Projekti

Yleinen

Profile

Elasticsearchin indeksit

Yleiset ja tieteelliset Koha-kirjastot kokosivat yhdessä keväällä 2021 indeksoinnin (tiedonhaun) tarpeet ja siitä syntyi seuraavanlainen määrittely.

Osasta MARC-kentistä puuttuu kuvaus, koska ne eivät ole osa formaattia.

Indeksi, luokka, luokan selite

Indeksin nimi Luokka Luokan selite
abtract 520 Huomatus sisällöstä, tiivistelmä, tms.
accessibility-content 341abcde Saavutettavuussisältö
agelevel 049c Tarkastus tai inventointi - suomalainen kenttä - elokuvan tai pelin ikäraja
agelevel 521a Huomautus kohderyhmästä
acqsource 952e Hankintapaikka - nidetieto
alt-performance-medium 382p Vaihtoehtoinen esityskokoonpano
arl 526c Lukutaidon aste
arp 526d Nimekkeen pistearvo
audience-term 385a Kohderyhmä
auth-code 042a autentikointikoodi
author 100a Pääkirjaus - henkilönnimi
author 110a Pääkirjaus - yhteisönnimi
author 111a Pääkirjaus - kokouksen nimi
author 505r Huomautus sisällön rakenteesta - tekijä
author 700a Lisäkirjaus - henkilönnimi
author 900a Viittaus - henkilönnimi - suomalainen kenttä
author 910a Viittaus - yhteisönnimi - suomalainen kenttä
author 911a Viittaus - kokouksen nimi - suomalainen kenttä
author-in-order 245c Vastuullisuusmerkinnöt jne.
author-in-order 505r Huomautus sisällön rakenteesta - tekijä
author-name-corporate 110 Yhteisönnimi
author-name-corporate 111 Kokouksen nimi
author-name-corporate 711 Lisäkirjaus - Kokouksen nimi
author-name-corporate 810 Sarjalisäkirjaus - Yhteisönnimi
author-name-corporate 811 Sarjalisäkirjaus - Kokouksen nimi
author-name-personal 100 Pääkirjaus - henkilönnimi
author-name-personal 400 Katso-viittaus henkilönnimestä?
author-name-personal 700 Lisäkirjaus- henkilönnimi
author-name-personal 800 Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi
author-title 100 Pääkirjaus - henkilönnimi
author-title 110 Pääkirjaus - yhteisönnimi
author-title 111 Pääkirjaus - kokouksen nimi
author-title 700t Lisäkirjaus - henkilönnimi, teoksen nimeke
author-title 710t Lisäkirjaus - yhteisönnimi, teoksen nimeke
author-title 711t Lisäkirjaus - kokouksen nimi, teoksen nimeke
author-title 800t Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi, teoksen nimeke
author-title 810t Sarjalisäkirjaus - yhteisönnimi, teoksen nimeke
author-title 811t Sarjalisäkirjaus - kokouksen nimi, teoksen nimeke
awards-note 586a Huomautus palkinnosta
barcode 952p Niteen viivakoodi
bfg-number 015 NBN-tunnus
bib-level leader_/7 Tietueen taso (nimiö)
biblioitemnumber 999d Tietueen biblionumber
bio 008_/34 Elämäkerta
bnb-card-number 015 NBN-tunnus
canceled-isbn 020z Peruttu tai virheellinen ISBN-tunnus
canceled-issn 022z Peruttu ISSN-tunnus
carrier-type-term 338a Tallennetyyppi
collection-code 9528 Kokoelmakoodi
classification-source 9522 Niteen luokituksen lähde
cn-bib-sort 9426 Järjestämistä varten normalisoitu tietueen luokka
cn-bib-source 9422 Tietueen luokituksen lähde
cn-class 942h Luokka
cn-item 942i Item part
cn-prefix 942k Signumin prefiksi
cn-sort 9526 Järjestämistä varten normalisoitu niteen luokka
cn-suffix 942m Signumin suffiksi
cni 003 Tietueen kontrollinumeron tunniste
code-geographic 043 Maantieteellisen alueen koodi
code-institution 040 Luetteloiva organisaatio
coded-location-qualifier 952f Niteen koodattu paikkamääre
coden 030 CODEN-tunnus
conference-name 111 Pääkirjaus - Kokouksen nimi
conference-name 411 Katso-viittaus konferenssin nimestä?
conference-name 611 Kokouksen nimi asiasanana
conference-name 711 Lisäkirjaus - Kokouksen nimi
conference-name 811 Sarjalisäkirjaus - Kokouksen nimi
contet-type-term 336a Sisältötyyppi
control-number 001 Tietueen kontrollinumero
control-number-identifier 003 Tietueen kontrollinumeron tunniste
copydate 260c Julkaisu-, jakelu- jne. aika
copydate 264c Tuotanto-, julkaisu-/kustannus-, jakelu- tai valmistusaika tai tekijänoikeusvuosi
copydate 008_/7-10 Julkaisuaika
copynumber 952t Nidenumero
corporate-name 110 Pääkirjaus - Yhteisönnimi
corporate-name 410 Katso-viittaus yhteisönnimestä?
corporate-name 610 Yhteisönnimi asiasanana
corporate-name 710 Lisäkirjaus - Yhteisönnimi
corporate-name 810 Sarjalisäkirjaus - Yhteisönnimi
creator-term 386a Tekijän ominaisuudet - tekijä
cross-reference 1009 Linkitys tekijä-auktoritettiin
cross-reference 2459 Linkitys nimeke-auktoriteettiin
cross-reference 7009 Linkitys tekijä-auktoriteettiin
ctype 008_/24-27 Sisältö
curriculum 658abc Opinto-ohjelman tai kurssin tavoitteet hakuterminä
damaged 9524 Niteen Vaurioitunut-arvo
date-entered-on-file 008_/0-5 Luontipäivä
date-of-acquisition 952d Hankintapäivä niteessä
date-of-publication 008_/7-10 Julkaisuaika
date-of-publication 260c Julkaisu-, jakelu- jne. aika
date-of-publication 264c Tuotanto-, julkaisu-/kustannus-, jakelu- tai valmistusaika tai tekijänoikeusvuosi
date-time-last-modified 005 Viimeisimmän päivityksen ajankohta
datelastborrowed 952s Viimeksi lainattu (nide)
datelastseen 952r Viimeksi nähty (nide)
description-source-note 588a Huomautus kuvailun perustasta
dewey-classification 082 Deweyn luokitus, DDC
dissertation-information 502 Huomautus väitöskirjasta
doubling-instrument 382d Sivusoitin
editor 100a Pääkirjaus - henkilönnimi
editor 700a Lisäkirjaus - henkilönnimi
encoding-format 347b Tiedostomuoto
extent 300 Ulkoasutiedot
ff7-00 007_/0 Aineistoluokka
ff7-01 007_/1 Aineiston erityismääre
ff7-01-02 007_/0-1 Aineistoluokka ja Aineiston erityismääre
ff7-02 007_/2 Määrittelemätön??
