Projekti

Yleinen

Profile

7. Raportit

Raporteilla voi hakea tietokannasta mm. tilastotietoja ja erilaisia listoja asiakkaista, teoksista tai niteistä. Jos sinulla on oikeus käyttää raportteja, pääset niihin joko etusivun kautta

tai yläreunan Muita toimintoja -valikosta

Raportit-osiossa on sekä Kohan omat raporttitoiminnot, että Koha-Suomessa kehitetty Raportointi-työkalu (Muu-osiossa Raportointi).

7.1 Kohan raportit

Kohan raporteissa on kolme erilaista toimintoa

 1. Ohjatut raportit -osiossa voi tehdä itse SQL-kyselyitä ohjatusti tai käyttää tallennettuja raportteja.
 2. Tilastovelholla voi hakea tilastoja eri aihealueista käyttäen valmiita vaihtoehtoja
 3. Oikeassa reunassa on valmiita raportteja

7.1.1 Ohjatut raportit

Ohjatuissa raporteissa voi luoda ohjatusti uusia raportteja. Tätä käyttääksesi, sinulla pitää olla oikeus luoda raportteja. Vaikka toiminto kuulostaa helpolta käyttää, ei se ikävä kyllä sitä ole. Valittavissa olevat vaihtoehdot ja niiden yhdistelyvaihtoehdot ovat rajalliset. Toiminnolla saa tehtyä helposti suhteettoman isoja hakuja.

Valitse Luo uusi

Valitse sitten, mihin Kohan osa-alueeseen kohdistuvan raportin haluat luoda.

Valitse, mihin muotoon raportin haluat

Valitse näytettävät/käytettävät tietokannan taulut ja sarakkeet

Valitse rajoituskriteerit

Valitse yhteenlaskettavat tiedot

Valitse raportin järjestys

Näe nyt, minkälaisella SQL-kyselyllä tietoja lähdetään hakemaan tietokannasta. Joudut vielä tallentamaan raportin.

Anna raportille nimi ja tallenna

Voit nyt ajaa juuri tekemäsi raportin Aja raportti -napista painamalla.

7.1.2.1 Käytä tallennettua raporttia

Tallennettuista raporteista löytyvät ohjatun raporttien luonnin kautta tehdyt ja SQL-kyselyillä tehdyt raportit.

 • Kaikki-välilehdeltä löytyy kaikki tallennetut raportit
 • Muilta välilehdiltä löytyy niihin määritetyt raportit. Määritys tehdään raportin tallennuksen yhteydessä.
 • Haku-kentällä voi rajata taulukossa näkyviä raportteja. Jos tiedät raportin nimen, voit hakea sen nimellä suoraan.

Raportin voi ajaa valitsemalla rivin oikeasta reunasta Käynnistä

Käynnistä-napissa on pieni nuoli, jonka alta löytyy muita vaihtoehtoja
 • Näytä-vaihtoehdolla näet raportin SQL-koodin
 • Muokkaa-vaihtoehdolla voi muokata raportin SQL-koodia
 • Kopioi-vaihtoehdolla voi kopioida raportin SQL-koodin ja muokata sitä uutena raporttina
 • Ajastus-vaihtoehdolla voi ajastaa raportin käynnistymään tiettynä ajankohtana. HUOM! Ajastus ei toimi.

Ajettavan raportin ominaisuuksista/määrityksistä riippuu, mitä käynnistyksen jälkeen tapahtuu. Osa raporteista voi pyytää käyttäjää valitsemaan esimerkiksi kirjaston tai päivämäärän. Osa ei kysy mitään lisämäärityksiä.

Raportin määrityksistä riippuu myös, mitä sarakkeita ja tietoja tulee näkyviin.

 • Tulosten kokonaismäärä näkyy otsikon ja selitteen alapuolella
 • Riviä sivulla -valikosta voit määrittää, kuinka monta hakutulosta näytetään per sivu. Joissain raporteissa on voitu määrittää valmiiksi, että näytetään tietty määrä rivejä.

