Projekti

Yleinen

Profile

Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset

Lisännyt Pasi Korkalo noin 2 kuukautta sitten

Palaute-projektissa on kaksi tikettiä jotka liittyvät tähän asiaan: #4366 "Kehitysehdotus, kirjastoauton varaukset: uusi arvo noutopysäkki valintamahdollisuudeksi varauksiin" ja
#4373 "Ilmoitukset ja kuitit, varauskuitti (HOLD_SLIP): viestipohjaan valitut osoitetietoarvot eivät tulostu kuitille".

Ratkaisuhahmottelua on pääosin tiketin #4373 alla, mutta tiketin otsikko ei nyt oikein kuvaa sitä mitä oikeastaan halutaan saada aikaiseksi. Jatketaan keskustelua täällä. Ajatus oli siis se, että tehdään Kohaan raportti, joka kertoo mitä varauksia kullekkin reitille täytyy ottaa mukaan. Raportin hahmotelma löytyy tällä hetkellä (ainoastaan) Helle-Kohasta:

https://koha.helle-kirjastot.fi:8443/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?reports=2011&phase=Run%20this%20report

Raportilla näkyy tällä hetkellä varaavan asiakkaan postinumero ja kadun nimi sekä varatun teoksen tekijä, nimeke, signumi ja niteen viivakoodi. Raportilla on myös linkit varaavien asiakkaiden asiakastietoihin. Koska raportteilla tapahtuvaa asiakastietojen katselua ei lokiteta, pyritään pitämään näytettävien asiakastietojen määrä niin vähäisenä, ettei lokittamisen tarvetta synny. Siitä syystä näkyvillä ei ole asiakkaiden tarkkoja osoitteita, nimiä, kirjastokorttinumeroita tai varaustunnuksia.

Jatkossa raporttia mahdollisesti kehitetään.

a) Kirjastoautojen asiakkaiden tietoihin lisätään reittitieto ja poiminta raportille tehdään reittitiedon perusteella, jolloin poistuu tarve näyttää asiakkaan postinumero ja kadun nimi. Raportti kertoo suoraan, että varauksen tehnyt asiakas noutaa varauksensa tietyn reitin varrelta, joten varattu aineisto täytyy ottaa mukaan reitille.

tai

b) Mäpätään kirjastoautoasiakkaiden kadunnimi-postinumero -parit auktorisoiduiksi arvoiksi kirjastoautojen reittitietojen alle ja poimitaan raportille mukaan otettavat varaukset reitin perusteella näihin auktorisoituihin arvoihin perustuen.

Tapa a on luultavasti huomattavasti helpompi ylläpitää jos esimerkiksi reitteihin tulee muutoksia, se lienee parempi toteutustapa. Reitit voidaan asettaa asiakkaille kirjastoautoasioinnin yhteydessä tai mahdollisesti asettaa kirjastoautoasiakkaille "oletusreitti" osoitteen perusteella ja pyytää asiakkaita tarvittaessa vaihtamaan reitti asioidessaan kirjastoautossa.

Yksi toteutustapa on myös seuraava:

  • pysäkkitieto tallennetaan varauksen huomautukseen. Koha tukee varauksen huomautusta ja muistaakseni Finnakin jossain määrin jo tukee sitä.
  • pysäkit tallennetaan Kohan auktorisoituihin arvoihin (esim. auktorisoituna arvona BOOKBUS tms. Kaikkien olisi hyvä käyttää samaa arvoa) ja rajoitetaan vain tietyn kirjastoauton/kirjastoyksikön käyttöön
  • Finnassa: jos asiakas valitse noutopisteeksi kirjastoauton, tarjotaan hänelle listaa (kyseisen auton) pysäkeistä. Asiakas valitsee pysäkin ja se tallennetaan varauksen huomautukseen tallennuksen yhteydessä
  • Kohassa: virkailija kirjoittaa pysäkin nimen varauksen huomautukseen tai jos mahdollista tehdä jokin kikkare, joka listaa (valitun auton) pysäkit auktorisoituja arvoja hyväksikäyttäen kirjastoautoille tehdään Kohassa oma kuittipohja Varauksen infokuitille (eli se varauksen väliin tulostettava lirpake) ja siihen määritetään tulostumaan myös varauksen huomautus

Tapa vaatii kuitenkin muutoksia Finnassa, jota edelläkuvattu raporttiin perustuva toimintatapa ei vaadi. Mahdollisesti voi tosin olla hyödyksi kehittää raporttitoteutusta myöhemmin eteenpäin tarjoamalla asiakkaalle mahdollisuus valita reittinsä Finnassa, mutta se ei ole käyttöönoton edellytys.


