Projekti

Yleinen

Profile

Tiistain 1.11.2022 päivitys

Lisännyt Anneli Österman 11 kuukautta sitten

Tiistain 1.11.2022 päivityksessä tulee seuraavat korjaukset/muutokset:

Siirto-toiminto ja varaus

Siirto-toiminnossa, jos yritti siirtää niteen, jonka teokseen kohdistuu varaus, sai ilmoituksen, jossa on rikkinäinen linkki asiakastietoon. Linkki on nyt korjattu.

Näkymä ennen korjausta:

Liittyy GitHub-tikettiin 222

#siirto #varaukset #linkit

Käännökset

Siirto-toiminto

Siirto-toiminnossa, jos yrittää siirtää niteen, jonka teokseen kohdistuu varaus, saa ilmiotuksen, jossa ehdotetaan kolmea eri vaihtoehtoa. Keskimmäinen vaihtoehto oli ennen "Peruuta varaus ja yritä sitten kuljetusta", päivityksen jälkeen se on muodossa "Poista varaus ja tee siirto uudelleen". Sama muutos tehtiin jo viime viikolla, mutta käännöstiedostoissa käännettävä lause oli kahteen kertaan ja edellisessä päivityksessä korjaus tuli vain toiseen niistä.

#siirto #käännökset

Peruuta vastaanotto

Käännöksiin on muutettu "Peruuta kuitti" muotoon "Peruuta vastaanotto". Teksti näkyy hankinnan vastaanotossa vastaanotettavien teosten alapuolella On jo vastaanotettu -osiossa.

#hankinta #vastaanotto #peruutavastaanotto #käännökset

Lisää-sarake vastaanotossa

Hankinnassa vastaanotossa Lisää-sarake (More) on muutettu muotoon "Lisätietoja".

#hankinta #vastaanotto #lisätietoja #käännökset

Viimeksi nähty -arvo asiakkaalla

Asiakkaan tietoihin tallentuu tieto, milloin hänet on viimeksi nähty. Tämän tiedon perusteella pystytään seuraamaan, ketkä asiakkaista ovat aktiivisia ja poistamaan säännöllisissä siivousajoissa asiakkaat, jotka eivät ole käyttäneet kirjastoa käyttösääntöjen määrittämän ajan sisällä. Arvo ei näy virkailijaliittymässä käyttäjille.

Arvo kuitenkin päivittyy vain osasta asiakkaan tekemistä toiminnoista, mikä ei anna todellista kuvaa hänen aktiivisuudestaan. REST-rajapintaan on nyt tehty muutos, että viimeksi nähty -arvo päivittetään silloin, kun asiakas kirjautuu rajapinnan kautta kirjaston erilaisiin palveluihin, kuten e-aineistoihin.

Liittyvä tiketti #4234.

#asiakkaat #aktiivisuus #viimeksinähty #REST-rajapinta #rajapinnat

linkki.png (7,64 KB) linkki.png Anneli Österman, 31. Lokakuuta 2022 12:40
yritakuljetusta.png (10,2 KB) yritakuljetusta.png Anneli Österman, 31. Lokakuuta 2022 12:49
peruutavastaanotto.png (27,9 KB) peruutavastaanotto.png Anneli Österman, 31. Lokakuuta 2022 13:13
lisatietoja.png (19,1 KB) lisatietoja.png Anneli Österman, 31. Lokakuuta 2022 13:20

Kommentit