7.1.2 Tilastovelho

Tilastovelholla pystyy hakemaan tietoja tietokannasta seitsemästä eri aihealueesta.

Hankintatilastot

 • Tilastoja voi hakea kahden kriteerin perusteella. Valitse haluamasi vaihtoehdot Rivi- ja Sarake-kohtiin.
 • Valitse myös Solun arvo -kohdasta, mitä haettaville luvuille tehdään. Lasketaanko esim. kuinka monta nidettä.
 • Valitse Tulostus-kohdasta, haluatko tulokset näytölle vai tiedostoon.

Valinnoistasi riippuen muodostuu tulos taulukoksi.

Asiakastilastot

 • Tilastoja voi hakea kahden kriteerin perusteella. Valitse haluamasi vaihtoehdot Rivi- ja Sarake-kohtiin.
 • Valitse Tulostus-kohdasta, haluatko tulokset näytölle vai tiedostoon.

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko

Kokoelmatilastot

 • Tilastoja voi hakea kahden kriteerin perusteella. Valitse haluamasi vaihtoehdot Rivi- ja Sarake-kohtiin.
 • Valitse Solun arvo -kohdasta, mitä valituille kriteereille tehdään.
 • Valitse Tulostus-kohdasta, haluatko tulokset näytölle vai tiedostoon.

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko

Lainaustilastot

 • Tilastoja voi hakea kahden kriteerin perusteella. Valitse haluamasi vaihtoehdot Rivi- ja Sarake-kohtiin.
 • Valitse Solun arvo -kohdasta, mitä valituille kriteereille tehdään.
 • Valitse Tulostus-kohdasta, haluatko tulokset näytölle vai tiedostoon.

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko

Kausijulkaisutilaukset

 • Valitse toimittaja ja kirjasto sekä otetaanko mukaan myös loppuneet tilaukset.
 • Valitse Tulostus-kohdasta, haluatko tulokset näytölle vai tiedostoon.

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko

Maksutilastot

 • Valitse aikaväli, maksun tyyppi ja kirjasto
 • Valitse Tulostus-kohdasta, haluatko tulokset näytölle vai tiedostoon.

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko

Varaustilastot

 • Tilastoja voi hakea kahden kriteerin perusteella. Valitse haluamasi vaihtoehdot Rivi- ja Sarake-kohtiin.
 • Valitse Solun arvo -kohdasta, mitä valituille kriteereille tehdään.
 • Valitse Tulostus-kohdasta, haluatko tulokset näytölle vai tiedostoon.

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko

7.1.3 Eniten...

Asiakkaat, joilla on eniten lainoja

 • Valitse haluamasi päivämäärävälit
 • Valitse halutessasi kirjasto
 • Valitse halutessasi aineistolaji
 • Valitse halutessasi asiakastyyppi
 • Voit rajoittaa tulosten määrää kirjoittamalla Rajoita:-kenttään numeron
 • Alemmalla otsikottomalla (englanniksi By:) valikolla voit ryhmitellä tietoja esim. aineistolajin mukaan
 • Valitse Tulostus -kohdasta haluatko tulokset näytölle vai tiedostoon

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko

Eniten lainattu aineisto

 • Valitse haluamasi kriteerit. HUOM! Luokka tarkoittaa tässä yhteydessä signumia eli ei pysty hakemaan pelkällä ykl-luokalla.
 • Voit rajoittaa tulosten määrää Rajoitukset-kohdassa. Alemmasta nimettömästä (englanniksi By:) valikosta voit valita, ryhmitelläänkö tulokset jonkin kriteerin mukaan.
 • Valitse Tulostus -kohdasta haluatko tulokset näytölle vai tiedostoon.

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko

7.1.4 Ei käytössä

Asiakkaat, jotka eivät ole lainanneet

 • Valitse asiakastyyppi. Voit myös valita, milloin asiakkaan on pitänyt viimeksi lainata.
 • Voit rajoittaa tulosten määrää Rajoitukset-kohdassa. Alemmasta nimettömästä (englanniksi By:) valikosta voit valita, ryhmitelläänkö tulokset jonkin kriteerin mukaan.
 • Valitse Tulostus -kohdasta haluatko tulokset näytölle vai tiedostoon.

