Projekti

Yleinen

Profile

Uutiset

Koha-Suomen dokumentaatio: Viikon 51 päivitys

Lisännyt Anneli Österman 9 kuukautta sitten

Viikon 51 päivitys tehdään tiistaina 20.12.2022 ja se sisältää yhden korjauksen.

Laskutusliitännäinen laskemaan oikein laskutettujen määrän

Laskutustyökaluun lisättiin aiemmin ominaisuus, joka laskee laskutettujen niteiden määrän ja aineiston yhteissumman. Luvut eivät kuitenkaan pitäneet aina paikkansa, koska työkalussa on käytössä ns. laiska lataus, joka tuo näkyville tiedot sitä mukaa, kun sivua vieritetään ja kerralla laskettiin vain ladattujen tiedot. Nyt työkaluun on tehty muutos, että kaikki valitun aikavälin laskutetut otetaan laskuihin huomioon.

#laskutustyökalu

Koha-Suomen dokumentaatio: Tiketöintijärjestelmäksi vaihtuu GitHub

Lisännyt Anneli Österman 9 kuukautta sitten

Koha-Suomi siirtyy käyttämään Redminen sijasta tiketöintijärjestelmänä GitHubia. Loka-marraskuussa oli testijakso, jolloin kokeiltiin GitHubin toimintoja ja niiden soveltuvuutta meidän käyttöön. Jakson jälkeen järjestelmä todettiin sopivaksi ja toimintoja siirretään hiljalleen GitHubiin ja Koha-Suomen nettisivuille (jotka käytännössä ovat myös GitHubissa). Ensimmäisenä siirtyvät ohjeet, muistiot, tiedotteet ja uudet tiketit.

Kohan ohje suomeksi löytyy Koha-Suomen verkkosivuilta Ohjeet-osiosta. Siellä on omassa osiossaan myös linkit erilaisiin koulutustallenteisiin. Sinne siirretään ajan kanssa myös teknisempää pääkäyttäjille ja kehittäjille tarkoitettua ohjeistusta omaan osioonsa.

Koha-Suomen asiantuntijaryhmän ja pääkäyttäjäryhmän muistiot, Koha-Suomen hallituksen tiedotteet, Koha-Suomen palaverien muistiot sekä Koha-Suomen kuvailuryhmän muistiot löytyvät jatkossa Koha-Suomen verkkosivuilta Muistiot-osiosta.

Tiedotteet, kuten viikkopäivitysten sisällöt, julkaistaan jatkossa GitHubissa Koha-tietovarannon keskustelu-osiossa. Jos haluat tilata tiedotteista itselle ilmoitukset sähköpostiin, pitää sinun rekisteröityä GitHubin käyttäjäksi. Se onnistuu GitHubissa oikeasta yläreunasta "Sign up" -linkistä. Tiedotteita voi lukea ilman rekisteröitymistäkin.

Tiketit löytyvät myös Koha-tietovarannosta Tikettien seuranta -projektista. Sieltä löytyy erilaisia näkymiä, joissa tikettejä voi seurata eri tavoin. Ns. Laatikko-näkymässä tiketin matka lähtee liikkeelle vasemmasta reunasta "No status" -laatikosta ja se siirtyy matkan varrella sitä enemmän oikealle, mitä valmiimpi se on. Tiketin elämänkaari on kuvattu tarkemmin Tikettien työnkulku -sivulla.

GitHub on englanninkielinen, mutta sisältö tuotetaan pääsääntöisesti suomeksi.

Koha-Suomen dokumentaatio: Viikon 50 päivitys

Lisännyt Anneli Österman 10 kuukautta sitten

Viikon 50 päivitys tehdään ti 13.12.2022 ja mukana on seuraavat korjaukset/muutokset:

Laskutustyökalun aikavälin rajaus

Jos laskutustyökalussa rajasi eräpäivien aikaväliä, tuli tuloksiin mukaan myös aiemmin laskutettuja niteitä, jotka eivät osuneet valittuun aikaväliin. Tämä on nyt korjattu ja mukaan ei tule kuin valitun aikavälin laskutetut.

