Uutiset

Koha-Suomen dokumentaatio: Kesän ja syksyn aikana tapahtunutta

Lisännyt Anneli Österman 16 päivää sitten

TäTi päivitetty

Täysluetteloitujen tietueiden varanto eli TäTi on päivitetty samaan versioon kuin mitä kimpoissa on (kohta kaikissa) käytössä. Siellä oli pitkään käytössä Kohan versio 3.16, jossa ei ollut kaikkia uudempia luetteloinnin ominaisuuksia. Nyt käytössä on mm. kehittynyt editori ja luettelointitietojen formaattitarkistaja eli Nalkutin. Tätissä on myös käytössä Elasticsearch, koska työn alla oleva Melinda-integraatio vaatii SRU-rajapinnan käyttöä, mikä taas vaatii, että käytössä on Elasticsearch. Huomioi, että Elasticsearch toimii vähän eri tavalla kuin nykyinen hakukoneemme Zebra ja sen indeksien määritykset ovat osittain puutteellisia. Sillä saa kuitenkin haettua nimekkeellä, tekijällä ja ISBN/EANilla, joilla päästään alkuun. Elasticsearchin määritykseen ja toimintatapoihin palataan tarkemmin myöhemmin.

Kohat päivityksen alla

Kaikki Koha-Suomen ylläpitämät Koha-asennukset päivitetään lokakuun alun aikana viimeisimpään Koha-Suomi-versioon. Päivityksessä tulee mukana mm.

 • EDItX-tilaussanomien näkyminen EDIFACT-sanomat-sivulla hankinnassa: EDIFACT-sanomat. Sekä tilaussanomassa olevan aineistontoimittajan tunnuksen ja Kohassa olevan toimittajatiedon kytkeminen toisiinsa: Toimittajatiedon mäppäys
 • Niteiden määrä näkyy nyt kokoelmat-välilehdillä
 • Tieteellisten kirjastojen holdings-tuki eli varastotietueiden tuki Varastotietueet Kohassa

Redmine tiiviimmin yhteiskäyttöön yleisille ja tietellisille kirjastoille

Syyskuun 5. Koha-seminaarissa päätettiin tiivistää yleisten ja tieteellisten Koha-kirjastojen toimintaa ja yhtenä toimena on siirtyä käyttämään samaa projektia bugien ja kehitysehdotusten kirjaamiseen. Tätä silmällä pitäen Redmineen lisättiin uusi sarake nimeltään Sektori, jolla pystytään helpommin määrittämään, jos ongelma liittyy vain yleisiin tai tieteellisiin kirjastoihin. Jos ongelma koskee kumpaakin, voidaan valita myös kumpikin sektori.

Samalla suomennettiin kaikki käytössä olevat termit. Aikaisemmin tapahtuman tyypit, tilat ja prioriteetit olivat vain englanniksi, nyt ne ovat vain suomeksi (ne eivät ikävä kyllä ole käännettävissä). Jatkossa käytössä on kolme tapahtuman tyyppiä: bugi, kehitysehdotus ja tukipyyntö

Tapahtumat-välilehden vierestä löytyy nyt myös Suunnitelma-välilehti, joka liittyy työn organisointiin. Sinne voidaan tehdä esimerksi aikataulutus seuraavaa versiopäivitystä varten tai että tietyt tiketit olisi tarkoitus saada tehtyä kesäkuuhun 2020 mennessä. Vielä sieltä ei tosin löydy kuin testisuunnitelma.

Muutospyynnöt-projektista luovuttiin ja kaikki sen sisältämät tiketit siirrettiin Palaute-projektin alle kehitysehdotuksina.

Tiedonhaku-koulutuksen diasarja päivitetty

Tiedonhaku-koulutuksen diasarja on päivitetty ja se löytyy dokumenteista Tiedonhaku -otsikon alle. Diasarjassa on nyt myös lyhyt osio Finnan tiedonhausta. Samasta paikasta löytyy nyt myös tiedohaun cheat sheetin, johon on kerätty yleisimmät indeksien hakulyhenteet ja tarkenteet. Sen voi halutessaan tulostaa tiskille näppäimistön alle, jolloin siitä voi nopeasti tarkistaa vaikkapa miten haettiinkaan teoksia, joiden alkukieli on arabia.