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko

Niteitä, joita ei ole lainattu

 • Valitse kirjasto ja aineistolaji.
 • Voit rajoittaa tulosten määrää Rajoitukset-kohdassa. Alemmasta nimettömästä (englanniksi By:) valikosta voit valita, ryhmitelläänkö tulokset jonkin kriteerin mukaan.
 • Tulokset tulevat vain näytölle.

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko

7.1.5 Muu

Kadonnut aineisto

 • Voit rajata raporttia viivakoodin, kirjaston, aineistolajin ja kadonnut-tilan tyypin mukaan.

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko

Tilauksia tilin mukaan

 • Valitse tili
 • Valitse, haluatko tulokset näytölle vai tiedostoon

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko

Luettelo aineistolajeittain

Raportti laskee niteitä.

 • Valitse haluamasi kirjasto tai jätä tyhjäksi, jos haluat nähdä kaikkien kirjastojen tilanteen

Valinnastasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko.

Keskimääräinen laina-aika

 • Tilastoja voi hakea kahden kriteerin perusteella. Valitse haluamasi vaihtoehdot Rivi- ja Sarake-kohtiin.
 • Valitse Tulostus -kohdasta haluatko tulokset näytölle vai tiedostoon.

Valinnoistasi riippuen tuloksista muodostuu taulukko


7.2 Lainaus ja palautus -osion raportit

Lainaus ja palautus -osiossa on myös muutamia hyödyllisiä raportteja.

7.2.1 Varausjono

Varausjono-raportin avulla voi etsiä hyllyvarauksia.

Huomaa: Tämä ei ole Koha-Suomen suosittelema raportti hyllyvarausten käsittelyyn.

Varausjono ehdottaa oletuksena sitä kirjastoa, johon käyttäjä on kirjautunut.

Hakutuloksia voi suodattaa ja järjestellä yläreunan valikon avulla. Näkyvillä olevia sarakkeita voi säätää Sarakkeen näkyvyys -painikkeella.


7.2.2 Hyllyvaraukset

Huomaa: Koha-Suomi suosittelee käyttämään tätä raporttia, kun etsitään hyllyvarauksia.

Huomaa myös: Hyllyvarausraportti ei ole täysin reaaliaikainen, vaikka se avautuukin nykyään nopeammin kuin ennen. Hyllyvarausraportin tiedot haetaan tausta-ajolla, jonka kesto on varausten määrästä riippuen muutamasta sekunnista useampaan minuuttiin. Tänä aikana käsiteltävien niteiden ja varausten tiedot voivat muuttua ja listalle voi tulla tietoa, joka ei pidä enää katseluhetkellä paikkansa. Tästä voi myös johtua, että listalle voi päätyä tilanne, että toisesta kirjastosta omaan kirjastoon kuljetettavana oleva nide näyttäisi olevan listan mukaan hyllyssä omassa kirjastossa. Nide on palautettu kesken ajon ja mennyt kuljetustilaan. Kuljetettavan niteen sijaintikirjastona on tietokannassa kohdekirjasto. Tälle epäreaaliaikaisuudelle ei ikävä kyllä voi tehdä mitään, koska tausta-ajolla kuluu työhönsä oma aikansa ja tilanne taustalla muuttuu koko ajan, kun niteitä palautetaan lainasta tai joku muu ehtii palauttaa omassa hyllyssä paikalla olevan niteen.

Hyllyvaraukset raportilla pystyy hakemaan näytölle kaikki voimassa olevat hyllyvaraukset. Raportin toimintaan on tehty Koha-Suomessa muutoksia käyttäjien toiveiden perusteella.