Päivämäärällä rajatessa päättymispäivän eräpäivät eivät tulleet mukaan tuloksiin. Jos halusi hakea esim. 3.-4.6.2022, piti päättymispäiväksi asettaa 5.6.2022, jotta neljännen päivän eräpäivät tulivat mukaan. Tämä on nyt korjattu.

Liittyy Github-tikettiin koha-plugin-overdue-tool #1

#laskutustyökalu #aikarajaus

Asiakasta, jolla on Ceepos-kassaliittymän kautta maksettu maksu ei voinut poistaa

Asiakasta, jolla on versionvaihdon jälkeen käyttöönotetun Ceepos-kassalittymän kautta maksettu maksu ei voinut poistaa ja poisto päätyi virheeseen 500. Tämä on nyt korjattu. Ceepos-kassaliittymä on käytössä Lapin kirjastossa, OUTI-kirjastoissa ja Vaara-kirjastoissa.

Liittyy Github-tikettiin koha-plugin-ceepos-integration #11

#ceepos #asiakkaanpoisto

Koha-Suomen dokumentaatio: Viikon 48 päivitys

Lisännyt Emmi Takkinen 10 kuukautta sitten

Käännösmuutos vahvista lainaus ponnahdusikkunaan

Vahvista lainaus ponnahdusikkunan tekstin "Don't decrease loan length based on holds" käännökseen oli eksynyt virhe. Käännös oli "Älä pidennä laina-aikaa varausten pohjalta". Käännös muutettiin muotoon: "Älä lyhennä laina-aikaa varausten pohjalta".

Liitty Github-tikettiin Koha #269

#lainaus #käännökset #kieliasu

Koha-Suomen dokumentaatio: Viikon 47 päivitys

Lisännyt Kodo Korkalo 10 kuukautta sitten

Laina- ja maksusääntöä ei voinut poistaa

Kohan ylläpidossa ei voinut poistaa laina- ja maksusääntöä. Ongelma johtui Koha-Suomen lisäämästä varauksen noutoaika -sarakkeen puutteellisesta käsittelystä. Ongelma on nyt korjattu.

Liittyy Github-tikettin Koha #259

#lainajamaksusäännöt #ylläpito

Perustiedot-näytölle muutoksia

Perustiedot-näytölle tulee parannuksia. Näkyville tulee mm. aineistotyyppi.

Redmine-tiketti #4592 eli tietuenäytön muutokset

#perustiedot #aineistotyyppi

Niteen hyllytarkenteen kuvaus näkyville Finnaan

Finnaa varten on tehty liitännäinen, joka tarjoaa Finnalle selkokieliset kuvaukset hyllytarkenteista. Finna käyttää tätä tietoa jatkossa näyttääkseen niteen hyllytarkenteen kuvauksen niteen tiedoissa.
Lisätään tuotantoihin tiistaina 22.11. Finnoihin tehdään sen jälkeen muutos heidän aikataulullaan.

Liittyy redmine-tikettiin: #5476

#finna #sublocation #hyllytarkenne

Kokonaissummat laskutusliitännäiseen

Laskutusliitännäiseen lisätty tieto laskutettujen niteiden määrästä ja laskutetun aineiston kokonaissumma.

Github-tiketti koha-plugin-overdue-tool #2

#laskutus #laskutusliitännäinen #liitännäiset

Koha-Suomen dokumentaatio: Sähkökatkoihin varautuminen

Lisännyt Anneli Österman 10 kuukautta sitten

Laitteet

Koha-Suomen palvelimet sijaitsevat Bittiguru Oy:n konesalissa. Konesalissa sähkönsyöttö on kahdennettu (kuten kaikki muukin), eli virtaa saadaan kahta erillistä kaapelia pitkin. Lisäksi on vielä erillinen varavirtalaite, joka ryhtyy syöttämään virtaa jos molemmat syöttölinjat ovat pois käytöstä.

