Projekti

Yleinen

Profile

BarcodePrefix

Järjestelmäasetus BarcodePrefix liittyy autoBarcode-järjestelmäasetukseen, eli automaattiseen niteen viivakoodin generointiin. Siellä on vaihtoehto generoidaan muodossa <prefixcode>yyyymm0001.