Projekti

Yleinen

Profile

Yleiskatsaus


HUOM! Koha-Suomi siirtyy käyttämään Redminen sijaan GitHubia vuoden 2023 alusta.

Ohjeet löytyvät jatkossa Koha-Suomen verkkosivuilta


Tämä on julkinen projekti, joka sisältää olennaisilta osin Koha-Suomen Koha-kirjastojärjestelmään liittyvän ohjeistuksen ja dokumentaation.

Wiki sisältää

Dokumenteissä on erilaisia käyttäjä- ja teknisiä dokumentteja.