ff8-23 008_/23 Ilmiasu
ff8-29 008_/29 Kokousjulkaisu
geographic-class 052 Maantieteellinen luokitus
holdinglibrary 952b Sijaintikirjasto
homelibrary 952a Kotikirjasto
host-item 773at Linkkikenttä - emokohde
host-item-number 7739 Linkkikenttä - emokohde
identifier-other 024aa Muut standarditunnukset
identifier-publisher-for-music 028 Julkaisijan ja jakajan tunnus
identifier-standard 010 Library of Congress kontrollinumero
identifier-standard 011 ?
identifier-standard 015 NBN-tunnus
identifier-standard 017 Tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus
identifier-standard 018 Artikkelin tekijänoikeusmaksun koodi
identifier-standard 020a ISBN-tunnus
identifier-standard 022a ISSN-tunnus
identifier-standard 024a Muut standarditunnukset
incorrect-issn 022y ISSN-tunnus (virheellinen)
index-term-genre 655a Aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä
index-term-genre 655x Aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä
index-term-uncontrolled 653a Kontrolloimaton hakutermi
indexed-by 510 Huomautus tietolähteestä
interest-grade-level 521a Huomautus kohderyhmästä
isbn 020a ISBN-tunnus
issn 022a ISSN-tunnus
issn 830x Sarjalisäkirjauksen ISSN
issues 952l Lainauksia
itemnumber 9529 Niteen numero
itemtype 942c Aineistotyyppi
itemtype 952y Nidetyyppi
itype 942c Aineistotyyppi
koha-auth-number 1000 Pääkirjaus - henkilönnimi - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 1100 Pääkirjaus - yhteisönnimi - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 1110 Pääkirjaus - kokouksen nimi - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 1300 Pääkirjaus - yhtenäistetty nimeke - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 2450 ?
koha-auth-number 4000 ?
koha-auth-number 4100 ?
koha-auth-number 4400 ?
koha-auth-number 4900 ?
koha-auth-number 6000 Henkilönnimi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 6100 Yhteisönnimi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 6110 Kokouksen nimi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 6300 Yhtenäistetty nimeke asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 6480 Aikaa ilmaiseva termi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 6510 Maantieteellinen nimi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 6520 ?
koha-auth-number 6530 ?
koha-auth-number 6540 Fasettianalysoitu asiasana - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 6500 Kontrolloidun asiasanaston asiasana - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 6550 Aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 6560 Ammatti hakuterminä - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 6570 Tapahtuma tai toiminto hakuterminä - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 6620 Hierarkkinen maantieteellinen nimi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 6900 ?
koha-auth-number 6910 ?
koha-auth-number 6960 ?
koha-auth-number 6970 ?
koha-auth-number 6980 ?
koha-auth-number 6990 ?
koha-auth-number 7000 Lisäkirjaus - henkilönnimi - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 7100 Lisäkirjaus - yhteisönnimi - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 7110 Lisäkirjaus - kokouksen nimi - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 7300 Lisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 7510 Lisäkirjaus - maantieteellinen nimi - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 7960 ?
koha-auth-number 7970 ?
koha-auth-number 7980 ?
koha-auth-number 7990 ?
koha-auth-number 8000 Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 8100 Sarjalisäkirjaus - yhteisönnimi - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 8110 Sarjalisäkirjaus - kokouksen nimi - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 8300 Sarjalisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke - auktoriteettitietueen kontollinumero
koha-auth-number 8960 ?
koha-auth-number 8970 ?
koha-auth-number 8980 ?
koha-auth-number 8990 ?
language-intermediate-translation 041k Kielikoodi - välikäännösten kieli
language-original 041h Kielikoodi - alkuperäinen kieli
lc-call-number 050b Library of Congress -luokitus - kappalenumero
lc-card-number 010 Library of Congress kontrollinumero
lc-card-number 011 ?