Nimipalvelun tarjoaja MPY (Mikkelin puhelin yhdistys) hallinoi koha-suomi.fi-osoitteita. Heillä on käytössä UPS-laitteet (nopeasti reagoiva pieni varavirtalaite) ja lisäksi erillinen varavoimalaite (generaattori). Käytännössä UPS hoksaa heti kun sähköt katkeavat ja syöttää laitteille virtaa niin kauan että varavoimalaite ehtii hätiin. Varavoimalaite syöttää virtaa niin kauan kuin sille on polttoainetta saatavana.

Palvelujen kannalta sähkökatkot voivat tulla näkyväksi lähinnä kuntien sähköjärjestelmien häiriöiden vuoksi, jolloin työasemille tai tietoliikenteen verkkolaitteille ei välttämättä kunnan sisällä ole virtaa tarjolla. Kunnissa on mahdollisesti voitu varautua sähkökatkoihin varustamalla työasemat ja tietoliikenteen verkkolaitteet varavirralla. Halutessanne voitte tarkistaa asian omasta kunnastanne.

Jos käytössänne on esimerkiksi akullinen kannettava tietokone, voi Kohan käyttö olla mahdollista mobiiliyhteydellä, vaikka kunnan sähköt olisivat poikki. Koneella tulee olla asennettuna Kohan asiakasvarmenne.

Yhteydettömän tilan lainausjärjestelmät

Kohalle on kaksi yhteydettömän tilan lainausjärjestelmää Koha offline circulation (Windows-ohjelma) ja Koha offline circulation tool (Firefox-liitännäinen, joka vaatii Kohan asiakasvarmenteen). Kumpaankin löytyy linkki Kohasta Lainaus ja palautus -sivun alareunasta. Niiden käyttöä kannattaa harjoitella ennen tositilannetta. Ohjeita yhteydettömän tilan lainausjärjestelmien käyttöön.

Koha-Suomen dokumentaatio: Viikon 46 Koha-päivitys

Lisännyt Anneli Österman 10 kuukautta sitten

Viikon 46 päivitys sisältää seuraavat korjaukset

Hyllyvarausraportti

Hyllyvarausraportin taustalla on ajo, joka kerää raportin tarvitsemat tiedot ajastetusti. Jos ajo ei ole päällä ja yrittää hyllyvaraussivulle, saa käyttäjä virheen 500. Tämä on nyt korjattu niin, että hyllyvarausraporttisivu aukeaa tyhjänä ja otsikkona on "Holds to pull reported on xx.xx.xxxx" eli suomeksi "Hyllyvarausraportti luotu xx.xx.xxxx"

Liittyy Github-tikettiin Koha #254

#hyllyvarausraportti #virhetilanne

Viestipohjien ylläpito

Viestipohjien ylläpidossa jos kopioi pohjan tietylle kirjastolle, mutta valitsikin sitten peruuta, kopioitui pohjan tiedot siltikin kirjastolle. Tämä on nyt korjattu ja viestipohjan tiedot eivät kopioidu kohdekirjastolle, jos valitaan peruuta.

Liittyy Github-tikettiin Koha #237

#viestipohjat

Tietueiden valutus -palvelun käynnistymistä ja pysäyttämistä parannettu

Tietueiden valutus -palvelun käynnistymistä ja pysäyttämistä on parannettu ja siinä olleet virheet on korjattu.

Liittyy Github-tikettiin KohaSuomiServices #6


Koha-Suomen dokumentaatio: Viikon 45 Koha-päivitys

Lisännyt Anneli Österman 11 kuukautta sitten

Viikon 45 Koha-päivitys sisältää seuraavat korjaukset tai muutokset.

Viimeksi nähty -arvo päivittymään Finnaan kirjautumisesta

Finnan rajapintaan on lisätty toiminto, että Finnaan kirjautuminen päivittää asiakkaan viimeksi nähty -arvon tietokannassa. Arvo päivittyy myös, jos tietoihin kirjaudutaan liitetyn kortin kautta.

