Projekti

Yleinen

Profile

Lokakuisia päivityksiä

Lisännyt Anneli Österman 10 kuukautta sitten

Emotietueesta osakohteeseen siirtyvät tiedot RDA:n mukaiseksi

Tämä muutos on tehty jo aikaisemmin, mutta se on unohtunut uutisoida. Muutoksella otetaan huomioon RDA:n aiheuttamat muutokset luettelointitiedoissa. Esimerkiksi julkaisijatietoja merkitään RDA:ssa 260-kentän sijaan kenttään 264.

Liittyy tikettiin #3509

Osakohdetta luotaessa tulee emosta seuraavat tiedot kenttään 773

emon kenttä 773 osakenttä Huom
100ab TAI 110ab TAI 111ab a Arvo otetaan ensimmäisestä olemassaolevasta kentästä.
300a h
245abnpc t
260abc TAI 264abc d Arvo otetaan ensimmäisestä olemassaolevasta kentästä.
250a b
028ba o Nimenomaan tässä järjestyksessä, eli ensin osakenttä b sitten a.
022a x
020a z
001 w

Poislukien 028ba, kaikissa muissa tulee tiedot osakentistä siinä järjestyksessä missä ne ovat emossa.

REST-rajapintaan lisätty tuki varauksen huomautuksen lisäämiselle

REST-rajapintaan on lisätty tuki, joka mahdollistaa Finnassa sen, että varaukseen voi lisätä huomautuksen. Liittyy tieteellisten kirjastojen tarpeeseen lisätä varastopyyntöihin huomautus.

Liittyy tikettiin #4048 (huom. KohaD-projektissa, johon kaikilla ei pääsyä)

REST-rajapinnan kausijulkaisutukeen parannuksia

REST-rajapinnan kausijulkaisutukea on laajennettu niin, että se tuo nyt myös kausijulkaisutilauksen sijaintitiedot, huomautukset ja numerointitiedot. Liittyy tieteellisten kirjastojen varastotietueisiin ja niiden esittämiseen Finnassa.

Liittyy tikettiin: #4167 (huom. KohaD-projektissa, johon kaikilla ei pääsyä)

REST-rajapinnan kautta kulkemaan niteen viivakoodi-tieto

REST-rajapinnan kautta kulkee nyt myös niteen viivakoodi-tieto.

Liittyy tikettiin: #4177

Varaus tietueeseen ei enää merkitse kaikkia niteitä varatuksi Finnassa

Aikaisemmin, jos tietueeseen tuli hyllyvaraus, näkyi kaikki niteet Finnassa varattuina. Tästä aiheutui ongelmia erityisesti tieteellisille kirjastoille, joilla on paljon oppi/tenttikirjoja hyllyssä. Jos niihin tuli yksikin hyllyvaraus, näkyi kaikki niteet varattuna, jolloin opiskelijat eivät osanneet hakea vapaana olevia suoraan hyllystä verkkokirjaston antaman tiedon pohjalta.

Jos edellinen tapa oli ongelmallinen, niin tämäkään vaihtoehto ei ole ongelmaton. Nyt asiakas saattaa lähteä kirjastoon etsimään hyllyssä olevaa, kun se onkin ehtinyt matkan varrella jäädä kiinni hyllyvaraukseen. Mutta tämä toivottavasti on asiakkaille ymmärrettävää, koska teoshan saattaa muutenkin matkan varrella ehtiä menemään lainaan toiselle asiakkaalle.

Liittyy tikettiin #4059

Asiakaslajin vaihto lapsiasiakkaaksi huomauttaa huoltajan puuttumisesta

Jos aikaisemmin alkoi vahingossa tallentamaan lapsiasiakkaan aikuisasiakkaana ja vaihtoi asiakastyypin kesken tallennuksen, Koha ei herjannut puuttuvasta huoltaja-tiedosta. Lapsiasiakkaita saattoi näin päätyä tietokantaan ilman huoltaja-tietoa. Nyt ongelma on korjattu ja Koha huomauttaa tallennuksen yhteydessä, jos lapsiasiakkaaksi kesken kaiken muutetulta asiakkaalta puuttuu huoltaja.

Huom! Jos varoitusta ei tule, niin kannattaa tyhjentää selaimen välimuisti ja evästeet.

Liittyy tikettiin: #600

Finto-liitännäiset käytössä Tätissä

Luetteloijien töiden nopeuttamiseksi ja mahdollisten kirjoitusvirheiden vähentämiseksi sekä tulevaa YSA/YSO-konversiotakin silmällä pitäen on luotu uusia liitännäisiä (plugineja), jotka hakevat rajapinnan välityksellä mm. asiasanoja ja paikannimiä suoraan YSOsta. Kun liitännäiseen liitettyyn osakenttään alkaa kirjoittamaan, liitännäinen alkaa ehdottamaan siihen kirjoitettuun sopivia sanoja alapuolelle. Vaihtoehdoista voi sitten valita haluamansa. Valittu termi viedään kenttään ja samalla lisätään 0-osakenttään linkki termiin YSO:ssa ja 2-osakenttään tieto termin lähteestä.

Liitännäiset on laitettu käyttöön Tätissä. Koha-pääkäyttäjien viikkopalaverissa on sovittu ja Koha-Suomen kuvailuryhmän kokouksessa hyväksytty, että liitännäiset voi ottaa käyttöön paikallisissa tietokannoissa Esine-luettelointipohjalle. Kaikki muut kuin esineet luetteloidaan Tätiin.

Tarkempi selitys ja kuvakaappauksia Finto-plugin-sivulla.

Liittyy tiketteihin: #4020 ; #4178 ; #3090


huomautustakaajasta.PNG (7,14 KB) huomautustakaajasta.PNG Anneli Österman, 18. Lokakuuta 2019 14:10

Kommentit