lexile-number 521a Huomautus kohderyhmästä
lf 008_/33 Kirjallisuuslaji
library-specific-notes 598a Paikallinen huomautus
library-specific-notes 599a Paikallinen huomautus
llength leader_/0-4 Tietueen pituus
ln 008_/35-37 Kieli
ln 041a Kielikoodi - tekstin tai ääniraidan kieli
ln 041d Kielikoodi - lauletun tai puhutun aineiston kieli
ln 041j Kielikoodi - tekstityksen kieli
ln-acaudio 041q Kielikoodi - äänivastineen kieli
ln-audio 041a Kielikoodi - tekstin tai ääniraidan kieli
ln-audio 041d Kielikoodi - lauletun tai puhutun aineiston kieli
ln-captions 041p Kielikoodi - Kuulovammaisille tarkoitetun tekstityksen kieli
ln-subtitle 041j Kielikoodi - tekstityksen kieli
ln-visual 041r Kielikoodi - Visuaalinen kieli (ei-teksti)
loc 952c Hyllypaikka
local-classification 952o Kohan koko signum
local-number 999c Kohan biblionumber
location-item-part 852i Sijainti
lost 9521 Kadonnut-tila
map-scale 034 Kartta-aineiston matemaattiset tiedot koodeina
material-type 007 Ulkoasutiedot
materials-specified 9523 Liitteiden määrä
media-type-term 337a Mediatyyppi
methodology-controlled-term 567b Huomautus metodologiasta
microform-generation 007_/11 Mikrotallenteen sukupolvi
mtype 942c Nidetyyppi
music-key 130r Pääkirjaus - yhtenäistetty nimeke - sävellaji
music-key 240r Yhtenäistetty nimeke - sävellaji
music-key 243r Kokoava yhtenäistetty nimeke - sävellaji
music-key 630r Yhtenäistetty nimeke asiasanana - sävellaji
music-key 700r Lisäkirjaus - henkilönnimi - sävellaji
music-key 730r Lisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke - sävellaji
musical-opus-number 383b Musiikkiteoksen numerointimerkintö
musical-publisher-with-opus 383e Musiikkiteoksen numerointimerkintö
musical-serial-number 383a Musiikkiteoksen numerointimerkintö
musical-thematic-index-number 383c Musiikkiteoksen numerointimerkintö
nal-call-number 070 National Agricultural Library -luokitus
name 100 Pääkirjaus - henkilönnimi
name 110 Pääkirjaus - yhteisönnimi
name 111 Pääkirjaus - kokouksen nimi
name 400
name 600a Henkilönnimi asiasanana
name 610 Yhteisönnimi asiasanana
name 611 Kokouksen nimi asiasanana
name 700 Lisäkirjaus - henkilönnimi
name 710 Lisäkirjaus - yhteisönnimi
name 711 Lisäkirjaus - kokouksennimi
name 800 Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi
name 810 Sarjalisäkirjaus - yhteisönnimi
name 811 Sarjalisäkirjaus - kokouksen nimi
name-and-title 100 Pääkirjaus - henkilönnnimi
name-and-title 110 Pääkirjaus - yhteisönnimi
name-and-title 111 Pääkirjaus - kokouksen nimi
name-and-title 400at
name-and-title 410at
name-and-title 411at
name-and-title 600at Henkilönnimi asiasanana + teoksen nimeke
name-and-title 610at Yhteisönniminimi asiasanana + teoksen nimeke
name-and-title 611at Kokouksen nimi asiasanana + teoksen nimeke
name-and-title 700at Lisäkirjaus - henkilönnimi + teoksen nimeke
name-and-title 710at Lisäkirjaus - yhteisönnimi + teoksen nimeke
name-and-title 711at Lisäkirjaus - kokouksen nimi + teoksen nimeke
name-and-title 800at Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi + teoksen nimeke
name-and-title 810at Sarjalisäkirjaus - yhteisönnimi + teoksen nimeke
name-and-title 811at Sarjalisäkirjaus - kokouksen nimi + teoksen nimeke
name-geographic 651 Maantieteellinen nimi asiasanana
name-geographic 751a Lisäkirjaus - maantieteellinen nimi
nlm-call-number 060 National Library of Medicine -luokitus
not-onloan-count 999x Koha-kenttä
notated-music-format-term 348a Nuottiaineiston muoto
note 500 Yleinen huomautus
note 505 Huomautus sisällön rakenteesta
note 509ac Huomautus muusta opinnäytteestä
note 546a Huomautus kielistä
note 590 Paikallinen huomautus
note 594a Paikallinen huomautus
note 598a Paikallinen huomautus
note 599a Paikallinen huomautus
note 952z Yleinen huomautus
notforloan 9527 Ei lainattavissa
number-govt-pub 086 Virallisjulkaisujen luokitus
number-legal-deposit 017 Tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus
number-local-acquisition 952i Inventaarionumero
number-natl-biblio 015 NBN-tunnus
onloan 952q Lainassa
other-classification 084a Luokka
other-control-number 035 Järjestelmän tuottama kontrollinumero
ownership-history 561a Huomautus omistushistoriasta
performance-medium 382a Esityskokoonpano
performance-note 382v Esityskokoonpanon huomautus
personal-name 100 Henkilönnimi
personal-name 400
personal-name 600a Henkilönnimi asiasanana
personal-name 700 Lisäkirjaus - henkilönnimi
personal-name 800 Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi
pl 008_/15-17 Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamismaa
place-of-origin 257a Tuottajan maa
place-of-origin 370g Teoksen tai ekspression luontipaikka
place-of-origin 655z Maantieteellinen lisämääre
place-of-publication 260a Julkaisu-/kustannus-, jakelu- jne. paikka
place-of-publication 264a Tuotanto-, julkaisu-/kustannus-, jakelu- tai valmistuspaikka
placement 852h Paikkamerkin hyllyluokka
price 952g Hankintahinta
provider 260 Julkaisutiedot
provider 264 Huomautus tuotanto-, julkaisu-/kustannus-, jakelu-, valmistus- tai tekijänoikeustiedoista
publisher 264b Tuottajan, julkaisijan/kustantajan, jakajan tai valmistajan nimi
publisher 260b Julkaisijan/kustantajan, jakajan jne. nimi
reading-grade-level 521a Huomautus kohderyhmästä
record-control-number 770w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä suplementti/erikoisnumero
record-control-number 772w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä suplementin pääjulkaisu
record-control-number 773w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä emokohde
record-control-number 774w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä osakohde
record-control-number 775w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä muu painos
record-control-number 776w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä toinen ilmiasu
record-control-number 777w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä kanssajulkaisu
record-control-number 780w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä edeltäjä
