Projekti

Yleinen

Profile

Tukipyyntö #5171

Lappi : raportti hankinnoista kielen mukaan

Lisännyt Leena Kinnunen yli vuosi sitten. Päivitetty noin kuukausi sitten.

Tila:
Ratkaisu ehdotettu
Prioriteetti:
Korkea
Nimetty:
Luokka:
Raportit ja tilastot
Kohdeversio:
-
Alku:
16. Joulukuuta 2021
Määräaika:
% Tehty:

0%

Arvioitu aika:
Yhteyshenkilö:
Votes: 0

Kuvaus

Yhteispohjoismaiselle kirjastoautolle tarvittaisiin raportti, joka kertoisi saamenkielisten aineiston lainat ja hankinnat halutulta vuodelta.
Raporttiin pitäisi tulla kirjasto, vuosi, aineistolaji, kieli, saapumispäivä.

Jos mahdollista, pikaisesti, vaikuttaa auton rahoitukseen.

Historia

#1 Updated by Lari Strand yli vuosi ago

 • Tila changed from Uusi to Työn alla
 • Nimetty set to Lari Strand

Sisällytetäänkö lainoihin myös uusinnat?

#2 Updated by Leena Kinnunen yli vuosi ago

Lasketaan uusinnat mukaan lainalukuun.

#3 Updated by Lari Strand yli vuosi ago

Saamenkieliset lainat/uusinnat saa laskettua raportilla 388.

https://lappi.koha-suomi.fi/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?reports=388&phase=Show%20SQL

Yhteispohjoismaiselle kirjastoautolle raporttiin syötetään Kuntaosio ja %-merkki-kenttään

YP%

Jokaisen kirjastotunnuksen laina- ja uusintamäärän jälkeen raportti laskee lainojen ja uusintojen yhteissumman. Viimeisessä sarakkeessa on kaikkien kirjastotunnusten lainat ja uusinnat yhteenlaskettuna.

#4 Updated by Lari Strand yli vuosi ago

Saamenkieliset hankinnat saa raportilla 390. Raportissa käytetään datereceived-tietoa. Muuten se noudattaa laina/uusintaraportin logiikkaa aineiston rajaamisessa saamenkieliseen materiaaliin. Raportti ottaa mukaan hankintoihin myös lehdet.

https://lappi.koha-suomi.fi/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?reports=390&phase=Show%20SQL
Tulokset voi suodattaa kirjastoittain ja laskea tuon lkm-kentän avulla vaikka excelissä ainakin näin alkuun. Kokeilen vielä myöhemmin jos saan raportista käyttäjäystävällisemmän.

#5 Updated by Koha-Suomi harjoittelija 8 kuukautta ago

Minä voisin tehdä tähän omat raportit. Mikäli niistä olisi hyötyä.

#6 Updated by Koha-Suomi harjoittelija 8 kuukautta ago

Raportti: Lainat, uusinnat, (lainat+uusinnat), palautukset - Kirjasto tai kirjastokunta (saamenkieliset)

Raportin URL:

https://lappi.koha-suomi.fi/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?reports=422&phase=Run%20this%20report

Raportin ID + Nimi:

(422) Lainat, uusinnat, (lainat+uusinnat), palautukset - Kirjasto tai kirjastokunta (saamenkieliset)

Raportin kuvaus:

Näyttää käyttäjälle ensilainat, uusinnat, ensilainat+uusinnat ja viimeisenä palautukset. Arvot näytetään annetulla aikavälillä annetusta kirjastosta tai kirjastokunnasta. Kirjastokunnan voi valita syöttämällä esim. RO% tai YP%. Nåyttää vain saamenkielisiin liittyvät tilastot.

Raportin SQL:

SELECT statistics.branch AS 'Kirjaston koodi', branches.branchname AS 'Kirjaston nimi', SUM(CASE WHEN statistics.type = "issue" THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Ensilainat', SUM(CASE WHEN statistics.type = "renew" THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Uusinnat', SUM(CASE WHEN (statistics.type = "issue" OR statistics.type = "renew") THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Ensilainat+uusinnat', SUM(CASE WHEN statistics.type = "return" THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Palautukset'
FROM statistics 
LEFT JOIN branches ON statistics.branch = branches.branchcode
LEFT JOIN borrowers ON statistics.borrowernumber = borrowers.borrowernumber
WHERE statistics.branch LIKE <<Kirjasto tai Kuntaosio>> 
AND statistics.datetime BETWEEN <<Alkupvm|date>> AND DATE_ADD(<<Loppupvm|date>>, INTERVAL 1 DAY) AND NOT borrowers.categorycode = "EITILASTO" AND NOT borrowers.categorycode is null AND itemnumber in (
select itemnumber from items where biblioitemnumber in (
select biblioitemnumber from biblio_data_elements bde where bde.primary_language in ('smi', 'sma', 'sme', 'smj', 'smn', 'sms')
)) GROUP BY statistics.branch WITH ROLLUP LIMIT 100

Esimerkkitulostus:

Valinnat:
-Kirjasto tai Kuntaosio: YP%
-Aikaväli: 1.1 - 31.5.2022

Kirjaston koodi   Kirjaston nimi   Ensilainat   Uusinnat   Ensilainat+uusinnat   Palautukset
YPAU   Yhteispohjoismainen kirjastoauto   0   6   6   6
YPEN   Yhteispohjoismainen kirjastoauto Enontekiö   84   143   227   71
YPKA   Yhteispohjoismainen kirjastoauto Kautokeino   67   74   141   96
YPKI   Yhteispohjoismainen kirjastoauto Kiiruna   0   0   0   1
YPMU   Yhteispohjoismainen kirjastoauto Muonio   6   11   17   4
YPPA   Yhteispohjoismainen kirjastoauto Pajala   27   25   52   28
  Yhteispohjoismainen kirjastoauto Pajala   184   259   443   206

#7 Updated by Koha-Suomi harjoittelija 8 kuukautta ago

Tässä olisi 2 raporttia hankintoihin liittyen.

Ensimmäinen raportti on samankaltainen kuin Larin tekemä raportti (ID 390), mutta Larin antama raportti antaa väärät luvut. Larin antama raportti antaa väärät luvut, koska komennon GROUP BY:t suodattavat hankinnoista osan pois (esimerkiksi aikavälillä 1.1.2022 - 31.5.2022 Larin komento antoi 15, kun minun komennot antoivat 29.

Korjasin Larin raportin (ID 390) näyttämään paikkaansapitäviä arvoja. Koska Larin tekemässä komennossa Group By oli dateaccessioned, niin niteet, joissa oli sama dateaccessioned-päivä, suodattuivat pois. Nyt Larin komento antaa samat arvot kuin minun komennot.

Alla on kaksi minun tekemää raporttia:

Ensimmäinen raportti:

Näyttää hankitut niteet
https://lappi.koha-suomi.fi/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?reports=423&phase=Run%20this%20report

Toinen raportti:

Laskee hankittujen niteiden määrän
https://lappi.koha-suomi.fi/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?reports=424&phase=Run%20this%20report

Parannan näitä raportteja vielä maanantaina. EDIT: 8.8.2022 klo 8:34: parannukset tehty.

#8 Updated by Koha-Suomi harjoittelija 8 kuukautta ago

 • Tila changed from Työn alla to Ratkaisu ehdotettu

Päivitin laina-raporttia poistamalla kirjaston selkokielisen nimen, koska yhteenlaskettujen rivillä se näytti viimeisen kirjaston selkokielisen nimen, vaikka kyseisellä rivillä pitäisi olla tyhjää. Ainoa ratkaisu tähän oli selkokielisen kirjastonimen poistaminen. Voin palauttaa kyselyn aikaisempaan tarvittaessa.

Raporttitoiveen suhteen on hiukan epäselvää, mitä tietoja lainaraporttiin halutaan - halutaanko tietää aineistolajiin jaoteltuna lainatilastot? Raporttitoiveessa esitetään kaksi raporttitoivetta kuitenkin tavalla, jossa kuulostaa, että kyseiset raportit haluttaisiin samaan raporttiin. Minun taidoilla näiden tietojen tuominen samassa raportissa ei ole mahdollista.

Jos tästä siirtyy siihen, että kyseessä on kaksi raporttitoivetta, niin jää epäselväksi, mitä varsinaisesti lainaraportissa toivotaan. Tekstistä minun ensitulkinnalla tulee kuva, että haluttaisiin normaali lainaraportti (jonka olen toteuttanut, jossa ei olla lajiteltu lainoja aineistolajin perusteella) ja tämän lisäksi hankintaraportti, jossa on seuraavat tiedot: kirjasto, vuosi, aineistolaji, kieli, saapumispäivä.

Toivoisin, että tekemäni raportit tarkistettaisiin ja minulle kerrottaisiin niissä olevat puutteet sekä mahdollisia parannusehdotuksia. Näiden ollessa tiedossa voin toteuttaa tarvittavat parannukset.

#9 Updated by Koha-Suomi harjoittelija 8 kuukautta ago

Raportti, jossa hankintojen määrät oli eroteltu kirjastokohtaisesti ja laskettu yhteen, niin kyseinen raportti oli tuhottu / tuhoutunut. Teen sen uudestaan.

#10 Updated by Koha-Suomi harjoittelija 8 kuukautta ago

Antti Kiviniemi kirjoitti:

Raportti, jossa hankintojen määrät oli eroteltu kirjastokohtaisesti ja laskettu yhteen, niin kyseinen raportti oli tuhottu / tuhoutunut. Teen sen uudestaan.

Raportin nimi:

Saamenkieliset hankinnat, laskee määrän kirjastoittain

Raportin URL:

https://lappi.koha-suomi.fi/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?reports=435&phase=Run%20this%20report

PS: kävin aiemmat tekemäni raportit läpi ja tein niihin pieniä korjauksia.

#11 Updated by Anneli Österman noin kuukausi ago

Leena, onko tähän tikettiin lisätyt raportit tarpeeksi, vai onko vielä jotain tarpeen?

Vie Atom PDF