Vastaukset (17)

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Katri Sillgren noin 2 kuukautta sitten

Onko asiakasmääreen paikaksi ajatuksena käyttää jo asiakastietoihin kuuluvaa, nyt käyttämättömänä olevaa kenttää kenttänimimuutoksella? Saako pysäkkitiedot asiakastietoihin valittaviksi auktorisoiduiksi arvoiksi vai kirjoitetaanko pysäkkitieto itse? Saako pysäkkitiedon tulostumaan varauskuitille? Ja mikä ettei saapumisilmoitukseen myös? Tästä iloa myös silloin, kun asiakas aikoo asioida muulla kuin omalla pysäkillä - huomannee pyytää noudettavan aineiston ei_omalle_pysäkkivuorolle.

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Pasi Korkalo noin 2 kuukautta sitten

Katri Sillgren kirjoitti:

Onko asiakasmääreen paikaksi ajatuksena käyttää jo asiakastietoihin kuuluvaa, nyt käyttämättömänä olevaa kenttää kenttänimimuutoksella? Saako pysäkkitiedot asiakastietoihin valittaviksi auktorisoiduiksi arvoiksi vai kirjoitetaanko pysäkkitieto itse? Saako pysäkkitiedon tulostumaan varauskuitille? Ja mikä ettei saapumisilmoitukseen myös? Tästä iloa myös silloin, kun asiakas aikoo asioida muulla kuin omalla pysäkillä - huomannee pyytää noudettavan aineiston ei_omalle_pysäkkivuorolle.

Ei itseasiassa ollut, vaan ajatus oli luoda sitä varten uusi asiakasmääre ja kiinnittää siihen reitit sisältävä auktorisoitu arvo. Nyt kun kuitenkin ajattelen asiaa, niin nykyisin olemassaolevan kentän hyötyntäminen ei itseasiassa varmaan olisi lainkaan hullumpi ajatus. Reittitieto voitaisiin ehkä tallentaa esimerkiksi asiakas-taulun "address2" kenttään. Liittymässä se taitaa olla "toissijainen osoite" tai jotain siihen suuntaan. En kuitenkaan ole ihan 100% varma saako auktorisoituja arvoja helposti kiinni noihin olemassaoleviin kenttiin. Täytyy tutkia.

Pysäkkitiedon (tai reittitiedon, pysäkillähän ei oikeastaan ole väliä aineiston mukaan ottamisen kannalta, vaan ainoastaan reitillä) tulostaminen kuitille ei onnistune ihan suoraan, enkä ratkaisisi tätä asiaa ensisijaisesti varauskuittien kautta muutenkaan. Se vaatisi koodimuutoksia yhteisökohaan nähden ja niitä mielellään vältettäisiin. Raporttiin perustuvalla toteutustavalla koodimuutoksia ei tarvittaisi. Koko toiminnallisuudesta tulisi käytännössä pelkkä parametrointikysymys.

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Katri Sillgren noin 2 kuukautta sitten

Tosiaan, reittitiedot tarvitaan tyyliin Ma pariton ilta, Ma parillinen ilta jne ilman tarkempia pysäkkien osoitetietoja. Auktorisoituja arvoja ei olisi suurta määrää tarve naputella :)
Mahdolliset reittimuutokset asiakkaalle tallennetun reittitiedon osalta: muuttuneen reittiarvon omaavat asiakkaat voinee hakea raportilla ja tehdä reittimuutos asiakastietojen massamuutostoiminnolla, kun reittitieto on jossain toimintoon kuuluvassa kentässä (nyt muokattavissa esim. ei_käytössä_oleva_kenttä osavaltio=state)

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Katri Sillgren noin 2 kuukautta sitten

Tai no ei tuo reittimuutos menekään noin helposti, kun reitiltä muuttuu joku tietty pysäkkiosoite toiselle päivälle.

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Pasi Korkalo noin 2 kuukautta sitten

Katri Sillgren kirjoitti:

Tai no ei tuo reittimuutos menekään noin helposti, kun reitiltä muuttuu joku tietty pysäkkiosoite toiselle päivälle.

Ehkä ei tosiaan, mutta ainakin tietyn (muuttuneen) reitin varrella olevat asiakkaat saisi suhteellisen helposti kaiveltua esiin, vaikka muutos täytyisikin sitten heille käydä tekemässä muilla keinoin.

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Katri Sillgren noin 2 kuukautta sitten

Kätevintä reittimuutoksia ajatellen olisi asiakastiedossa oleva pysäkkitieto.
Ja pysäkkitiedon muutosmahdollisuus asiakastietojen massamuutostoiminnolla.

Aikatauluihin liittyvät haasteet eivät lopu tähän ;) Entäpä erilaiset kesä- ja talviaikataulujen reitit, kun asiakas asioi molemmilla? (Tosin ei koskettane kaikkia kirjastoautossa asioivia.)