Teknisiä muutoksia
 • raportin latautuminen on nopeampaa, 1800 hyllyvarauksen latautumiseen menee hieman reilu 7
  sekuntia aiemman viiden minuutin asemesta
 • raportin päivitysväli on nyt minimissään minuutti ja maksimissaan niin pitkä kuin raportin
  generointiin kuluva aika on. Käytännössä siis hyllyvarauslistan pidentyessä päivitysväli harvenee.
  Raportin avautumisnopeuteen tällä ei ole vaikutusta.
 • koska raportti generoidaan nyt ennakkoon valmiiksi, ei rajaus ajan perusteella ole enää käytössä.
  Raportti noudattaa järjestelmäasetuksia "HoldsToPullStartDate" ja "ConfirmFutureHolds".
Nimeketietojen näkyvyys
 • painosmerkintä on lisätty nimeketietojen yhteyteen
 • osanumero näkyvissä
Nidetietojen näkyvyys
 • kirjastot, hyllypaikat ja kokoelmat esiintyvät nyt raportissa lyhenteinä. Tapa on selkeämpi ja
  helpommin filtteröitävissä, mutta sillä on myös jonkin verran vaikutusta raportin
  latautumisnopeuteen.
 • varaajan tiedot pudotetaan oletuksena pois, mutta raportille on mahdollista saada mukaan varaajan
  nimi, varaustunniste tai korttinumero (tai vaikka kaikki kolme). Virkailijat tai pääkäyttäjät eivät pysty
  tekemään tätä valintaa, vaan pääkäyttäjien täytyy pyytää muutos kehittäjiltä. Tämä ei kuitenkaan ole
  suositeltavaa, koska silloin asiakastietoja käsitellään turhaan.
 • kirjasto-, hyllypaikka-, kokoelma ja muut sarakkeet on aakkostettu.
 • luokkasarakkeessa ei näytetä samaa luokkatietoa moneen kertaan.
 • huomaathan, että luokka, hyllypaikka, kokoelma, nidehuomautukset, hyllytarkenne ja genre eivät
  ole kohdakkain kirjastotiedon kanssa. Raportin vanha versio näytti erilaiselta, mutta toimi tältä osin
  samalla tavalla kuin uusi.
Rivi- ja sarakemuutokset
 • lisätty kokoelma, genre ja sublocation eli hyllytarkenne -sarakkeet
 • noutokirjasto ja ensimmäisenä olevan varauksen tekoaika eriytetty omiin sarakkeisiinsa
 • filtterit on siirretty raportin ylälaitaan
 • sarakkeiden järjestystä on muutettu. Järjestyksestä on varmastikin olemassa paljon mielipiteitä, mutta
  ne on nyt yritetty järjestellä siten, että ne olisivat käytännön työn kannalta toimivasti sijoiteltu ja
  niiden keskinäisessä sijainnissa olisi logiikka.
 • huomaathan, että sarakkeita pystyy myös itse piilottamaan ja laittamaan näkyville yläreunan
  Sarakkeen näkyvyys -napista.
 • pääkäyttäjät voivat säätää sarakkeiden oletusnäkyvyyttä Kohan ylläpidosta kohdasta Muut parametrit
  Sarakkeiden määrittely. Siellä on Lainaus ja palautus –osiossa kohta (id=holds-to-pull).

10.5.2019 Nimeke-kenttään lisätty sarja-tieto 490-kentästä. Huomaa, että ensin tulee 490a-kentän toistumat, vasta sitten numerot. Tämä johtuu siitä, että tietoa ei haeta suoraan MARCista vaan tietokannan sarakkeista, jolloin a-kenttien tiedot päätyvät samaan sarakkeeseen ja ne myös näytetään raportilla sitten peräkkäin.

Vinkkejä:
 • valitse kirjasto-sarakkeista oma kirjasto, jolloin pystyt helposti tarkistamaan omassa kirjastossa paikalla olevat varaukset, joiden noutopiste on myös oma kirjastosi.
 • rajaa lista esimerkiksi aineistolajin mukaan pelkkiin DVD-levyihin tai hyllypaikan mukaan aikuisten hyllypaikalle.
 • tarkista, ettei listalle ole jäänyt varauksia roikkumaan pitkäksi aikaa järjestämällä Varauspvm-sarake nousevasti, jolloin ylimmäiseksi tulee vanhimmat varaukset.

