Projekti

Yleinen

Profile

Kausijulkaisupuu [Luovutaan]

Lisännyt Anneli Österman vuosi sitten

Kausijulkaisujen numeroniteiden suodattamiseen ja varaamiseen on tehty toiminnallisuus, joka luo tietuenäytölle ns. kausijulkaisupuun ja lisää niteen kohdalle varaus-napin, jolla voi tehdä helposti kyseiseen niteeseen nidevarauksen.

Aikakauslehden näkymä:

Vuosilukua klikatessa avautuu kyseisen vuoden vastaanotetut numerot esille. Yksittäistä numeroa klikatessa suodattuu oikealle näkyviin vain kyseistä numeroa olevat niteet.

Niteen kohdalla on Varaus-nappi, jolla saa helposti tehtyä nidevarauksen kyseiseen niteeseen

Liittyvä järjestelmäasetus: SerialsDisplayTree

Pohdittavaksi: Siirretäänkö? Käytössä Vaarassa. Muualla?


Vastaukset (19)

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Päivi Knuutinen vuosi sitten

Vaarassa on tämä kausijulkaisupuu käytössä, mutta en tiedä, miten pärjäisimme ilman. Miten teillä muilla toimii lehtien varaus? Minusta ylipäätään koko lehtien varaussysteemi pitäisi olla erilainen siten, että voisi varata minkä tahansa kirjaston niteen tietystä lehtinumerosta eikä tehdä pelkästään nidevarausta tiettyyn niteeseen. Esim. Suomen kuvalehti tulee hyvin moneen kirjastoon ja jos haluaa varata vaikkapa numeron 2020:3, pitäisi kimpan minkä tahansa ensin palautuvan ko. lehtinumeron niteen jäädä kiinni varaukseen eikä tarvitsisi odottaa tietyn kirjaston nidettä.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Anneli Österman vuosi sitten

Päivi Knuutinen kirjoitti:

Miten teillä muilla toimii lehtien varaus?

Hankalasti. :) Tehdään nidevaraus etsimällä varaus-sivulla sopiva nide. Apuna voi käyttää nidetaulukon yläpuolella olevaa Haku-lomaketta.

Minusta ylipäätään koko lehtien varaussysteemi pitäisi olla erilainen siten, että voisi varata minkä tahansa kirjaston niteen tietystä lehtinumerosta eikä tehdä pelkästään nidevarausta tiettyyn niteeseen. Esim. Suomen kuvalehti tulee hyvin moneen kirjastoon ja jos haluaa varata vaikkapa numeron 2020:3, pitäisi kimpan minkä tahansa ensin palautuvan ko. lehtinumeron niteen jäädä kiinni varaukseen eikä tarvitsisi odottaa tietyn kirjaston nidettä.

Kausijulkaisujen käsittelyn uudistamisesta on olemassa kehitysehdotus. Yksi vaihtoehto olisi muuttaa se toimimaan samantyylisesti kuin Pallas/Origo, joissa yksittäisistä numeroista luotiin ns. numeronimekkeet. Se olisi tiedonhakijan ja varaajan kannalta ehkä selkein vaihtoehto, vaikka luokin tietokantaan paljon nimekkeitä.

Pystytäänkö toimintoa kehittämään vielä versiovaihdoksen yhteydessä? Ehkä, ehkä ei.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Noora Suvanto 12 kuukautta sitten

Kausijulkaisupuu ei ole käytössä Lapissa.

Kausijulkaisujen käsittelyn uudistamisesta on olemassa kehitysehdotus. Yksi vaihtoehto olisi muuttaa se toimimaan samantyylisesti kuin Pallas/Origo, joissa yksittäisistä numeroista luotiin ns. numeronimekkeet. Se olisi tiedonhakijan ja varaajan kannalta ehkä selkein vaihtoehto, vaikka luokin tietokantaan paljon nimekkeitä.

Tämä Pallas/Origo -tyyli saa Lapista kannatusta.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Pirkko-Liisa Lauhikari 12 kuukautta sitten

Asiakkaan kannalta paras olisi varmaan numeronimekkeet kuin se on tällä hetkellä toteutettu esim. Aurorassa ja Vaskin verkkokirjastossa eli emotietueen alta löytyvät kaikki vuosikerrat ja lehtinumerot. Varaus tehdään vuosikerran lehtinumeroon. Varaus jää kiinni sen kirjaston niteeseen, joka ensimmäisenä palautetaan.