record-control-number 785w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä seuraaja
record-control-number 787w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä muu suhde
record-control-number 800w Bibliografisen tietueen kontrollinumero - sarjalisäkirjaus henkilönnimi
record-control-number 810w Bibliografisen tietueen kontrollinumero - sarjalisäkirjaus yhteisönnimi
record-control-number 811w Bibliografisen tietueen kontrollinumero - sarjalisäkirjaus kokouksen nimi
record-control-number 830w Bibliografisen tietueen kontrollinumero - sarjalisäkirjaus yhtenäistetty nimeke
record-control-number-773w 773w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä emokohde
record-source 008_/39 Luetteloiva organisaatio
related-periodical 247 Aikaisempi nimeke (kausijulkaisu)
related-periodical 780 Linkkikenttä edeltäjä
related-periodical 785 Linkkikenttä seuraaja
renewals 952m Uusintojen määrä
replacementprice 952v Korvaushinta
replacementpricedate 952w Hinta voimassa alkaen
report-number 027 ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero
reserves 952n Varauksien määrä
restricted 9525 Käyttörajoitukset
rtype leader_/6 Tietueen tyyppi
soloist 382b Solisti
standardized-terms-of-access 506f Pääsyrajoitus standarditerminologialla
stock-number 037 Hankintapaikka
su-geo 650z Maantieteellinen lisämääre
su-geo 651a Maantieteellinen nimi
subject 651 Maantieteellinen nimi asiasanana
subject 348a Termi nuottiaineiston muodolle
subject 600a Henkilönnimi
subject 653a Kontrolloimaton hakutermi
subject 630r Sävellaji
subject 600b Numerointi (henkilönnimessä)
subject 600t Teoksen nimeke
subject 610a Yhteisönnimi
subject 610b Alayksikkö (yhteisönnimessä)
subject 610t Teoksen nimeke
subject 611 Kokouksen nimi asiasanana
subject 630a Yhtenäistetty nimeke
subject 630n Numerointitieto (yhtenäistetty nimeke)
subject 630p Teoksen osan nimeke
subject 648a Aikaa ilmaiseva termi
subject 650a Aihetta ilmaiseva termi tai maantieteellinen nimi
subject 650b Maantieteellistä nimeä seuraava aihetta ilmaiseva termi
subject 650c Tapahtumapaikka
subject 650d Tapahtuman aika
subject 650v Muotoa ilmaiseva lisämääre
subject 650x Yleinen lisämääre
subject 650y Aikaa ilmaiseva lisämääre
subject 650z Maantieteellinen lisämääre
subject 651a Maantieteellinen nimi asiasanana
subject 651c Maantieteellinen nimi asiasanana
subject 651d Maantieteellinen nimi asiasanana
subject 651e Maantieteellinen nimi asiasanana
subject 651n Maantieteellinen nimi asiasanana
subject 651t Maantieteellinen nimi asiasanana
subject 655a Lajityyppiä/muotoa kuvaava termi tai fokustermi
subject 655x Yleinen lisämääre (lajityypille)
subject-name-personal 600a Henkilönnimi
subloc 952j Hyllytarkenne
suppress 942n ?
system-control-number 035a Järjestelmän tuottama kontrollinumero
system-control-number-cancelled 035z Peruttu tai virheellinen kontrollinumero
system-details-note 538a Huomautus järjestelmävaatimuksista
ta 008_/22 Kohderyhmä?
terms-governing-use-and-reproduction 540abc Käytön ja kopioinnin ehdot, käyttöluvan antaja, käyttöehtojen peruste
terms-of-access 506a Pääsyrajoituksen ehdot
terms-of-use 540a Käytön ja kopioinnin ehdot
terms-of-use-authorization 540c Käyttöehtojen peruste
terms-of-use-jurisdiction 540b Käyttöluvan antaja
thematic-number 630n Numerointitieto (yhtenäistetty nimeke)
thematic-number 130n Numerointitieto (yhtenäistetty nimeke)
thematic-number 240n Numerointitieto (yhtenäistetty nimeke)
thematic-number 243n Numerointitieto (yhtenäistetty nimeke)
thematic-number 700n Numerointitieto (lisäkirjaus henkilönnimi)
thematic-number 730n Numerointitieto (yhtenäistetty nimeke)
time-period 388a Luomisaika
time-period 655y Aikaa ilmaiseva lisämääre
title 247 Aikaisempi nimeke
title 780 Edeltäjä - linkkikenttä
title 785 Seuraaja - linkkikenttä
title 700t Teoksen nimeke
title 710t Teoksen nimeke
title 711t Teoksen nimeke
title 490a Sarjamerkintö
title 830a Yhtenäistetty nimeke (sarjalisäkirjaus)
title 830n Numerointitieto (sarjalisäkirjaus)
title 830p Teoksen osan nimeke (sarjalisäkirjaus)
title 830v Sarjan sisäinen numerointi
title 130 Yhtenäistetty nimeke
title 210 Lyhennetty nimeke
title 211 ?
title 212 ?
title 214 ?
title 222 Avainnimeke
title 240 Yhtenäistetty nimeke
title 245(ab) Päänimeke, muut nimeketiedot
title 245p Teoksen osan nimi
title 245n Numerointitieto (nimekkeessä)
title 246 Muut nimekkeet
title 505t Nimeke (huomautus sisällön rakenteesta)
title 730 Yhtenäistetty nimeke (lisäkirjaus)
title 740 Nimeke, kontrolloimaton ja kohteeseen liittyvä tai analyyttinen (lisäkirjaus)
title-abbreviated 210 Lyhennetty nimeke
title-abbreviated 211 ?
title-abbreviated 246 Muut nimekkeet
title-collective 243 Kokoava yhtenäistetty nimeke
title-cover 245a Päänimeke
title-expanded 214 ?
title-expanded 246 Muut nimekkeet
title-former 247 Aikaisempi nimeke
title-former 780 Edeltäjä - linkkikenttä
title-former 246 Muut nimekkeet
title-key 222 Avainnimeke
title-later 785 Seuraaja - linkkikenttä
title-other-variant 247 Aikaisempi nimeke
title-other-variant 212 ?
title-other-variant 740 Nimeke, kontrolloimaton ja kohteeseen liittyvä tai analyyttinen (lisäkirjaus)
title-series 800t Teoksen nimeke (sarjalisäkirjaus henkilönnimi)
title-series 440a Sarjamerkintö lisäkirjausmuodossa
title-series 490a Sarjamerkintö (ei lisäkirjausmuodossa)
title-series 830a Yhtenäistetty nimeke (sarjalisäkirjaus)
title-series 830n Numerointitieto (sarjalisäkirjaus)
title-series 830p Teoksen osan nimeke (sarjalisäkirjaus)
title-series 830v Sarjan sisäinen numerointi
title-uniform 700t Teoksen nimeke
title-uniform 710t Teoksen nimeke
title-uniform 711t Teoksen nimeke
title-uniform 830a Yhtenäistetty nimeke (sarjalisäkirjaus)
title-uniform 830n Numerointitieto (sarjalisäkirjaus)
title-uniform 830p Teoksen osan nimeke (sarjalisäkirjaus)
title-uniform 830v Sarjan sisäinen numerointi
title-uniform 130 Yhtenäistetty nimeke
title-uniform 240 Yhtenäistetty nimeke
title-uniform 730 Yhtenäistetty nimeke
totalissues 9420 ?