Noudettavissa olevat varaukset

Varauksia per nide

Vastaanotettavat kuljetukset

Myöhässä

Myöhässä ja maksuja

7.3 Koha-Suomen raportointityökalu

Koha-Suomen kehittämä raportointityökalu löytyy Raportit-osiosta Raportointi-linkin takaa.

Asetukset

Työkalua varten pitää määrittää, miten tiedot jaotellaan OKM-tilastoissa. Määrityksen voi tehdä Raportointi-osiosta löytyvän Asetukset-nappulan kautta tai etsimällä se järjestelmäastuksista hakusanalla "OKM".

Asetuksessa määritetään, miten aineistolajit, asiakaslajit ja hyllypaikat jaotellaan OKM-tilastoihin sekä, mitkä niteen tilat ei oteta mukaan tilastoihin.

 • itemTypeToStatisticalCategory-otsikon alle mitkä aineistolajit ovat
  • Kirja-aineistoa: Books
  • Äänitteitä: Recordings
  • Nuotteja: SheetMusicAndScores
   • Jaotellaan automaattisesti MARC-luettelointitietojen mukaan Musiikkiäänitteisiin ja Muihin äänitteisiin.
  • Videoita: Videos
  • CD-ROMeja: CDROMs
  • DVD:tä ja Blu-rayta: DVDsAndBluRays
  • Muita: Other
  • Aikakauslehtiä: Serials
  • Celia-aineistoa: Celia
  • Elektronisia aineistoja: Electronic
  • Verkkoaineistoja: Online
 • patronCategories-otsikon alle merkitään tilastoihin mukaan otettavat asiakaslajit. Eli esim. jos käytössä on "EITILASTO"-asiakastyyppi, jonka lainoja ei lasketa mukaan, niin sitä ei merkitä tähän mukaan.
 • notForLoanStatuses-kohtaan merkitään ne notforloan-tilat, joita ei oteta mukaan kokoelmatilastoihin. Esim. tilattu-tilassa olevat niteet.
 • adultShelvingLocations-kohtaan merkitään hyllypaikat, jotka sisältävät aikuisten aineistoa.
 • juvenileShelvingLocations-kohtaan merkitään hyllypaikat, jotka sisältävät lasten aineistoa.

Esimerkkikonfiguraatio:

---
blockStatisticsGeneration: 0
itemTypeToStatisticalCategory:
 KI: Books
 LA: Trash
 AR: Books
 SA: Books
 NU: SheetMusicAndScores
 KA: Recordings
 CD: Recordings
 LP: Recordings
 MP: Recordings
 SI: Recordings
 KA: Recordings
 CD: Recordings
 LP: Recordings
 MP: Recordings
 SI: Recordings
 VV: Videos
 CR: CDROMs
 BR: DVDsAndBluRays
 DV: DVDsAndBluRays
 DI: Other
 ES: Other
 KR: Other
 KP: Other
 MF: Other
 MK: Other
 MV: Other
 PE: Other
 TY: Other
 CE: Celia
 EK: Electronic
 VA: Online
patronCategories:
 - HENKILO
 - KAUKOLAINA
 - KOTIPALVEL
 - LAPSI
 - MUUHUOL
 - YHTEISO
notForLoanStatuses:
 - -1
adultShelvingLocations:
 - AIK
 - VAR
 - MUS
 - LEH
 - KOT
 - OU
 - OUV
 - K
 - PALVELUT
juvenileShelvingLocations:
 - LN
 - KOULU
 - VARLN
 - LUKIO

Tilastoryhmä

Kohaan pitää luoda tilastoja varten uudet kirjastoryhmät, jotta ne näkyisi työkalun Kirjastoryhmä-valikossa.

Yleensä tilastoja halutaan kuntatasolla, joten luo jokaiselle kimpan kunnalle oma ryhmä. Mene Ylläpito -> Kirjastot ja ryhmät -> Uusi ryhmä
 • Tyyppikoodi-kohtaan pitää keksiä tunnus, joka päättyy merkkeihin STATS. Esim. OUSTATS, JOESTATS jne. Noiden merkkien perusteella raportointityökalussa näytetään vain tilastoryhmät.
 • Nimi- ja Kuvaus -kohtiin soveltuvat tiedot.
 • Luokkatyypiksi valitaan "Asetukset".
 • Ei valintaa kohtaan "Näytä hakuvalikossa:".