Jos kausijulkaisupuussa voisi varauksen kohdistaa "numerokansioon" eikä tarvitsisi tehdä nidevarauksia, ajaisiko melkein saman asian?

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Päivi Knuutinen 12 kuukautta sitten

Kausijulkaisupuussa niteet näkyy kirjastoittain vuosinäkymässä, ei numeroittain. Jos sen saisikin toimimaan numeroittain, olisi todella hyvä. Saahan listauksen toki järjestettyä numeroittainkin, mutta varaaminen on nidevaraamista, ei tietyn numeron varaamista.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Katri Sillgren 11 kuukautta sitten

Kausijulkaisupuu ei ole Hellessä käytössä. Joskus testattu, mutta puutteeksi koettu mm. se, että varauksen teko asiakkaan nimellä ei onnistunut noin vain. Jotain muutakin taisi olla, kun vain muistaisin mitä ;)

Testasinpa minäkin Vaski-Finnassa viikottain ilmestyvän lehden hakua. Haku on paljon suuremmasta nidemäärästä huolimatta (kaikki lehden vuosikerrat saman nimekkeen alla) huomattavasti nopeampi kuin Helle-Finnan vastaavan lehden yhden vuosikerran haku. Yksittäisen lehtinumeron haku ei ilmeisesti toimi? Tai en kenties vain osannut hakea. Lehdet ovat numeroittain, eivät kirjastoittain. Pirkko-Liisalta hyvä kuva tästä.

Mielestäni kausijulkaisuille tarvitaan Kohaan nykyistä toimivampi ratkaisu. Yhteisvarauksen saisi tehtyä tietyn numeron kaikille varattaville niteille, yhtä tietuetta ei kuormitettaisi massiivisella nidemäärällä. Numerokohtainen lehtihaku? Muuta?

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Katja Pietilä 11 kuukautta sitten

Lehdet on tuska. Pallasmainen jokaiselle numerolle oma tietue kuulostaa parhaalta, eikö se kuitenkin olisi pienempi paha, että on paljon tietueita kuin jättimäisiä määriä niteitä tietueiden alla? Kohan puolella lehtien hakeminen tai vain sen odottelu, että tietue lataa kestää satoja vuosia... Ja isoin hyvä puoli tietenkin, se että varaus kohdistuu kaikkii halutun lehtinumeron niteisiin.
Mutta tämä taitaa tosiaan estää yksittäisen numeroiden haun, jos Vaski-Finnaa on uskominen (tein testihakuja)? Onkohan tilanne eri Kohan haun puolella, onko jotain hakukikkaa, siellä kun ainakin musiikkihaut on paljon monipuolisemmin toteutettavissa (toisaalta ei se asiakasta auta, jolle se olisi tärkeämpi)?

Kaikissa vaihtoehdoissa on joku huonosti... joko asiakkaille epäselvää/hankalampaa tai sitten järjestelmä sortuu/virkailijoille hankalampaa. :(

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Katja Isokääntä 11 kuukautta sitten

Oulussa nykyisin käytössä oleva kausijulkaisujen varaustoiminto on todella hidas käyttää, mutta ehdottoman tärkeä olemassa. Erityisesti silloin varaaminen on hidasta, jos samasta vuosikerrasta pitää varata useampi numero. Nythän toiminto ei anna varata kuin yhden numeron kerrallaan. Jos toimintoa voisi kehittää edes siten että kerralla voisi ruksia kaikki tarvittavat numerot ja tallentaa varaukset kerralla, olisi se parannus. Kaikista paras toki olisi, jos käyttöön saisi samanlaiset numeronimekkeet kuin oli aikanaan Pallaksessa.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Kodo Korkalo 11 kuukautta sitten

Pallas-tyyliset numeronimekket olisivat ehkä paras ratkaisu, mutta se edellyttää varsin laajaa kausijulkaisumodulin remonttia. Tämä taas tarkoittaa pahimmassa tapauksessa valtaisaa määrää Koha-Suomi koodia, josta juurikin yritetään päästä eroon. Toive on siinä suhteessa hieman ristiriidassa tavoitteemme kanssa. Jos kausijulkaisupuoli remontoidaan, niin olisi ensiarvoisen tärkeää tehdä se yhteistyössä KV-Kohayhteisön kanssa. Ei spesifinä Koha-Suomi koodina. Voisi myös tutkia olisiko tieteellisten kirjastojen lisäämästä "Holdings" -tietuetasosta mitään iloa lehtiniteiden kanssa toimimisessa.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Marja Leskinen 10 kuukautta sitten