---Tulipa mieleen jälkeenpäin---

Asiakastiedoissa oma kenttä talvivuororeitille/pysäkille ja oma kenttä kesävuororeitille/pysäkille?

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Pasi Korkalo noin 2 kuukautta sitten

Menee aika mutkikkaaksi kyllä, ehkä on viisainta sittenkin toimia vain tuolla postinumero + kadunnimi parilla raportilla. Sen ylläpito lienee helpointa. Ei yleensä ole järkevää yrittää laatia säännöstöä jos sen ylläpidosta ja teknisestä toteutuksesta muodostuu monimutkaisuuden vuoksi painajainen :D

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Anneli Österman noin 2 kuukautta sitten

Kannattaisin reitti-asiakasmääreen käyttöä raportin pohjana. Silloin asiakas voi asioida myös muualla kuin omalla asuinalueellaan (esim. mummolassa/koulussa, jos käy muualla koulussa).

Asiakasmääreitä pystyy tarvittaessa muokkaamaan/lisäämään asiakkaille Asiakkaiden muokkaus eräajona -työkalulla hyödyntäen asiakaslistoja tai erilaisia sql-raportteja.

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Pasi Korkalo noin 2 kuukautta sitten

Testailin hommaa hieman OUTIn testillä. Loin sinne auktorisoitu-arvo kategorian BMROUTES ja lisäsin sinne alle yhden reitin yhtä kirjastoautoa varten kokeeksi. Sitten loin uuden asiakasattribuutin BOOKMOBILE, johon otin kiinni tuon arvokategorian BMROUTES. Jos noihin määrittää toimipisterajoituksen, niin ne näkyvät sitten ainoastaan silloin kun virkailija on kirjautunut rajoituksen mukaiseen kirjastoyksikköön (kirjastoautoon tässä tapauksessa). Se ei ehkä ole oikein hyvä, koska asiakashan voi hyvinkin haluta muuttaa reittitietoaan asioidessaan kirjaston tiskillä eikä kirjastoautossa. Muuhun kuin kirjastoautoon kirjautunut virkailija ei silloin voi tehdä tuota hommaa, koska ei näe koko attribuuttia. Ehkä rajoitus olisi siitä syystä viisainta jättää pois. Kenttä on vain sitten ei-kirjastoautoasiakkailla tyhjä.

Asiakastiedoissa oma kenttä talvivuororeitille/pysäkille ja oma kenttä kesävuororeitille/pysäkille?

Ehkä ei sentään, ei mielestäni ole järkevää ottaa käyttöön enempää attribuutteja kuin on välttämätöntä. Mistä se raportti edes tietäisi mitä niistä attribuuteista kulloinkin pitäisi käyttää? Ehkä sen sijaan kaksi saman attribuutin (tai kentän) kaksi eri arvoa (kesäreitti ja talvireitti)? Silloin talvi- ja kesäreitteihin siirtymisen voisi ehkä hoitaa asiakastietojen massamuutoksena. Tietysti jos jokaiselle viikonpäivälle on oma reittinsä illalle ja aamulle, erilliset reitit parilliseille ja parittomille viikoille ja vielä kesä- ja talvireitit erikseen, niin se tarkoittaisi jo 56 erillistä reittiä/auto...

Hellessä taitaa olla neljä(kö) autoa. Outissa on kahdeksan. Eli siis Hellessä olisi yhteensä 224 reittiä ja Outissa 448... Yritäppä sitten noilta listoilta sihdata oikea kullekkin asiakkaalle ja valita raportin ajovaiheessa oikea reitti kun auto on lähdössä kierrokselle, siitä on kyllä käytettävyys kaukana. Eli ei kyllä taida olla toteuttamiskelpoinen idea ihan tuommoisenaan. Esimerkiksi Hellen raportilla on tällä hetkellä kaikilla kirjastoautoilla yhteensä 51 varausta. Ei ole mitään järkeä pistää henkilökuntaa sähläämään satoja rivejä pitkän listan kanssa saadakseen ulos muutaman kymmenen riviä varsinaista tarvitsemaansa dataa.

--Edit--

Ehkä on viisaampaa tehdä reitti/pysäkkitiedolle vain asiakastietoihin kenttä eikä kiinnittää siihen lainkaan auktorisoitua arvoa. Silloin reitti tai pysäkki vain kirjoitettaisiin siihen kenttään. Kirjoitusvirheet voivat olla pieni riesa, mutta ei satojen rivien valikosta kyllä kukaan pysty mitään oikeasti valitsemaan.

