Projekti

Yleinen

Profile

Asiantuntijaryhmä päättänyt siirrettävistä ominaisuuksista

Lisännyt Anneli Österman 6 kuukautta sitten

Koha-Suomen asiantuntijaryhmä päätti 26.10.2020 ja 2.11.2020 kokouksissa Koha-Suomen tuotepäällikön, pääkäyttäjän ja kehittäjien esityksen pohjalta versiopäivityksessä siirrettävistä ominaisuuksista. Päätökset on kirjattu Versiovaihdon kommentointi -palstalle ja ne tulevat myös asiantuntijaryhmän muistion liitteeksi myöhemmmin.

Yhteenvetona voisi kertoa, että kirjatuista 83 toiminnallisuudesta

  • 36 toiminnallisuutta siirretään uudempaan versioon tavalla tai toisella. Osa ominaisuuksista pyritään viemään myös yhteisöversioon.
  • 29 toiminnallisuudesta luovutaan Koha-Suomen versiona. Osa näistä toiminnallisuuksista löytyy yhteisöversiosta tavalla tai toisella ja osa toteutetaan itse vähän eri tavalla.
  • 8 toiminnallisuutta pyritään edistämään ensisijaisesti yhteisön kautta, koska niistä on jo "tiketit" auki yhteisön Bugzillassa.
  • 10 toiminnallisuutta tutkitaan vielä tarkemmin, jotta pystytään päättämään, mitä sille kannattaa tehdä.

Seuraavaksi perustetaan tänne Redmineen Versionvaihto-projekti, jonne kirjataan kaikki samat toiminnallisuudet kuin keskustelupalstalle ja kehittäjät alkavat käsittelemään niitä. Projektista löytyy jatkossa kaikki keskeinen versionvaihtoon liittyvä tieto, aikataulutus ja ohjeistus.


Kommentit