Projekti

Yleinen

Profile

HETU-validaattori sotusiiloa varten

Validaattori tarkistaa kaikki sotu-siilossa olevat henkilötunnukset ja tuottaa kolme tiedostoa:

1. ssndb_ssnupdate_[yyyy]-[mm]-[dd].sql, joka poistaa virheelliset henkilötunnukset avaimineen sotu-siilon tietokannasta.
2. kohadb_ssndebarments_[yyyy]-[mm]-[dd].sql, joka asettaa virheellisissä (siilosta poistettavissa) sotu-avaimissa kiinni oleville asiakkaille Koha-kantaan joko käytöneston ja poistaa sotu-avaimen Koha-kannasta.
3. kohadb_ssnmessages_[yyyy]-[mm]-[dd].sql, joka asettaa virheellisissä sotu-avaimissa kiinni oleville asiakkaille Koha-kantaan viestin ja poistaa sotu-avaimen Koha-kannasta.

Skripti löytyy "tiedostot" kohdasta alapuolelta. Validaattorin voi ajaa sotu-siilo kontainerissa ja se kysyy käynnistettäessä siilon tietokannan root-salasanan. Validaattorin ajamisen jälkeen aja ssndb_ssnupdate_[yyyy]-[mm]-[dd].sql tiedosto sotu-siilon tietokantaan ja kohadb_ssndebarments_[yyyy]-[mm]-[dd].sql TAI kohadb_ssnmessages_[yyyy]-[mm]-[dd].sql Koha-tietokantaan.

Validaattori tuomitsee virheelliseksi henkilötunnuksen, jossa syntymävuoden kaksi viimeistä numeroa on pienempi kuin nykyisen vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa ja välimerkkinä on -, eli esimerkiksi vuonna 2019 ennen vuotta 1919 syntyneet (sorsimme kieltämättä tässä teknisistä syistä yli 100 vuotiaita kirjastoasiakkaita, mutta he ovat luullakseni tosi tosi harvinaisia muutenkin). Samaten virheellisiksi tuomitaan jos syntymävuoden kaksi viimeistä numeroa on suurempi kuin nykyisen vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa ja merkkinä on A.