Asiakkaan tietoihin tallentuu tieto, milloin hänet on viimeksi nähty. Tämän tiedon perusteella pystytään seuraamaan, ketkä asiakkaista ovat aktiivisia ja poistamaan säännöllisissä siivousajoissa asiakkaat, jotka eivät ole käyttäneet kirjastoa käyttösääntöjen määrittämän ajan sisällä. Arvo ei näy virkailijaliittymässä käyttäjille.

Liittyvä tiketti #4234.

#viimeksinähty #finna

Käännösmuutos viestiasetuksiin liittyvään ponnahdusikkunaan

Jos asiakkaalle vaihtaa asiakastyypin, kysyy Koha, asetetaanko asiakkaalle asiakastyypin oletusarvot viestiasetuksiksi. Ponnahdusikkunan käännös oli epäselvä, joten se muutettiin muotoon "Vaihda asiakkaan viestiasetukset asiakastyypin oletusarvoiksi?"

Teksti ennen muutosta:

Liittyy Github-tikettiin 242

#asiakastyypinvaihto #viestiasetukset

Suomi.fi-viestiasetus näkyville viestiasetuksiin

Kesäkuisen versionpäivityksen jälkeen ei ole näkynyt asiakkaan viestiasetuksissa Suomi.fi-vaihtoehtoa. Nyt se on lisätty näkyville. Suomi.fi-palvelu on tällä hetkellä käytössä vain Vaara-kirjastoissa.

Liittyy Github-tikettiin 207

#viestiasetukset #suomifi

Hyllyvarausraportti rajaa pois niteet, joiden varaaminen estetty nidetyyppikohtaisella varaussäännöllä

Hyllyvarausraporttiin tehtiin muutos, että raportilta jätetään pois niteet, joiden varaaminen on estetty nidetyyppikohtaisella varaussäännöllä laina- ja maksusäännöissä.

Vaski-kirjastoissa siirrytään käyttämään nidetyyppikohtaisia varaussääntöjä entisen "Saatavana, ei varattavissa" -nidetilan sijaan, joten hyllyvarausraportti muutettiin ottamaan huomioon myös varaussääntö.

Vaihto Saatavana, ei varattavissa -nidetilan käytöstä varaussääntöön vaatii kimpassa monia toimenpiteitä, joten siirtyminen tavasta toimeen pitää päättää jokaisessa kimpassa erikseen ja tehdä hallitusti.

Liittyy Github-tikettiin 226

#hyllyvarausraportti #varaussääntö #varaukset #ei-varattavuus

Aineistotyyppi näkyviin asiakkaan lainoihin ja palautukseen

Asiakkaan lainoissa ja palautuksessa on sarake, jossa pitäisi näkyä teoksen aineistotyyppi. Koha-Suomen versiossa ei kuitenkaan käytetä Kohan perustapaa käyttää aineistotyyppeinä nidetyyppejä, joten järjestelmä ei osaa näyttää meidän omia (Finnaa seuraavia) aineistotyyppejä. Nyt on tehty muutos, että asiakkaan lainoissa ja palautuksessa näytetään myös meidän omat aineistotyypit.

Palautuksessa:

Lainoissa:

Liittyy Github-tikettiin 238

#aineistotyyppi #lainat #palautus

MARC-osakenttä 505$r author ja author-in-order -indekseihin

Elasticsearchiin lisättiin Koha-Suomen kuvailuryhmän toiveesta MARC-osakenttä 505$r author- ja author-in-order-indekseihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jatkossa voi hakea tuohon kenttään tallennettua tekijätietoa edellä mainittuja indeksejä käyttäen.

Ote yllä linkitetyltä Kansalliskirjaston sivulta:
"Kenttään merkitään julkaisun sisältämien teosten tai julkaisun osien nimekkeet tai esim. sisällysluettelo. Kenttään voidaan tallentaa myös vastuullisuusmerkinnöt ja osien numerot tai muuta järjestystä ilmaisevaa tietoa."