udc-aux-subdivision 080x UDK lisäluku
udc-classification 080 Yleinen kymmenluokitus (UDK)
uri 952u URI
withdrawn 9520 Pois kierrosta -tila

Luokka, luokan selite, indeksi

Luokka Luokan selite Indeksi
001 Tietueen kontrollinumero control-number
003 Tietueen kontrollinumeron tunniste cni
003 Tietueen kontrollinumeron tunniste control-number-identifier
005 Viimeisimmän päivityksen ajankohta date-time-last-modified
007 Ulkoasutiedot material-type
007_/0 Aineistoluokka ff7-00
007_/0-1 Aineistoluokka ja Aineiston erityismääre ff7-01-02
007_/1 Aineiston erityismääre ff7-01
007_/11 Mikrotallenteen sukupolvi microform-generation
007_/2 Määrittelemätön?? ff7-02
008_/0-5 Luontipäivä date-entered-on-file
008_/15-17 Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamismaa pl
008_/22 Kohderyhmä? ta
008_/23 Ilmiasu ff8-23
008_/24-27 Ilmiasu ctype
008_/29 Kokousjulkaisu ff8-29
008_/33 Kirjallisuuslaji lf
008_/34 Elämäkerta bio
008_/35-37 Kieli ln
008_/39 Luetteloiva organisaatio record-source
008_/7-10 Julkaisuaika date-of-publication
008_/7-10 Julkaisuaika copydate
010 Library of Congress kontrollinumero identifier-standard
010 Library of Congress kontrollinumero lc-card-number
011 ? identifier-standard
011 ? lc-card-number
015 NBN-tunnus identifier-standard
015 NBN-tunnus number-natl-biblio
017 Tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus identifier-standard
017 Tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus number-legal-deposit
018 Artikkelin tekijänoikeusmaksun koodi identifier-standard
020a ISBN-tunnus identifier-standard
020a ISBN-tunnus isbn
020z Peruttu tai virheellinen ISBN-tunnus canceled-isbn
022a ISSN-tunnus identifier-standard
022a ISSN-tunnus issn
022y ISSN-tunnus (virheellinen) incorrect-issn
022z Peruttu ISSN-tunnus canceled-issn
024a Muut standarditunnukset identifier-standard
024aa Muut standarditunnukset identifier-other
027 ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero report-number
028 Julkaisijan ja jakajan tunnus identifier-publisher-for-music
030 CODEN-tunnus coden
034 Kartta-aineiston matemaattiset tiedot koodeina map-scale
035 Järjestelmän tuottama kontrollinumero other-control-number
035a Järjestelmän tuottama kontrollinumero system-control-number
035z Peruttu tai virheellinen kontrollinumero system-control-number-cancelled
037 Hankintapaikka stock-number
040 Luetteloiva organisaatio code-institution
041a Kielikoodi - tekstin tai ääniraidan kieli ln
041a Kielikoodi - tekstin tai ääniraidan kieli ln-audio
041d Kielikoodi - lauletun tai puhutun aineiston kieli ln-audio
041d Kielikoodi - lauletun tai puhutun aineiston kieli ln
041h Kielikoodi - alkuperäinen kieli language-original
041j Kielikoodi - tekstityksen kieli ln-subtitle
041j Kielikoodi - tekstityksen kieli ln
041k Kielikoodi - välikäännösten kieli language-intermediate-translation
041p Kielikoodi - Kuulovammaisille tarkoitetun tekstityksen kieli ln-captions
041q Kielikoodi - äänivastineen kieli ln-acaudio
041r Kielikoodi - Visuaalinen kieli (ei-teksti) ln-visual
042a autentikointikoodi auth-code
043 Maantieteellisen alueen koodi code-geographic
049c Tarkastus tai inventointi - suomalainen kenttä - elokuvan tai pelin ikäraja agelevel
050b Library of Congress -luokitus - kappalenumero lc-call-number
052 Maantieteellinen luokitus geographic-class
060 National Library of Medicine -luokitus nlm-call-number
070 National Agricultural Library -luokitus nal-call-number
080 National Agricultural Library -luokitus udc-classification
080x UDK lisäluku udc-aux-subdivision
082 Deweyn luokitus, DDC dewey-classification
084a Luokka other-classification
086 Virallisjulkaisujen luokitus number-govt-pub
100 Pääkirjaus - henkilönnimi author-name-personal
100 Pääkirjaus - henkilönnimi name
100 Pääkirjaus - henkilönnimi author-title
100 Pääkirjaus - henkilönnimi personal-name
100 Pääkirjaus - henkilönnimi name-and-title
1000 Pääkirjaus - henkilönnimi - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
1009 Linkitys tekijä-auktoritettiin cross-reference
100a Pääkirjaus - henkilönnimi author
100a Pääkirjaus - henkilönnimi editor
100a Pääkirjaus - henkilönnimi author-personal-bibliography
110 Yhteisönnimi author-name-corporate
110 Pääkirjaus - yhteisönnimi name
110 Pääkirjaus - yhteisönnimi author-title
110 Pääkirjaus - yhteisönnimi corporate-name
110 Pääkirjaus - yhteisönnimi name-and-title
1100 Pääkirjaus - henkilönnimi - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
110a Pääkirjaus - yhteisönönnimi author
111 Pääkirjaus - kokouksen nimi name-and-title
111 Kokouksen nimi author-name-corporate
111 Kokouksen nimi conference-name
111 Kokouksen nimi name
111 Pääkirjaus - kokouksen nimi author-title
1110 Pääkirjaus - kokouksen nimi - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
111a Pääkirjaus - kokouksen nimi author
130 Yhtenäistetty nimeke title
130 Yhtenäistetty nimeke title-uniform
1300 Pääkirjaus - yhtenäistetty nimeke - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
130n Numerointitieto (yhtenäistetty nimeke) thematic-number
130r Pääkirjaus - yhtenäistetty nimeke - sävellaji music-key
210 Lyhennetty nimeke title
210 Lyhennetty nimeke title-abbreviated
211 ? title
211 ? title-abbreviated
212 ? title-other-variant
212 ? title
214 ? title
214 ? title-expanded
222 Avainnimeke title-key
222 Avainnimeke title
240 Yhtenäistetty nimeke title-uniform
240 Yhtenäistetty nimeke title
