Projekti

Yleinen

Profile

IPost EPL - käyttöönotto

 • Tee koha-dev/var/spool/printmail ja sinne hakemistot epl ja old_notices.
 • Lisää koha_conf.xml tiedostoon siirtoa varten siirtoyhteydet konffiin printmailProviders->opuscapita. Näitä voi tehdä joko koko kimpalle yhteisen tai sitten jaotella useampaan pisteeseen. Tästä riippuen skriptejä luodaan niin monta kuin on brancheja.
 • Käy lisäämässä Kohassa ODUE-pohjiin EPL-sanoman rakenne:
EPLKFI<<borrowers.zipcode>> 100             <ABC>
10                      ENSIMMÄINEN PALAUTUSKEHOTUS
 0<LÄHETTÄJÄ>
 0<OSOITE>
 0<POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA>
 0<MUUTA INFOA>
EPL8DEFF
20<<borrowers.surname>> <<borrowers.firstname>>
 0<<borrowers.address>>
 0<<borrowers.zipcode>> <<borrowers.city>>
30<<today>>
 0Seuraavat lainat ovat myöhässä. Ole hyvä ja palauta ne mahdollisimman
 0pian. Lainat voi myös uusia verkkokirjastossa, jos niistä ei ole
 0varauksia.
 0
 0Myöhästymismaksu (0,25 euroa/vrk/teos) on alkanut kertyä heti eräpäivän
 0jälkeen. Lisäksi perimme huomautusmaksun. Lasten ja nuorten aineistosta
 0ei peritä myöhästymismaksuja.
 0
 0Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteys kirjastoon, josta teokset on
 0lainattu.
 0
 0Nämä lainat ovat erääntyneet:
----
<item>Tekijä: <<biblio.author>>
Nimeke: <<biblio.title>>
Aineistolaji: <<items.itype>>
Nide: <<items.barcode>>
Lainattu: <<issues.issuedate>>, <<issues.issuingbranch>>
Eräpäivä: <<issues.date_due>>
</item>
----
 0Terveisin
 0<KIRJASTO>
 • Ajasta overdue_notices.pl haluamilla parametreilla.
  Esim. $KOHA_CRONJOB_TRIGGER cronjobs/overdue_notices.pl -letternumbers 12 -t -p -s
  
 • Ajasta tämä overdue_noticen jälkeen cronjobs/iPostEPL/gather_print_notices.pl halutuilla parametreillä.
  Esim. $KOHA_PATH/misc/cronjobs/iPostEPL/gather_print_notices.pl /home/koha/koha-dev/var/spool/printmail -m ODUE1 -m ODUE2 -m HOLD --prefix munkirjasto
  
 • Viimeinen ajastus on cronjobs/iPostEPL/opuscapita_convert_and_send_print_notices.pl
  Esim. $KOHA_PATH/misc/cronjobs/iPostEPL/opuscapita_convert_and_send_print_notices.pl munkirjasto /home/koha/koha-dev/var/spool/printmail/munkirjasto-notices-$(date +\%Y-\%m-\%d).html >> /home/koha/koha-dev/var/log/ipost-epl-munkirjasto.log 2>&1