Uuden indeksimäärityksen lisääminen vaatii tietokannan uudelleenindeksoinnin kaikissa kimpoissa. Se aloitetaan Siilinjärvestä ja tehdään yksitellen öisin muihin kimppoihin.

Kaikki Elasticsearchin indeksit

Liittyy Github-tikettiin 213

#elasticsearch #tiedonhaku #indeksit #505r #huomautussisällönrakenteesta

Tietueiden valutus TäTistä paikalliskantoihin

TäTin tietueiden valutus -toimintoa muutetaan ja valmistaudutaan valutuksen keskeyttämiseen yön ajaksi. Yöllisistä valumisista on ollut ongelmia, kun TäTistä on valunut joissain tapauksissa kuvailutiedot myös sellaisista tietueista, joista valuminen ei ole ollut tarpeellista.

#kuvailu #valutus #tietueidenvalutus #täti

Koha-Suomen dokumentaatio: Tiistain 1.11.2022 päivitys

Lisännyt Anneli Österman 11 kuukautta sitten

Tiistain 1.11.2022 päivityksessä tulee seuraavat korjaukset/muutokset:

Siirto-toiminto ja varaus

Siirto-toiminnossa, jos yritti siirtää niteen, jonka teokseen kohdistuu varaus, sai ilmoituksen, jossa on rikkinäinen linkki asiakastietoon. Linkki on nyt korjattu.

Näkymä ennen korjausta:

Liittyy GitHub-tikettiin 222

#siirto #varaukset #linkit

Käännökset

Siirto-toiminto

Siirto-toiminnossa, jos yrittää siirtää niteen, jonka teokseen kohdistuu varaus, saa ilmiotuksen, jossa ehdotetaan kolmea eri vaihtoehtoa. Keskimmäinen vaihtoehto oli ennen "Peruuta varaus ja yritä sitten kuljetusta", päivityksen jälkeen se on muodossa "Poista varaus ja tee siirto uudelleen". Sama muutos tehtiin jo viime viikolla, mutta käännöstiedostoissa käännettävä lause oli kahteen kertaan ja edellisessä päivityksessä korjaus tuli vain toiseen niistä.

#siirto #käännökset

Peruuta vastaanotto

Käännöksiin on muutettu "Peruuta kuitti" muotoon "Peruuta vastaanotto". Teksti näkyy hankinnan vastaanotossa vastaanotettavien teosten alapuolella On jo vastaanotettu -osiossa.

#hankinta #vastaanotto #peruutavastaanotto #käännökset

Lisää-sarake vastaanotossa

Hankinnassa vastaanotossa Lisää-sarake (More) on muutettu muotoon "Lisätietoja".

#hankinta #vastaanotto #lisätietoja #käännökset

Viimeksi nähty -arvo asiakkaalla

Asiakkaan tietoihin tallentuu tieto, milloin hänet on viimeksi nähty. Tämän tiedon perusteella pystytään seuraamaan, ketkä asiakkaista ovat aktiivisia ja poistamaan säännöllisissä siivousajoissa asiakkaat, jotka eivät ole käyttäneet kirjastoa käyttösääntöjen määrittämän ajan sisällä. Arvo ei näy virkailijaliittymässä käyttäjille.

Arvo kuitenkin päivittyy vain osasta asiakkaan tekemistä toiminnoista, mikä ei anna todellista kuvaa hänen aktiivisuudestaan. REST-rajapintaan on nyt tehty muutos, että viimeksi nähty -arvo päivittetään silloin, kun asiakas kirjautuu rajapinnan kautta kirjaston erilaisiin palveluihin, kuten e-aineistoihin.

Liittyvä tiketti #4234.

#asiakkaat #aktiivisuus #viimeksinähty #REST-rajapinta #rajapinnat

(1-10/52)

Vie Atom