Käy sitten muokkaamassa kaikkia (tarvittavia) kirjastoja ja valitse niille tilastoryhmä. Muista tallentaa.

Raportointityökalun käyttäminen

Raportointityökalu koostuu kahdesta osiosta:
 • oma-osiossa on ns. jokapäiväiseen käyttöön tarkoitetut raportit
 • okm-osiossa on raportit, joilla saa otettua OKM-tilastot

Raportin valinta

 • Valitse ensin, kumpaa osiota haluat käyttää. Alasvetovalikon sisältö muuttuu valinnan mukaan.
 • Valitse alasvetovalikosta raportti, jota haluat käyttää.
 • Valitse aikaväli. Huomaa, että joissain raporteissa valittavissa on vain yksi päivä.

Suodatus

 • Valitse Suodata-osiosta haluamasi kriteerit. Valittavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat valitun raportin mukaan.

Ryhmitä

 • Valitse Ryhmitä-osiosta, minkä tietojen mukaan tulokset ryhmitetään. Valittavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat valitun raportin mukaan.
 • Ryhmitä-osion valintojen ei tarvitse olla samoja kuin Suodata-osiossa.

Järjestä ja rajaa

 • Joissain raporteissa voi rajoittaa tulosten määrää Järjestä ja rajaa -osiossa. Tämä tulee näkyviin vain joissain raporteissa.
 • Joissain tapauksissa Ryhmitä-osion valinta tuo esille lisävalinnan

Tulokset

 • Tulokset saa joko näytölle tai tiedostoon. Voit myös tyhjentää valinnat tässä.

Tulosten ulkoasu riippuu valitusta raportista, suodatuksista ja ryhmityksistä. Joissain raporteissa tuloksena on lista niteistä, joissain numeerinen tilasto.


7.4 OKM-tilastot

OKM-tilastot -raportilla otetaan OKM:n määrittämien ehtojen mukaiset tilastot. Se ajetaan kahdella eri syklillä: kuukausittain kirjastoyksiköittäin ja vuosittain kunnittain.

Raporttiin liittyy järjestelmäasetus nimeltään OKM, johon tehdään tietyt määritykset. Loput määritykset tulee suoraan työkalun koodista ja niitä määrityksiä on avattu alla.

7.4.1 Järjestelmäasetuksen määritykset

Asetuksessa määritetään, miten aineistotyypit, asiakaslajit ja hyllypaikat jaotellaan OKM-tilastoihin sekä, mitkä niteen tilat ei oteta mukaan tilastoihin.
OKM-järjestelmäastus

 • itemTypeToStatisticalCategory-otsikon alle, mitkä aineistotyypit ovat
  • Kirja-aineistoa: Books
  • Äänitteitä: Recordings
  • Nuotteja: SheetMusicAndScores
   • Jaotellaan automaattisesti MARC-luettelointitietojen mukaan Musiikkiäänitteisiin ja Muihin äänitteisiin.
  • Videoita: Videos
  • CD-ROMeja: CDROMs
  • DVD:tä ja Blu-rayta: DVDsAndBluRays
  • Muita: Other
  • Aikakauslehtiä: Serials
  • Celia-aineistoa: Celia
  • Elektronisia aineistoja: Electronic
  • Verkkoaineistoja: Online
 • patronCategories-otsikon alle merkitään tilastoihin mukaan otettavat asiakaslajit. Eli esim. jos käytössä on "EITILASTO"-asiakastyyppi, jonka lainoja ei lasketa mukaan, niin sitä ei merkitä tähän mukaan.
 • notForLoanStatuses-kohtaan merkitään ne notforloan-tilat, joita ei oteta mukaan kokoelmatilastoihin. Esim. tilattu-tilassa olevat niteet.
 • adultShelvingLocations-kohtaan merkitään hyllypaikat, jotka sisältävät aikuisten aineistoa.
 • juvenileShelvingLocations-kohtaan merkitään hyllypaikat, jotka sisältävät lasten aineistoa.