Koha-Suomen dokumentaatio: Kesäkuun korjauksia

Lisännyt Anneli Österman 4 kuukautta sitten

 • Tietueen tarkat tiedot -näytölle on lisätty näkyviin uusia MARC-kenttiä. Otsikoista puuttuu kuitenkin vielä suomennokset. Liittyy tikettiin #4051
  • 257$a - Tuottajan maa
  • 370$g - Luontipaikka
  • 382$abn - Esityskokoonpano, solisti, yksittäisten soitinten/lauluäänten määrä
  • 388$a - Luomisaika
 • Asiakkaiden kirjaston vaihtaminen asiakkaiden erämuokkauksessa ei toiminut. Nyt se on korjattu. Huomioi, että asiakkailta ei pysty kokonaan poistamaan kirjasto-tietoa, koska kyseessä on pakollinen tieto. Liittyy tikettiin #3349.
 • Nidevaraus ei muutu enää "normaaliksi" varaukseksi, kun noutopaikan vaihtaa Finnassa tai asiakkaan tiedoista käsin. Liittyy tikettiin #3045.
 • Varausten järjestäminen päivämäärän mukaan asiakastiedoissa toimii nyt oikein. Aikaisemmin päivämäärät järjestyivät numerojärjestykseen - ei päivämääräjärjestykseen. Liittyy tikettiin #511.
 • Kimpan pääkäyttäjät pystyvät lisäämään järjestelmäasetukseen rimpsun, jolla tarkan haun valikoihin pystyy valitsemaan oletuksena näkyviin muun kuin sanahaun. Rimpsu löytyy tiketistä #494 ja Teknisestä dokumentaatiosta IntranetUserJS-osiosta.
 • Kun aikaisemmin jokin kirjasto valittiin "ei-noutokirjastoksi", pystyi kyseisen kirjaston silti valitsemaan noutokirjastoksi asiakastietojen varaus-välilehden kautta. Tämä on nyt korjattu, eikä "ei-noutokirjastoa" pysty enää valitsemaan sielläkään noutokirjastoksi. Liittyy tikettiin #4006

Koha-Suomen dokumentaatio: Viimeaikaisia korjauksia ja muutoksia

Lisännyt Anneli Österman 5 kuukautta sitten

Viimeaikaisia korjauksia ja muutoksia

 • Syntymäajan saan generoitumaan automaattisesti henkilötunnuksesta, kun IntranetUserJS-järjestelmäasetukseen lisää tiketistä #3796 löytyvän koodinpätkän. Loitsu löytyy myös Teknisen dokumentaation wikistä IntranetUserJS-osiosta. Muutoksen voi tehdä kimpan pääkäyttäjä.
 • Sotu-avain ei enää kopioidu uudelle asiakkaalle, jos asiakastieto luodaan kopioimalla toinen. Sotu-avain on uniikki, eikä se saa turhaan kopioitua. Tähän liittyy tiketti #413.
 • Asiakkaan maksuissa Tili-välilehdellä näkyy nyt Maksutapahtuman numero -sarakkeessa verkkomaksuun liittyvän accountlines-taulun rivin id. Liittyy tikettiin #3530
 • Tietueen tarkat tiedot -näytölle pystyy lisäämään Aineistolaji-rajauksen yhteyteen "Tyhjennä"-painikkeen, joka poistaa vain aineistolajivalinnat. Napin saa pääkäyttäjät lisättyä tiketistä #282 löytyvällä, IntranetUserJS-järjestelmäasetukseen lisättävällä koodinpätkällä.
 • Asiakashaun tuloksissa Syntymäaika-sarakkeessa syntymäaika on nyt ns. suomalaisessa muodossa eli esim. 15.6.2000. Se oli aikaisemmin ISO-8601-muodossa eli 2000-06-16. Liittyy tikettiin #3130.
 • Vastaanotettava kuljetukset -listalla näkyy lehden numerointitieto. Raportti löytyy Lainaus ja palautus -> Lainausraportit -> Vastaanotettavat kuljetukset. Liittyy tikettiin #723.
 • Sarjan nimi ja numero näkyvät Hyllyvaraukset-raportilla Nimeke-sarakkeessa. Lainaus ja palautus -> Lainausraportit -> Hyllyvaraukset. Liittyy tikettiin #3999
 • Asiakkaan tiedoissa näkyy rajoituksen lisäyspäivä. Liittyy tikettiin #2228
 • Tarratulostimen tarrapohjien ylläpidossa tarrapohjan asettelu rikkoutui uudemmilla Firefoxin versioilla. Tämä korjattu ja tarrapohjia pystyy taas muokkaamaan. Virhe ei vaikuttanut tulostamiseen. Liittyy tikettiin #3994.
 • Lehtitilausten aineistolaji ei tallentunut ensimmäisellä tallennuskerralla, jos käytössä on ominaisuus, jossa vastaanotettaessa edellinen numero muuttuu saatavana-tilaan. Tämä nyt korjattu. Liittyy tikettiin #3588.
 • Nidehaun tuloksissa nyt oma sarake aineistolajille. Tulee näkyviin suomenkieliseen versioon, kun kehittäjät ovat ajaneet suomenkieliset sivupohjat uudelleen. Liittyy tikettiin #2890.