240n Numerointitieto (yhtenäistetty nimeke) thematic-number
240r Yhtenäistetty nimeke - sävellaji music-key
243 Kokoava yhtenäistetty nimeke title-collective
243n Numerointitieto (yhtenäistetty nimeke) thematic-number
243r Kokoava yhtenäistetty nimeke - sävellaji music-key
245(ab) Päänimeke, muut nimeketiedot title
2450 ? koha-auth-number
2459 Linkitys nimeke-auktoriteettiin cross-reference
245a Päänimeke title-cover
245c Vastuullisuusmerkinnöt jne. author-in-order
245n Numerointitieto (nimekkeessä) title
245p Teoksen osan nimi title
246 Muut nimekkeet title
246 Muut nimekkeet title-abbreviated
246 Muut nimekkeet title-expanded
246 Muut nimekkeet title-former
247 Aikaisempi nimeke title-other-variant
247 Aikaisempi nimeke title
247 Aikaisempi nimeke related-periodical
247 Aikaisempi nimeke title-former
257a Tuottajan maa place-of-origin
260 Julkaisutiedot provider
260a Julkaisu-/kustannus-, jakelu- jne. paikka place-of-publication
260b Julkaisijan/kustantajan, jakajan jne. nimi publisher
260c Julkaisu-, jakelu- jne. aika date-of-publication
260c Julkaisu-, jakelu- jne. aika copydate
264 Huomautus tuotanto-, julkaisu-/kustannus-, jakelu-, valmistus- tai tekijänoikeustiedoista provider
264a Tuotanto-, julkaisu-/kustannus-, jakelu- tai valmistuspaikka place-of-publication
264b Tuottajan, julkaisijan/kustantajan, jakajan tai valmistajan nimi publisher
264c Tuotanto-, julkaisu-/kustannus-, jakelu- tai valmistusaika tai tekijänoikeusvuosi date-of-publication
264c Tuotanto-, julkaisu-/kustannus-, jakelu- tai valmistusaika tai tekijänoikeusvuosi copydate
300 Ulkoasutiedot extent
336a Sisältötyyppi content-type-term
337a Mediatyyppi media-type-term
338a Tallennetyyppi carrier-type-term
341abcde Saavutettavuussisältö accessibility-content
347b Tiedostomuoto encoding-format
348a Termi nuottiaineiston muodolle subject
348a Termi nuottiaineiston muodolle notated-music-format-term
370g Teoksen tai ekspression luontipaikka place-of-origin
382a Esityskokoonpano performance-medium
382b Solisti soloist
382d Sivusoitin doubling-instrument
382p Vaihtoehtoinen esityskokoonpano alt-performance-medium
382v Esityskokoonpanon huomautus performance-note
383a Musiikkiteoksen numerointimerkintö musical-serial-number
383b Musiikkiteoksen numerointimerkintö musical-opus-number
383c Musiikkiteoksen numerointimerkintö musical-thematic-index-number
383e Musiikkiteoksen numerointimerkintö musical-publisher-with-opus
385a Kohderyhmä audience-term
386a Tekijän ominaisuudet - tekijä creator-term
388a Luomisaika time-period
400 Katso-viittaus henkilönnimestä? author-name-personal
400 name
400 personal-name
4000 koha-auth-number
400at name-and-title
400t author-title
410 Katso-viittaus yhteisönnimestä? corporate-name
4100 koha-auth-number
410at name-and-title
410t author-title
411 Katso-viittaus konferenssin nimestä? conference-name
411at name-and-title
411t author-title
4400 koha-auth-number
440a Sarjamerkintö lisäkirjausmuodossa title-series
4900 koha-auth-number
490a Sarjamerkintö (ei lisäkirjausmuodossa) title-series
490a Sarjamerkintö title
500 Yleinen huomautus note
502 Huomautus väitöskirjasta dissertation-information
505 Huomautus sisällön rakenteesta note
505r Huomautus sisällön rakenteesta - tekijä author
505r Huomautus sisällön rakenteesta - tekijä author-in-order
505t Nimeke (huomautus sisällön rakenteesta) title
506a Pääsyrajoituksen ehdot terms-of-access
506f Pääsyrajoitus standarditerminologialla standardized-terms-of-access
509ac Huomautus muusta opinnäytteestä note
510 Huomautus tietolähteestä indexed-by
520 Huomatus sisällöstä, tiivistelmä, tms. abstract
521a Huomautus kohderyhmästä agelevel
521a Huomautus kohderyhmästä interest-grade-level
521a Huomautus kohderyhmästä reading-grade-level
521a Huomautus kohderyhmästä lexile-number
526c Lukutaidon aste arl
526d Nimekkeen pistearvo arp
538a Huomautus järjestelmävaatimuksista system-details-note
540a Käytön ja kopioinnin ehdot terms-of-use
540abc Käytön ja kopioinnin ehdot, käyttöluvan antaja, käyttöehtojen peruste terms-governing-use-and-reproduction
540b Käyttöluvan antaja terms-of-use-jurisdiction
540c Käyttöehtojen peruste terms-of-use-authorization
546c Huomautus kielistä note
561a Huomautus omistushistoriasta ownership-history
567b Huomautus metodologiasta methodology-controlled-term
586a Huomautus palkinnosta awards-note
588a Huomautus kuvailun perustasta description-source-note
590 Paikallinen huomautus note
594a Paikallinen huomautus note
598a Paikallinen huomautus note
598a Paikallinen huomautus library-specific-notes
599a Paikallinen huomautus note
599a Paikallinen huomautus library-specific-notes
6000 Henkilönnimi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
600a Henkilönnimi subject
600a Henkilönnimi subject-name-personal
600a Henkilönnimi name
600a Henkilönnimi personal-name
600at Henkilönnimi asiasanana + teoksen nimeke name-and-title
600b Numerointi (henkilönnimessä) subject
600t Teoksen nimeke subject
610 Yhteisönnimi asiasanana corporate-name
610 Yhteisönnimi name
6100 Yhteisönnimi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
610a Yhteisönnimi subject
610at Yhteisönniminimi asiasanana + teoksen nimeke name-and-title
610b Alayksikkö (yhteisönnimessä) subject
610t Teoksen nimeke subject
611 Kokouksen nimi asiasanana subject
611 Kokouksen nimi asiasanana conference-name
611 Kokouksen nimi asiasanana name
6110 Kokouksen nimi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
