoa (Anneli ja Johanna), ja pohditaan voisiko lisärajaukset piilottaa.
 • Huomio: etuliitehaku tekee keyword-haun eikä fraasihakua, jos kirjoittaa esim. su:hirvi karhu tai ti:ensimmäinen ihminen. Eli jälkimmäistä sanaa haetaan kw-indeksistä, eikä fraasihakuna määritetystä indeksistä. Myöskään su,phr:hirvi karhu ei toimi. Haku toimii, jos laittaa su:(hirvi karhu)

Seuraava kokous: 22.3.2021 klo 14 Teamsissä


Palaveri 18.2.2021

Aika ja paikka: 18.2.2021 klo 10.15 Teamsissä
Läsnä: Antti Heikkinen, Markku Untinen, Johanna Räisä, Anna Viitanen, Taru Savola, Ari Albrecht, Anneli Österman, Kaija Asukas, Sirpa Janhonen, Kai Sormunen, Satu Niininen

Asiat:
 • Käydään läpi kommentit
  • Lähdettiin käymään tarvelistaa läpi kohta kerrallaan ja päästiin 0-alkuiset loppuun. Toimenpiteet, tarpeet yms. kirjattu tarvelistaan. Huomattu mm. ongelmia kenttien toistumien indeksoitumisessa
  • Jatketaan läpikäyntiä seuraavassa palaverissa

Sovittuja tehtäviä:

 • Anna etsii lisää esimerkkejä 041a:n toistumista tietueissa
 • Johanna tutkii, onko toistumaongelma myös yhteisöversiossa

Seuraava kokous ti 2.3.2021 klo 13.15


Aloituspalaveri 21.1.2021

Läsnä: Anneli Österman (Koha-Suomi), Johanna Räisä (Koha-Suomi), Kai Sormunen (Vaara-kirjastot), Antti Heikkinen (OUTI-kirjastot), Taru Savola (Lapin kirjastot), Sirpa Janhonen (Varastokirjasto), Satu Niininen (Kansalliskirjasto), Markku Untinen (Helle-kirjastot), Ari Albrecht (Lumme-kirjastot), Kaija Asukas (OUTI-kirjastot)

Asiat

 • miten edetään?
  • käydään läpi nykyiset indeksit ja niiden mäppäykset
  • Johanna asentaa testi-Tätiin tieteellisten uusimman mappings.yamlin ja tekee Melinda-integraation tarvimat muutokset siihen
  • Anna merkitsee indeksointitarpeet-wikiin jo löytämänsä puutteet
  • Johannalla ja Annalla vko 4 aikaa asennuksiin ja wikin päivitykseen, jonka jälkeen kaikki testaa testi-Tätissä hakua ja lisää indeksointitarpeet-wikiin huomionsa (Anneli lisää kaikille oikeudet wikiin)
  • käydään läpi testaustulokset seuraavassa palaverissa
  • Johanna selvittää, onko yhteisössä tehty muutoksia tarkan haun valikoihin Elasticia varten, koska kaikki indeksit eivät ole haettavissa alasvetovalikoiden vaihtoehtojen kautta ja osa niistä ei toimi Elasticin kanssa ollenkaan
  • tutkitaan fasetointi-määrityksen toimintalogiikkaa, Johanna aloittaa tutkimalla Kohan koodia.

Esille tulleita puutteita

 • 041a-kentän toistumat ei kaikki indeksoidu ja haettavissa

Tunnukset testi-Tätiin

https://tati.koha-suomi.fi:8092/

Osalla jo tunnukset olemassa Tätiin ja ne toimii myös testi-Tätissä. Anneli tekee tunnukset heille, joita ei niitä vielä ole. Tunnukset tarvitsee:
 • Anna
 • Kai
 • Sirpa
 • Markku
 • Satu

Seuraava palaveri 18.2.2021 klo 10.15