Projekti

Yleinen

Profile

Toveri

Lisännyt Anneli Österman 18 päivää sitten

Toveri on Hypernova Oy:n ylläpitämä omatoimikirjautumisjärjestelmä.

Siihen liittyvät järjestelmäasetukset:

  • OpeningHours
  • SSBlockCleanOlderThanThis
  • SSBlockDefaultDuration
  • SSRules
    • asetuksella voi määrittää omatoimen säännöt ja tarkistukset
Asiakasmääre SST&C (Terms and conditions) pitää olla hyväksytty
TaC: 1
Asiakasmääre SSBAN ei ole asetettu
Permission: 1
Sallii vain listatut asiakastyypit.
Se, miten koodit erotetaan toisistaan, ei ole tärkeää. Lista käydään läpi vasemmalta oikealle etsien tekstivastaavuuksia asiakastyyppien koodeista. BorrowerCategories: HENKILO LAPSI
Käytä asiakkaiden kirjastokohtaisia estoja. Ne asetetaan sivulta members/moremember.pl.
BranchBlock: 1
Estää pääsyn, jos käyttäjä on nuorempi kuin tässä määritetty
MinimumAge: 15
Tarkistaa yleisrajoitteet, onko kortti kadonnut, onko rajoitteita tai onko kortti vanhentunut
CardExpired: 1
CardLost: 1
Debarred: 1
Estää pääsyn, jos käyttäjällä on maksuja enemmän kuin 'noissuecharge'-järjestelmäasetuksessa on määritetty.
MaxFines: 1
Estää pääsyn muina aikoina kuin mitä on määritetty järjestelmäasetuksessa 'OpeningHours'
Tätä ei käytetä, jos käytetään päivittäistä estolistojen generointia, vaikka tässä olisi määritys.
OpeningHours: 1 

SSRules-asetusta hyödynnetään myös Mikro-Väylän ovikoneiden blokkilistan muodostamisessa.

Toveri käyttää REST-rajapinnan selfservice-endpointeja

https://koha.outikirjastot.fi/api/v1/doc/#/self95service

Ehdotus: Toveriin liittyvät toiminnallisuudet, järjestelmäasetukset ja REST-endpointit viedään uudempaan versioon


Vastaukset (2)

RE: Toveri - Lisännyt Katri Sillgren 15 päivää sitten

Kannatan säilyttämistä.

RE: Toveri - Lisännyt Anneli Österman 7 päivää sitten

Täsmensin kuvausta ja lisäsin maininnan myös REST-endpointeista.

    (1-2/2)