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Katri Sillgren noin 2 kuukautta sitten

Kiitos Pasi testaamisesta :) Käytettävyys sekä myös toiminnon aukottomuus tosiaan huomioitava. Toiminnolla pitää saada tietoon kaikki haetun reitin noudettavat varaukset, etenkin kun kirjastoauto vierailee pysäkeillään kahden viikon välein.
Hellessä kirjastoautoja on kolme. Tämän hetken Helle-kirjastoautoista noudettavien varausmäärä ei vastaa sitä määrää, mikä normaalioloissa on ;)
Miksiköhän muuten pysäkkejä ei nimetä luovasti? Ilahduttaisivat kyllä!

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Pasi Korkalo noin 2 kuukautta sitten

Katri Sillgren kirjoitti:

Kiitos Pasi testaamisesta :) Käytettävyys sekä myös toiminnon aukottomuus tosiaan huomioitava. Toiminnolla pitää saada tietoon kaikki haetun reitin noudettavat varaukset, etenkin kun kirjastoauto vierailee pysäkeillään kahden viikon välein.
Hellessä kirjastoautoja on kolme. Tämän hetken Helle-kirjastoautoista noudettavien varausmäärä ei vastaa sitä määrää, mikä normaalioloissa on ;)
Miksiköhän muuten pysäkkejä ei nimetä luovasti? Ilahduttaisivat kyllä!

Aukottomuus ei sinänsä välttämättä muodostu ongelmaksi. Varausten poiminta raportille voidaan varmaankin tehdä asiakkaan kotikirjaston (kirjastoauto) perusteella, vaikka raportilla esitettäisiinkin reitti- tai pysäkkitieto. Silloin kaikki kyseisen auton asiakkaiden varaukset varmasti tulevat raportille kirjoitusvirheistä huolimatta.

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Katri Sillgren noin 2 kuukautta sitten

Entäpä kun varaajan kotikirjastona on joku muu kuin kirjastoauto ;)

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Pasi Korkalo noin 2 kuukautta sitten

Katri Sillgren kirjoitti:

Entäpä kun varaajan kotikirjastona on joku muu kuin kirjastoauto ;)

Ei voi olla ;D Eikä myöskään oikein pystytä huomioimaan sitä jos sama asiakas asioikin useammassa kirjastoautossa tai useammalla pysäkillä. Johonkin se poiminta raportille on pakko perustaa ja varaajan kotikirjasto olisi minusta aika luonteva poimintakriteeri. Toinen vaihtoehto olisi muodostaa raportti siten, että jos siinä reitti/pysäkkikentässä on tieto, niin sellaisen asiakkaan tärpänneet varaukset otetaan mukaan raportille. Sitten samalla raportilla vain väistämättä näkyisi kaikkien autojen varaukset ja autojen henkilökunnan olisi silmämääräisesti kaiveltava siitä raportilta ne jotka koskevat sitä "omaa" autoa ja ajettavaa reittiä.

--Edit--

Eikun miksi ihmeessä se asiakkaan kotikirjaston mukaan se poiminta tehtäisiin. Sehän pitää tietysti tehdä sen varauksen noutokirjaston mukaan ja sillä tavalla raportin OUTIlla oleva versio toki tekeekin XD. Sori, sekoilen...

Voisin liikauttaa OUTIssa olevan raportin viimeisimmän version myös Helle-Kohaan, mutta sitten pitäisi vähän määritellä sinne auktorisoituja arvoja, että se toimisi oikein. Käytännössä sinne pitäisi määritellä uusi auktorisoitujen arvojen ryhmä BOOKMOBILES, jonka alle sitten arvoiksi tulisi kirjastoautojen yksikkötunnukset.

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Katri Sillgren noin 2 kuukautta sitten

Laita toki Helle-Kohaan. Lisään uuden auktorisoitujen arvojen ryhmän arvoineen.

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Pasi Korkalo noin 2 kuukautta sitten

Katri Sillgren kirjoitti:

Laita toki Helle-Kohaan. Lisään uuden auktorisoitujen arvojen ryhmän arvoineen.

Siellä on. Haluatko kokeilla sen asiakasmääreen toteutusta?

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Katri Sillgren noin 2 kuukautta sitten

Jätä ainakin toistaiseksi asiakasmääresäätö pois.

RE: Kirjastoautojen reiteille mukaan valittavat varaukset - Lisännyt Pasi Korkalo noin 2 kuukautta sitten

Katri Sillgren kirjoitti:

Jätä ainakin toistaiseksi asiakasmääresäätö pois.

Selvä juttu. Ilmoittele jos haluatte kokeilla sitä. Raportilta filtteröidään myös työkorttien ja kotipalveluasiakkaiden varaukset pois (EITILASTO ja KOTIPALV).

    (1-17/17)