611at Kokouksen nimi asiasanana + teoksen nimeke name-and-title
6300 Yhtenäistetty nimeke asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
630a Yhtenäistetty nimeke subject
630n Numerointitieto (yhtenäistetty nimeke) subject
630n Numerointitieto (yhtenäistetty nimeke) thematic-number
630p Teoksen osan nimeke subject
630r Sävellaji subject
630r Yhtenäistetty nimeke asiasanana - sävellaji music-key
6480 Aikaa ilmaiseva termi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
648a Aikaa ilmaiseva termi subject
6500 Kontrolloidun asiasanaston asiasana - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
650a Aihetta ilmaiseva termi tai maantieteellinen nimi subject
650b Maantieteellistä nimeä seuraava aihetta ilmaiseva termi subject
650c Tapahtumapaikka subject
650d Tapahtuman aika subject
650v Muotoa ilmaiseva lisämääre subject
650x Yleinen lisämääre subject
650y Aikaa ilmaiseva lisämääre subject
650z Maantieteellinen lisämääre su-geo
650z Maantieteellinen lisämääre subject
651ancdet Maantieteellinen nimi asiasanana subject
651c Maantieteellinen nimi asiasanana subject
651d Maantieteellinen nimi asiasanana subject
651e Maantieteellinen nimi asiasanana subject
651n Maantieteellinen nimi asiasanana subject
651t Maantieteellinen nimi asiasanana subject
651 Maantieteellinen nimi asiasanana name-geographic
6510 Maantieteellinen nimi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
651a Maantieteellinen nimi su-geo
6520 ? koha-auth-number
6530 ? koha-auth-number
653a Kontrolloimaton hakutermi subject
653a Kontrolloimaton hakutermi index-term-uncontrolled
6540 Maantieteellinen nimi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
6550 Aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
655a Lajityyppiä/muotoa kuvaava termi tai fokustermi index-term-genre
655a Lajityyppiä/muotoa kuvaava termi tai fokustermi subject
655x Yleinen lisämääre (lajityypille) index-term-genre
655x Yleinen lisämääre (lajityypille) subject
655y Aikaa ilmaiseva lisämääre time-period
655z Maantieteellinen lisämääre place-of-origin
6560 Ammatti hakuterminä - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
6570 Tapahtuma tai toiminto hakuterminä - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
658abc Opinto-ohjelman tai kurssin tavoitteet hakuterminä curriculum
6620 Hierarkkinen maantieteellinen nimi asiasanana - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
6900 ? koha-auth-number
6910 ? koha-auth-number
6960 ? koha-auth-number
6970 ? koha-auth-number
6980 ? koha-auth-number
6990 ? koha-auth-number
700 Lisäkirjaus - henkilönnimi editor
700 Lisäkirjaus - henkilönnimi author-name-personal
700 Lisäkirjaus - henkilönnimi name
700 Lisäkirjaus - henkilönnimi personal-name
7000 Lisäkirjaus - henkilönnimi - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
7009 Linkitys tekijä-auktoriteettiin cross-reference
700a Lisäkirjaus - henkilönnimi author
700at Lisäkirjaus - henkilönnimi + teoksen nimeke name-and-title
700n Numerointitieto (lisäkirjaus henkilönnimi) thematic-number
700r Lisäkirjaus - henkilönnimi - sävellaji music-key
700t Teoksen nimeke title
700t Teoksen nimeke title-uniform
700t Teoksen nimeke author-title
710 Lisäkirjaus yhteisönnimi author-name-corporate
710 Lisäkirjaus yhteisönnimi name
710 Lisäkirjaus yhteisönnimi corporate-name
7100 Lisäkirjaus - yhteisönnimi - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
710a Lisäkirjaus yhteisönnimi author
710at Lisäkirjaus - yhteisönnimi + teoksen nimeke name-and-title
710t Teoksen nimeke title
710t Teoksen nimeke title-uniform
710t Teoksen nimeke author-title
711 Lisäkirjaus - Kokouksen nimi author-name-corporate
711 Lisäkirjaus - Kokouksen nimi conference-name
711 Lisäkirjaus - Kokouksen nimi name
7110 Lisäkirjaus - kokouksen nimi - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
711a Lisäkirjaus - kokouksen nimi author
711at Lisäkirjaus - kokouksen nimi + teoksen nimeke name-and-title
711t Teoksen nimeke title
711t Teoksen nimeke title-uniform
711t Teoksen nimeke author-title
730 Yhtenäistetty nimeke (lisäkirjaus) title-uniform
730 Yhtenäistetty nimeke (lisäkirjaus) title
7300 Lisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
730n Numerointitieto (yhtenäistetty nimeke) thematic-number
730r Lisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke - sävellaji music-key
740 Nimeke, kontrolloimaton ja kohteeseen liittyvä tai analyyttinen (lisäkirjaus) title-other-variant
740 Nimeke, kontrolloimaton ja kohteeseen liittyvä tai analyyttinen (lisäkirjaus) title
7510 Lisäkirjaus - maantieteellinen nimi - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
751a Lisäkirjaus - maantieteellinen nimi name-geographic
770w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä suplementti/erikoisnumero record-control-number
772w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä suplementin pääjulkaisu record-control-number
7739 Linkkikenttä - emokohde host-item-number
773at Linkkikenttä - emokohde host-item
773w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä emokohde record-control-number
773w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä emokohde record-control-number-773w
774w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä osakohde record-control-number
775w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä muu painos record-control-number
776w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä toinen ilmiasu record-control-number