Esimerkkikonfiguraatio:

---
blockStatisticsGeneration: 0
itemTypeToStatisticalCategory:
 ALEHTI: Serials 
 ARTIKKELI: Other 
 ATLAS: Books 
 BLURAY: Videos 
 BRAILLE: Books 
 CD: Recordings 
 PUHECD: Recordings 
 CDROM: Other 
 DATKAS: Other 
 DIA: Other 
 DVD: Videos 
 EKIRJA: Electronic 
 ELEKTRON: Electronic 
 ELOKUVA: Videos 
 ESINE: Other 
 EVIDEO: Electronic 
 KAAVIO: Other 
 KALVO: Other 
 KARTTA: Other 
 PUHEKAS: Recordings 
 KAUKOKART: Other 
 KAUSIJULK: Serials 
 KIRJA: Books 
 KIRJANOSA: Books 
 KOKOELMA: Other 
 KOLLAASI: Other 
 KONSOLIP: Other 
 KASIKIRJ: Books 
 LEVYKE: Other 
 MAALAUS: Other 
 MAGNEETTI: Other 
 MIKROF: Other 
 MONIVIES: Other 
 MUSATAL: Recordings 
 MUU: Other 
 MUUPAINATE: Other 
 NAUHAKAS: Other 
 NUOTTI: SheetMusicAndScores 
 OPTINEN: Other 
 PIIRIKOT: Other 
 PIIRROS: Other 
 PAIVITTYVA: Other 
 RAINA: Videos 
 KORTTI: Other 
 SLEHTI: Serials 
 SARJANOSA: Other 
 TYOPIIR: Other 
 VALOKUVA: Other 
 NEGATIIVI: Other 
 VIDEO: Videos 
 VIDEOKAS: Videos 
 VIDEOKELA: Videos 
 VIDEOLEVY: Videos 
 VIDEOSILM: Videos 
 AANIKAS: Recordings 
 AANILEVY: Recordings 
 PUHELEVY: Recordings 
 AANITALL: Recordings 
 PUHETAL: Recordings
patronCategories:
 - HENKILO
 - KAUKOLAINA
 - KOTIPALVEL
 - LAPSI
 - MUUHUOL
 - YHTEISO
notForLoanStatuses:
 - -1
adultShelvingLocations:
 - AIK
 - VAR
 - MUS
 - LEH
 - KOT
 - OU
 - OUV
 - K
 - PALVELUT
juvenileShelvingLocations:
 - LN
 - KOULU
 - VARLN
 - LUKIO

7.4.2 Kovakoodatut määritykset

7.4.2.1 Kirjastot ja kirjastoryhmät

OKM-tilastoryhmät määritetään 'Kirjastot ja ryhmät' -sivulla ylläpidossa. Tilastoihin otetaan mukaan ne ryhmät, joiden tunnus päättyy '_OKM'. Esim. JOE_OKM, OU_OKM. Vain näihin ryhmiin kuuluvat kirjastot otetaan mukaan OKM-tilastoihin.

7.4.2.2 Jako kielen mukaan

Nide lasketaan suomenkieliseksi, jos tietueen ensimmäinen 084$a-kenttä on 'fin', tai kieltä ei ole määritetty.

Nide lasketaan ruotsinkieliseksi, jos tietueen ensimmäinen 084$a-kenttä on 'swe'.

Nide lasketaan muun kielisiin, jos tietueen ensimmäinen 084$a-kenttä ei ole 'fin' tai 'swe', mutta se on määritetty.

7.4.2.3 Jako lasten- ja aikuisten aineistoihin

Nide lasketaan lasten materiaaliksi 'OKM'-järjestelmäasetuksessa tehtyjen hyllypaikkamääritysten mukaan.

7.4.2.4 Jako kauno- ja tietokirjoihin

Nide on kaunokirja, jos sen YKL-luokka on 80-85. Muut ovat tietokirjoja.

