Projekti

Yleinen

Profile

Viikon 45 Koha-päivitys

Lisännyt Anneli Österman 11 kuukautta sitten

Viikon 45 Koha-päivitys sisältää seuraavat korjaukset tai muutokset.

Viimeksi nähty -arvo päivittymään Finnaan kirjautumisesta

Finnan rajapintaan on lisätty toiminto, että Finnaan kirjautuminen päivittää asiakkaan viimeksi nähty -arvon tietokannassa. Arvo päivittyy myös, jos tietoihin kirjaudutaan liitetyn kortin kautta.

Asiakkaan tietoihin tallentuu tieto, milloin hänet on viimeksi nähty. Tämän tiedon perusteella pystytään seuraamaan, ketkä asiakkaista ovat aktiivisia ja poistamaan säännöllisissä siivousajoissa asiakkaat, jotka eivät ole käyttäneet kirjastoa käyttösääntöjen määrittämän ajan sisällä. Arvo ei näy virkailijaliittymässä käyttäjille.

Liittyvä tiketti #4234.

#viimeksinähty #finna

Käännösmuutos viestiasetuksiin liittyvään ponnahdusikkunaan

Jos asiakkaalle vaihtaa asiakastyypin, kysyy Koha, asetetaanko asiakkaalle asiakastyypin oletusarvot viestiasetuksiksi. Ponnahdusikkunan käännös oli epäselvä, joten se muutettiin muotoon "Vaihda asiakkaan viestiasetukset asiakastyypin oletusarvoiksi?"

Teksti ennen muutosta:

Liittyy Github-tikettiin 242

#asiakastyypinvaihto #viestiasetukset

Suomi.fi-viestiasetus näkyville viestiasetuksiin

Kesäkuisen versionpäivityksen jälkeen ei ole näkynyt asiakkaan viestiasetuksissa Suomi.fi-vaihtoehtoa. Nyt se on lisätty näkyville. Suomi.fi-palvelu on tällä hetkellä käytössä vain Vaara-kirjastoissa.

Liittyy Github-tikettiin 207

#viestiasetukset #suomifi

Hyllyvarausraportti rajaa pois niteet, joiden varaaminen estetty nidetyyppikohtaisella varaussäännöllä

Hyllyvarausraporttiin tehtiin muutos, että raportilta jätetään pois niteet, joiden varaaminen on estetty nidetyyppikohtaisella varaussäännöllä laina- ja maksusäännöissä.

Vaski-kirjastoissa siirrytään käyttämään nidetyyppikohtaisia varaussääntöjä entisen "Saatavana, ei varattavissa" -nidetilan sijaan, joten hyllyvarausraportti muutettiin ottamaan huomioon myös varaussääntö.

Vaihto Saatavana, ei varattavissa -nidetilan käytöstä varaussääntöön vaatii kimpassa monia toimenpiteitä, joten siirtyminen tavasta toimeen pitää päättää jokaisessa kimpassa erikseen ja tehdä hallitusti.

Liittyy Github-tikettiin 226

#hyllyvarausraportti #varaussääntö #varaukset #ei-varattavuus

Aineistotyyppi näkyviin asiakkaan lainoihin ja palautukseen

Asiakkaan lainoissa ja palautuksessa on sarake, jossa pitäisi näkyä teoksen aineistotyyppi. Koha-Suomen versiossa ei kuitenkaan käytetä Kohan perustapaa käyttää aineistotyyppeinä nidetyyppejä, joten järjestelmä ei osaa näyttää meidän omia (Finnaa seuraavia) aineistotyyppejä. Nyt on tehty muutos, että asiakkaan lainoissa ja palautuksessa näytetään myös meidän omat aineistotyypit.

Palautuksessa:

Lainoissa:

Liittyy Github-tikettiin 238

#aineistotyyppi #lainat #palautus

MARC-osakenttä 505$r author ja author-in-order -indekseihin

Elasticsearchiin lisättiin Koha-Suomen kuvailuryhmän toiveesta MARC-osakenttä 505$r author- ja author-in-order-indekseihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jatkossa voi hakea tuohon kenttään tallennettua tekijätietoa edellä mainittuja indeksejä käyttäen.

Ote yllä linkitetyltä Kansalliskirjaston sivulta:
"Kenttään merkitään julkaisun sisältämien teosten tai julkaisun osien nimekkeet tai esim. sisällysluettelo. Kenttään voidaan tallentaa myös vastuullisuusmerkinnöt ja osien numerot tai muuta järjestystä ilmaisevaa tietoa."

Uuden indeksimäärityksen lisääminen vaatii tietokannan uudelleenindeksoinnin kaikissa kimpoissa. Se aloitetaan Siilinjärvestä ja tehdään yksitellen öisin muihin kimppoihin.

Kaikki Elasticsearchin indeksit

Liittyy Github-tikettiin 213

#elasticsearch #tiedonhaku #indeksit #505r #huomautussisällönrakenteesta

Tietueiden valutus TäTistä paikalliskantoihin

TäTin tietueiden valutus -toimintoa muutetaan ja valmistaudutaan valutuksen keskeyttämiseen yön ajaksi. Yöllisistä valumisista on ollut ongelmia, kun TäTistä on valunut joissain tapauksissa kuvailutiedot myös sellaisista tietueista, joista valuminen ei ole ollut tarpeellista.

#kuvailu #valutus #tietueidenvalutus #täti

viestiasetukset.png (19,4 KB) viestiasetukset.png Anneli Österman, 7. Marraskuuta 2022 13:09
aineistotyyppipalautus.png (16,8 KB) aineistotyyppipalautus.png Anneli Österman, 7. Marraskuuta 2022 13:30
aineistotyyppi.png (18,9 KB) aineistotyyppi.png Anneli Österman, 7. Marraskuuta 2022 13:30
suomifi.png (9,79 KB) suomifi.png Anneli Österman, 7. Marraskuuta 2022 14:00

Kommentit