Tämän keskustelun tietojen perusteella kausijulkaisupuu näyttäisi tuovan selkeyttä ja sujuvuutta Kohan nykyiseen lehtien varaussysteemiin. Toisiko se myös kaivattua nopeutta? Nyt esimerkiksi useamman eri lehden numeroiden varaaminen on melkoisen aikaa vievä operaatio virkailijalle, ja onpa useampi asiakaskin valitellut lehtien varaamisen vaikeutta.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Päivi Knuutinen 10 kuukautta sitten

Minua kiinnostaisi myös tietää Korkalon ehdotuksessa mainitun "Holdings"-tietuetason mahdollisuudet lehtien varaamisen helpottamiseksi. Toiminnolle on olemassa formaatti, minkä mukaan lehdet viedään tietokantaan, mutta palveleeko se käytännössä miten hyvin, se pitäisi selvittää.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Heli Auranen 10 kuukautta sitten

Lumme testaa nyt testikannassa, ehkä kaivattu vaikka ei ole ollut Lumpeissa päällä. Muutosta tarvitaan varaamisen helpottamiseksi.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Reetta Pihlaja 10 kuukautta sitten

Siilinjärvi: ei ole käytössä, itse asiassa ei koko kausijulkaisu-palikkakaan. Pärjätään hyvin näin, mutta olisi hienoa jos olisi yhteinen hyvin toimiva kausijulkaisu-palikka.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Maija Pitkänen 8 kuukautta sitten

Kausijulkaisupuu ja varaustoiminto eivät tosiaan ole käytössä Lumme kirjastoissa. Ainakin näin pikaisella tutkimisella helpottaa varaamista, ehdottomasti ainakin tämä apu, jos ei muuta. Ja jos samalla kertaa voisi varata useamman lehden, niin sekin jo askel eteenpäin.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Helka Mäkelä 8 kuukautta sitten

Äänestän Kausijulkaisupuun sijaan Auroran ja Vaskikirjastojen mallia. Siitä ei tainnut olla omaa keskustelua?

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Johanna Varanka 8 kuukautta sitten

Niteen kohdalla oleva varausnappi helpottaisi ja nopeuttaisi varauksen tekemistä, kausijulkaisupuu sinällään vaikuttaa omaan silmään lisäävän nimekenäytön sekavuutta. Auroran ja Vaskin mallin suuri huono puoli on kyllä se, että hakuun ei voi sisällyttää vuosilukua (ei löytänyt mitään, kun testasin nimellä ja vuosiluvulla), mutta hyvä puoli että varaus kohdistuu lehtinumeroon.
Katjan I:n mainitsema mahdollisuus ruksia kaikki tarvittavat numerot varausta tehdessä kerralla, olisi myös hyvä kehitys.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Leena Kinnunen 8 kuukautta sitten

Kausijulkaisupuu näyttää vähän yksinkertaisemmalta kuin meillä käytössä oleva "normaali" näkymä, mutta ei poista varausongelmaa, jos nidevarauksilla silti mennään (eikä ole käytettävissä rinnakkaisvarausta = ensimmäinen tärpännyt useista varauksista poistaa muut varaukset).

Pasi kirjoitti "Pallas-tyyliset numeronimekket olisivat ehkä paras ratkaisu, mutta se edellyttää varsin laajaa kausijulkaisumodulin remonttia.", ja näin varmaan onkin. Mietin vain "ihan ummikkona" miksi lehtien käsittelyn pitää poiketa niin paljon monografioiden hankinnasta, vastaanottamisesta ja reklamoinnista? Varmaankin hyvät perustelut olemassa, vai?

En siis osaa ottaa kantaa.

RE: Kausijulkaisupuu - Lisännyt Leena Kinnunen 8 kuukautta sitten

Myös se näkökulma tuli mieleeni, että siirrymme yhä enemmän e-lehtiin ja miten se vaikuttaa kausijulkaisujen esittämiseen yms. Jos siltä kannalta katsoo, niin isoihin remontteihin kannattaa ryhtyä harkiten.

RE: Kausijulkaisupuu [Luovutaan] - Lisännyt Anneli Österman 8 kuukautta sitten

Päätös: Toiminnosta luovutaan, koska sille ei ole enää tarvetta.

    (1-19/19)