Koha-Suomen dokumentaatio: Korjattua ja uutta

Lisännyt Anneli Österman 5 kuukautta sitten

Muutamia korjauksia tiedoksi:

 • Nalkutin eli luettelointitietojen formaattitarkistaja jättää nyt huomioimatta ennakkotietueet. Eli jos tietueen nimiössä on merkkipaikalla 17 tietona '8', niin tietuetta ei tarkisteta. Tämä helpottaa ennakkotietueiden tallentamista, kun niiden ei tarvitse enää olla niin täydellisiä.
 • Asiakastietojen tallennuksessa muutama korjaus:
  • Asiakasta ei voi poistaa käyttöliittymän kautta, jos asiakkaalla on takaaja tai taattavia.
  • Lapsiasiakkaan päivittäminen aikuiseksi käyttöliittymän kautta ei tarkistanut ikärajotuksia. Korjattu.
  • Lapsiasiakkaan päivittäminen aikuiseksi käyttöliittymän kautta poistaa lapsen tiedoista kaikki takaajatiedot, eli sinne ei jää roikkumaan enää takaajan nimeä ilman linkkiä.
   Liittyy tiketteihin: https://tiketti.koha-suomi.fi:83/issues/336 ja https://tiketti.koha-suomi.fi:83/issues/2783
 • Asiakkaan maksut -sivulle on lisätty maksun päivämäärä.
 • Kuulovammaisille tarkoitetun tekstityksen kieli (041$p) näkyy nyt tietueen tiedoissa. Otsikon suomennos puuttuu vielä.
 • Lainauskuittiin voi lisätä kaksi uutta tietoa: lainattujen määrä ja myöhässä olevien määrä. Tarvittavat tägit löytyvät tiketistä https://tiketti.koha-suomi.fi:83/issues/835. Muutoksen kuittipohjiin pystyvät tekemään tarvittaessa kimppojen pääkäyttäjät.

Koha-Suomen dokumentaatio: Suomennokset ja 008-kentän maa- ja kielikoodit

Lisännyt Anneli Österman 6 kuukautta sitten

Kaikkiin Koha-asennuksiin on asennettu uudet suomennokset. Ne sisältävät mm. puuttuneet suomennokset Hyllyvarauslistalta ja korjauksia joihinkin ilmoitettuihin virheisiin/outouksiin. Hakutuloslistalla näkyy edelleen englanniksi "by" tekijän edessä, tutkimme ongelman syytä. Ohje-osio on vielä suomentamatta.

Lisäksi kaikille on asennettu uusi ominaisuus: kun luetteloinnissa kentän 008 editorissa alkaa kirjoittamaan maa- tai kielikoodia tai maan tai kielen nimeä, niin aletaan tarjoamaan listaa koodeista, joista voi valita haluamansa. Kyseessä on siis merkkipaikoilla 15-17 maakoodi ja merkkipaikoilla 35-37 kielikoodi. Käyttäjän ei ole pakko valita listalta, vaan hän voi kirjoittaa kenttiin myös muuta.

Ominaisuuden kuvaus on lisätty myös wikiin: Tietueiden muokkaaminen peruseditorissa

Muutos liittyy tiketteihin #3804 ja #3947

Koha-Suomen dokumentaatio: Noutoilmoitusten viivästäminen testissä

Lisännyt Anneli Österman 7 kuukautta sitten

Kauan toivottu noutoilmoitusten viivästäminen on nyt testattavana Lapin kirjastossa viikoilla 14-15. Lue lisää Noutoilmoitusten viivästäminen-wikistä.

Koha-Suomen dokumentaatio: Aineistolaji lisätty näkyviin teoksen perustiedot-näytölle

Lisännyt Anneli Österman 7 kuukautta sitten

Teoksen perustiedot-näytölle on lisätty näkyviin aineistolaji. Tieto haetaan luettelointitiedoista kentästä 942$c, eli jos aineistolajia ei näy, kannattaa tarkistaa kyseisen kentän tieto.

Näytöllä näkyy vielä aineistolaji-sana englanninkielisenä, mutta asia korjataan.

Muutos liittyy tikettiin #3000

Koha-Suomen dokumentaatio: Koha-Suomen dokumentaatio -projekti perustettu

Lisännyt Anneli Österman 8 kuukautta sitten

Koha-Suomen dokumentaatio -projektiin on siirretty Palaute-projektista Kohan ohje suomeksi -wiki sekä Manage-projektin wikiestä erilaisia teknisiä dokumentaatioita. Lisäksi Palaute-projektista siirretään dokumentit-osion tiedostot tähän uuteen dokumentaatio-projektiin. Jatkossa kaikki uusi ohjeistus ja tekninen dokumentaatio lisätään tänne.

Dokumentaatio-projekti on julkinen ja tätä pystyy lukemaan ilman Redmineen kirjautumista.

(1-8/8)

Saatavilla myös: Atom