7.4.2.5 Musiikkiäänitteet

Nide lasketaan musiikkitallenteeksi, jos sen YKL-luokka on 78.

7.4.2.6 Hankinnat

Nide lasketaan mukaan hankintoihin, jos se on vastaanotettu määritetyllä aikavälillä. Jos Hankinnat-osiota ei käytetä, nide kuitenkin lasketetaan hankintoihin, jos se on lisätty kokoelmiin raportin ajossa määritettynä ajanjaksona.

Ensin tarkistetaan tilauksen datereceived, sitten tilauksen ordernumber, sitten niteen dateaccessioned ja jos mikään noista ei mätsää palautetaan 0.

7.4.2.7 Lainat

Lainat sisältävät ensilainat ja uusinnat.

Lainoiksi lasketaan määritettynä aikavälinä tehdyt lainat, joiden lainaajat kuuluvat OKM-järjestelmäasetuksessa 'patronCategories'-kohtaan määritettyihin asiakastyyppeihin.

Lainat lasketaan lainanneelle kirjastolle. Verkkokirjastouusinnan kirjastoksi lasketaan niteen nykyinen sijainti uusintahetkellä.

Poistettujen niteiden lainat lasketaan mukaan lainatilastoihin.

7.4.2.8 Kausijulkaisut

Aikakauslehtiä ei lasketa mukaan kokoelmiin, poistoihin ja hankintoihin. Ne ovat mukana kokonaislainoissa.

7.4.2.9 Poistot

Kaikki määritetyllä aikavälillä poistetut niteet, pois lukien aikakauslehdet ja tilattu-tilaisina poistetut, lasketaan poistoiksi.

Poistettuja niteitä ei lasketa määritetyn aikavälin kokoelmiin ja hankintoihin, koska hankintatietoja ei säilytetä.

Poistettujen niteiden lainat lasketaan mukaan lainatilastoihin.

7.4.2.10 Celia

Celia-aineiston tiedot perustuu 599a-kentässä olevaan Daisy-merkintään. Jos tietue on sekä musiikkiäänite (eli luokan 78 äänite) että Celia-äänite, priorisoidaan Celia-tieto.

7.4.3 Raportin käyttöohje

OKM-tilastot -raportti löytyy Raportit-osiosta OKM-tilastot-linkin takaa.

OKM-tilastoraportin tiedot jaotellaan OKM:n laatimien ehtojen mukaisesti. Sarakkeiden otsikoissa noudatetaan tilastot.kirjastot.fi -sivun termistöä.

Ensin pitää valita haluamansa tilasto alareunan taulukosta.
Lista tarjolla olevista raporteista
 • Mitä isompi Raportin ID-tunnus on, sitä tuoreempi se on
 • Alkupvm ja Loppumispvm -sarakkeista näkee, miltä aikaväliltä tilastot ovat
 • Tilastoryhmät -sarakkeesta näkee, onko tilasto jaoteltu
  • OKM-tilastoryhmän mukaan eli käytännössä kaikki kunnan kirjastojen tilastot yhteenlaskettuna. Tämä otetaan tyypillisesti kerran vuodessa, kun raportoidaan tilastot OKM:lle.
  • kirjastoittain, jolloin listautuu kaikki kirjastot tunnuksen mukaan aakkosjärjestykseen. Tällä voi seurata kuukausitilastoja.
  • yhden kirjaston tilastot, jolloin otsikkona on kirjaston tunnus. Tätä vaihtoehtoa ei tyypillisesti ole ehdolla, mutta se on teknisesti mahdollista ajaa.
 • Tilasto avataan Näytä-linkistä
 • Tilaston voi poistaa Poista-linkistä. Älä kuitenkaan poista tilastoja.

Kun raportin on avannut Näytä-linkistä, pystyy sen myös sen jälkeen lataamaan tiedostoksi. Valitse muoto valikosta ja klikkaa sitten "Lataa".
Tilasto avattuna ja sen alapuolella tiedostomuodon valinta ja Lataa-nappula