777w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä kanssajulkaisu record-control-number
780 Edeltäjä - linkkikenttä title
780 Edeltäjä - linkkikenttä related-periodical
780 Edeltäjä - linkkikenttä title-former
780w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä edeltäjä record-control-number
785 Seuraaja - linkkikenttä title-later
785 Seuraaja - linkkikenttä title
785 Seuraaja - linkkikenttä related-periodical
785w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä seuraaja record-control-number
787w Tietueen kontrollinumero - linkkikenttä muu suhde record-control-number
7960 ? koha-auth-number
7970 ? koha-auth-number
7980 ? koha-auth-number
7990 ? koha-auth-number
800 Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi personal-name
800 Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi author-name-personal
800 Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi name
8000 Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
800a Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi author
800at Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi + teoksen nimeke name-and-title
800t Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi, teoksen nimeke title-series
800t Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi, teoksen nimeke author-title
800w Bibliografisen tietueen kontrollinumero - sarjalisäkirjaus henkilönnimi record-control-number
810 Sarjalisäkirjaus - Yhteisönnimi author-name-corporate
810 Sarjalisäkirjaus - Yhteisönnimi name
810 Sarjalisäkirjaus - Yhteisönnimi corporate-name
8100 Sarjalisäkirjaus - yhteisönnimi - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
810a Sarjalisäkirjaus - Yhteisönnimi author
810at Sarjalisäkirjaus - yhteisönnimi + teoksen nimeke name-and-title
810t Sarjalisäkirjaus - Yhteisönnimi author-title
810w Bibliografisen tietueen kontrollinumero - sarjalisäkirjaus yhteisönnimi record-control-number
811 Sarjalisäkirjaus - Yhteisönnimi author-name-corporate
811 Sarjalisäkirjaus - Kokouksen nimi conference-name
811 Sarjalisäkirjaus - kokouksen nimi name
8110 Sarjalisäkirjaus - kokouksen nimi - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
811a Sarjalisäkirjaus - Yhteisönnimi author
811at Sarjalisäkirjaus - kokouksen nimi + teoksen nimeke name-and-title
811t Sarjalisäkirjaus - kokouksen nimi, teoksen nimeke author-title
811w Bibliografisen tietueen kontrollinumero - sarjalisäkirjaus kokouksen nimi record-control-number
8300 Sarjalisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke - auktoriteettitietueen kontollinumero koha-auth-number
830a Yhtenäistetty nimeke (sarjalisäkirjaus) title-series
830a Yhtenäistetty nimeke (sarjalisäkirjaus) title
830a Yhtenäistetty nimeke (sarjalisäkirjaus) title-uniform
830n Numerointitieto (sarjalisäkirjaus) title-series
830n Numerointitieto (sarjalisäkirjaus) title
830n Numerointitieto (sarjalisäkirjaus) title-uniform
830p Teoksen osan nimeke (sarjalisäkirjaus) title-series
830p Teoksen osan nimeke (sarjalisäkirjaus) title
830p Teoksen osan nimeke (sarjalisäkirjaus) title-uniform
830v Teoksen osan nimeke (sarjalisäkirjaus) title-series
830v Teoksen osan nimeke (sarjalisäkirjaus) title
830v Teoksen osan nimeke (sarjalisäkirjaus) title-uniform
830w Bibliografisen tietueen kontrollinumero - sarjalisäkirjaus yhtenäistetty nimeke record-control-number
830x Sarjalisäkirjauksen ISSN issn
852h Paikkamerkin hyllyluokka placement
852i Sijainti location-item-part
8960 ? koha-auth-number
8970 ? koha-auth-number
8980 ? koha-auth-number
8990 ? koha-auth-number
900a Viittaus - henkilönnimi - suomalainen kenttä author
910a Viittaus - yhteisönnimi - suomalainen kenttä author
911a Viittaus - kokouksen nimi - suomalainen kenttä author
9420 totalissues
9422 Tietueen luokituksen lähde cn-bib-source
9426 Järjestämistä varten normalisoitu tietueen luokka cn-bib-sort
942c Aineistotyyppi mtype
942c Aineistotyyppi itemtype
942c Aineistotyyppi itype
942h Luokka cn-class
942i Item part cn-item
942k Signumin prefiksi cn-prefix
942m Signumin prefiksi cn-suffix
942n ? suppress
9520 Pois kierrosta -tila withdrawn
9521 Kadonnut -tila lost
9522 Niteen luokituksen lähde classification-source
9523 Liitteiden määrä materials-specified
9524 Vaurioitunut -tila damaged
9525 Käyttörajoitukset restricted
9526 Järjestämistä varten normalisoitu niteen luokka cn-sort
9527 Ei lainattavissa notforloan
9528 Kokoelmakoodi ccode
9529 Niteen numero itemnumber
952a Omistajakirjasto homebranch
952b Sijaintikirjasto holdingbranch
952c Hyllypaikka loc
952d Hankintapvm date-of-acquisition
952e Hankintapaikka acqsource
952f Koodattu paikkamääre coded-location-qualifier
952g Hankintahinta price
952i Inventaarionumero number-local-acquisition
952j Hyllytarkenne subloc
952l Lainauksia yhteensä issues
952m Uusintoja yhteensä renewals
952n Varauksia yhteensä reserves
952o Kohan koko signum local-classification
952p Viivakoodi barcode
952q Lainassa onloan
952r Viimeksi nähty pvm datelastseen
952s Viimeksi lainattu pvm datelastborrowed
952t Nidenumero copynumber
952u URI uri
952v Korvaushinta replacementprice
952w Korvaushinta replacementpricedate
952y Nidetyyppi itemtype
952z Yleinen huomautus note
960 ? collection-960
999c Koha biblionumber local-number
999d Koha biblioitemnumber biblioitemnumber
999x ? not-onloan-count
leader_/0-4 Tietueen pituus llength
leader_/6 Tietueen tyyppi rtype
leader_/7 Tietueen taso (nimiö) bib-level